Nội dung nổi bật
1 trong 2
Chúng tôi đã thực hiện một vài thay đổi quan trọng đối với Hỏi & Đáp. Hãy xem blog của chúng tôi để có các thông tin mới.

Đặt câu hỏi

Bảng xếp hạng Hiển thị thêm

Trong tất cả các nhóm

Điểm

1

PC/IS

398.920

2

nhu pham

258.861

3

Skyline

164.901

4

Zonic the hedgeho

142.635

5

HIỂN B

120.636

6

NSG39

120.321

8

Nguyễn Gia Bảo

117.404

9

Misereor Super Tu

102.702

10

KYNGVI

100.555

 

Chọn Câu trả lời Hay nhất

Sau khi câu hỏi của bạn đã được đăng trong vòng ít nhất 1 giờ và có ít nhất một câu trả lời, nhấn vào nút 'Chọn làm Câu trả lời hay nhất' cạnh câu trả lời đã chọn của bạn.