Nội dung nổi bật
1 trong 2
Chúng tôi đã thực hiện một vài thay đổi quan trọng đối với Hỏi & Đáp. Hãy xem blog của chúng tôi để có các thông tin mới.

Đặt câu hỏi

Bảng xếp hạng Hiển thị thêm

Trong tất cả các nhóm

Điểm

1

PC/IS

398.919

2

nhu pham

258.836

3

Lang Thang

164.900

4

Zonic the hedgeho

142.635

5

HIỂN B

120.636

6

NSG39

120.321

8

Nguyễn Gia Bảo

117.404

9

Misereor Super Tu

102.702

10

KYNGVI

100.501

 

Làm thế nào để ghi điểm?

Đã chọn Câu trả lời hay nhất10 điểm
Trả lời câu hỏi2 điểm
Chọn Câu trả lời Hay nhất3 điểm