• Cho mình hỏi sát thủ và sát nhân khác nhau chỗ nào?

    Sát thủ là hay đi giết người, được thuê để giết người, là dân chuyên nghiệp, đó là 1 cái nghề, như điệp viên ấy còn Sát nhân tức là kẻ giết người, ko chuyên nghiệp, là kẻ thú vì mất đi ý thức trong lúc nóng giận mà ra tay giết người, trái với lương tâm, là thành phần xấu của xã hội
    Sát thủ là hay đi giết người, được thuê để giết người, là dân chuyên nghiệp, đó là 1 cái nghề, như điệp viên ấy còn Sát nhân tức là kẻ giết người, ko chuyên nghiệp, là kẻ thú vì mất đi ý thức trong lúc nóng giận mà ra tay giết người, trái với lương tâm, là thành phần xấu của xã hội
    3 câu trả lời · Khoa học Xã hội - Khác · 11 tháng trước