• Giải cho em bài toán này với ạ.( Siu khó a). Cảm ơn mọi người a?

  Câu trả lời hay nhất: Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  5 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Cho hinh thang ABCD có AB=3/8CD. AC cẮT BD tại E. Biet dien tich tam giac ADE=16 cm2. Tinh dien tich hinh thang?

  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) =>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) => S(ABCD) = 22 + 176/3 = 242/3 (cm2)
  6 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Toán tích phân nè ?

  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Hình học 9, Xin nhờ anh Kim Nguu vàtất cả các anh, chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn.?

  Câu trả lời hay nhất: Cách khác tham khảo Điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài thì BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg AMB; CA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg BMC. Suy ra cách dựng điểm M như sau: Dựng đường tròn (O1) qua A; B tiếp xúc BC tại B ( O1 là giao điểm của đường thẳng đi qua B và vuông góc với BC và đường thẳng trung trực... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cách khác tham khảo Điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài thì BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg AMB; CA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg BMC. Suy ra cách dựng điểm M như sau: Dựng đường tròn (O1) qua A; B tiếp xúc BC tại B ( O1 là giao điểm của đường thẳng đi qua B và vuông góc với BC và đường thẳng trung trực của đoạn AB) và đường tròn (O2) qua BC và tiếp xúc với CA tai C M là giao điểm của (O1) và (O2)
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, anh xem giúp em chỗ này !?

  Câu trả lời hay nhất: Lúc đầu anh có nhầm một chút. Vì E là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác AMC nên => ^MEP = ^EMC + ^ECM = (1/2)(^AMC + ^ACM) = (1/2)(180o - ^MAC) = 90o - ^MAE
  Câu trả lời hay nhất: Lúc đầu anh có nhầm một chút. Vì E là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác AMC nên => ^MEP = ^EMC + ^ECM = (1/2)(^AMC + ^ACM) = (1/2)(180o - ^MAC) = 90o - ^MAE
  3 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, anh là ai thế?

  Câu trả lời hay nhất: Cảm ơn em, là anh rất thích toán. Sau những lúc làm việc căng thẳng anh lên YHĐ để giải lao và hy vọng giúp được các em một chút. Chúc em ngày càng học giỏi. Đam mê sẽ thành công Anh cũng chỉnh sửa lại đoạn cuối cách giải bài toán hình HSG một chút cho chặt chẽ Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cảm ơn em, là anh rất thích toán. Sau những lúc làm việc căng thẳng anh lên YHĐ để giải lao và hy vọng giúp được các em một chút. Chúc em ngày càng học giỏi. Đam mê sẽ thành công Anh cũng chỉnh sửa lại đoạn cuối cách giải bài toán hình HSG một chút cho chặt chẽ Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc MPE = góc MAE ( cùng phụ với góc MEP) => AEMP nội tiếp => góc EAP = 90o => góc BAC = 120o
  2 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Giúp em bài toán hình HSG ạ?

  Câu trả lời hay nhất: Em đã học tứ giác nội típ rồi thì cách giải như sau: ( vì HSG nên giải vắn tắt) Kẻ đt qua A song song với BC cắt MN; MP theo thứ tự tại R; S, ta có: AR/CM = AN/CN = AB/BC (1) AS/BM = AP/BP = AC/BC (2) Lấy (1):(2) (AR/AS).(BM/CM) = AB/AC = BM/CM => AR/AS = 1 <=> AR = AS => MA là trung tuyến của tg vuông MRS => các... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Em đã học tứ giác nội típ rồi thì cách giải như sau: ( vì HSG nên giải vắn tắt) Kẻ đt qua A song song với BC cắt MN; MP theo thứ tự tại R; S, ta có: AR/CM = AN/CN = AB/BC (1) AS/BM = AP/BP = AC/BC (2) Lấy (1):(2) (AR/AS).(BM/CM) = AB/AC = BM/CM => AR/AS = 1 <=> AR = AS => MA là trung tuyến của tg vuông MRS => các tg AMR và AMS cân tại A => MN ; MP là phân giác góc AMC; AMB Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc MEP = góc MAC = (1/2)góc BAC = góc MAP => AEMP nội tiếp => góc EAP = 90o => góc BAC = 120o
  3 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Giải giúp bài toán Hình,cám ơn bằng 5*?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi P; Q lần lượt là giao điểm của BC; EF với OA => AQ = PQ và ta có: MA² - MT² = (AQ² + MQ²) - (MQ² + OQ² - OT²) = OT² - (OQ² - AQ²) = OB² - (OQ - AQ)(OQ + AQ) = OB² - (OQ - PQ).OA = OP.OA - OP.OA = 0 => đpcm ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi P; Q lần lượt là giao điểm của BC; EF với OA => AQ = PQ và ta có: MA² - MT² = (AQ² + MQ²) - (MQ² + OQ² - OT²) = OT² - (OQ² - AQ²) = OB² - (OQ - AQ)(OQ + AQ) = OB² - (OQ - PQ).OA = OP.OA - OP.OA = 0 => đpcm ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Mn giúp mìk gấp!help?

  Câu trả lời hay nhất: Vẽ OH _|_ CD tại H => CH = CD/2 = (MC + MD)/2 = (4 + 12)/2 = 8 => MH = CH - MC = 8 - 4 = 4cm => OH = MH.tan(^OMH) = (4√3)/3
  Câu trả lời hay nhất: Vẽ OH _|_ CD tại H => CH = CD/2 = (MC + MD)/2 = (4 + 12)/2 = 8 => MH = CH - MC = 8 - 4 = 4cm => OH = MH.tan(^OMH) = (4√3)/3
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, lời giải của anh có nhầm không?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOM => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông AMK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AM = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AM/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm) Sorry : Em nghĩ đúng, anh nhầm ∆ AOM cân... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOM => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông AMK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AM = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AM/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm) Sorry : Em nghĩ đúng, anh nhầm ∆ AOM cân thành ∆ AOD vì anh không vẽ hình mà tưởng tượng trong đầu nên nhầm M thành D ( vì 2 điểm này nằm cạnh nhau)
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, giúp em câu cuối Hình 9 với?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOD => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông ADK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AD = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AD/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm)
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOD => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông ADK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AD = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AD/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Cho tam giác đều ABC nội tiếp (O). Điểm D thuộc cung BC không chứa A, cho điểm E bất kỳ sao cho AD=DE và CE=BD.CMR D,C,E thẳng hàng?

  Câu trả lời hay nhất: Cm : Trên tia đối của tia CD lấy E' sao cho DE' = AD = DE => ∆ADE' cân tại D Mà ^ADC = ^ABC = 60o => ∆ADE' đều => AD = AE' (1) Mặt khác ^BAD = ^BAC - ^CAD = 60o - ^CDA = ^DAE' - ^CAD = ^CAE' (2) Mà AB = AC (3) Từ (1); (2); (3) => ∆ABD = ∆ACE' (c.g.c) => CE' = BD = CE Vậy ta có... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cm : Trên tia đối của tia CD lấy E' sao cho DE' = AD = DE => ∆ADE' cân tại D Mà ^ADC = ^ABC = 60o => ∆ADE' đều => AD = AE' (1) Mặt khác ^BAD = ^BAC - ^CAD = 60o - ^CDA = ^DAE' - ^CAD = ^CAE' (2) Mà AB = AC (3) Từ (1); (2); (3) => ∆ABD = ∆ACE' (c.g.c) => CE' = BD = CE Vậy ta có : DE = DE' = DC + CE' = DC + CE => D; C; E thẳng hàng ( hay E' trùng E) ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 6 tháng trước
 • Toán, pt vô tỷ lớp 10?

  Câu trả lời hay nhất: Để ý rằng x⁴ + x² + 1 = (x² + x + 1)(x² - x + 1) nên nếu đặt a = √(x² + x + 1) > 0 và b = √(x² - x + 1) > 0 thay vào pt đã cho ta có pt : b² + 2a = ab + 4 <=> (b - 2)(b - a + 2) = 0 @ b = 2 <=> x² - x - 3 = 0 <=> x = (1 ± √13)/2 @ b - a + 2 = 0 <=> a = b + 2 <=> a² = b² + 4b + 4 <=> x²... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Để ý rằng x⁴ + x² + 1 = (x² + x + 1)(x² - x + 1) nên nếu đặt a = √(x² + x + 1) > 0 và b = √(x² - x + 1) > 0 thay vào pt đã cho ta có pt : b² + 2a = ab + 4 <=> (b - 2)(b - a + 2) = 0 @ b = 2 <=> x² - x - 3 = 0 <=> x = (1 ± √13)/2 @ b - a + 2 = 0 <=> a = b + 2 <=> a² = b² + 4b + 4 <=> x² + x + 1 <=> x² - x + 5 + 4b <=> 2b = x - 2 (*) => 4(x² - x + 1) = x² - 4x + 4 => x = 0 => không thỏa (*) KL : Pt có 2 nghiệm : x = (1 ± √13)/2 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Giải PT ! Hệ PT ! Pro đâu xin giúp?

  Câu trả lời hay nhất: 1) Đặt a = √(x² + 4x + 6) > 0; b = 2x + 3 thay vào pt ban đầu ta có pt a² + 2b - 4 = ab <=> (a - 2)(a - b + 2) = 0 @ a = 2 <=> √(x² + 4x + 6) = 2 <=> x² + 4x + 2 = 0 @ a - b + 2 = 0 <=> √(x² + 4x + 6) - 2x - 1 = 0 <=> √(x² + 4x + 6) = 2x + 1 2) Đặt a = √(6 - x) ≥ 0; b = √(2y + 3) ≥ 0 thì pt... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1) Đặt a = √(x² + 4x + 6) > 0; b = 2x + 3 thay vào pt ban đầu ta có pt a² + 2b - 4 = ab <=> (a - 2)(a - b + 2) = 0 @ a = 2 <=> √(x² + 4x + 6) = 2 <=> x² + 4x + 2 = 0 @ a - b + 2 = 0 <=> √(x² + 4x + 6) - 2x - 1 = 0 <=> √(x² + 4x + 6) = 2x + 1 2) Đặt a = √(6 - x) ≥ 0; b = √(2y + 3) ≥ 0 thì pt thứ 2 thành (2a² + 3)a - (2b² + 3)b = 0 <=> (a - b)(2a² + 2b² - 2ab + 3) = 0 <=> a = b <=> - 2y = x - 3 Thay vào pt thứ nhất : x³ + 2x² - 6x + 3 = 0 <=> (x - 1)(x² + 3x - 3) = 0 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Giải giúp bài toán hình 9 Cám ơn bằng 5*?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm hình thoi MPNQ. Lấy M'; N' lần lượt trên AD; BC sao cho M'P//DB; N'P//CA Dễ thấy PA/PB = FA/FB = FC/FD = QC/QD nên : M'A/M'D = PA/PB = QC/QD => M'Q//CA => M'Q//N'P (1) N'C/N'B = PA/PB = QC/QD => N'Q//DB => N'Q//M'P (2) Từ (1) và (2) =>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm hình thoi MPNQ. Lấy M'; N' lần lượt trên AD; BC sao cho M'P//DB; N'P//CA Dễ thấy PA/PB = FA/FB = FC/FD = QC/QD nên : M'A/M'D = PA/PB = QC/QD => M'Q//CA => M'Q//N'P (1) N'C/N'B = PA/PB = QC/QD => N'Q//DB => N'Q//M'P (2) Từ (1) và (2) => M'PN'Q là hbh nhận O làm giao điểm 2 đường chéo => OM' = ON' => M trùng M' và N trùng N' => đpcm
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Giải giúp mình bài toán chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian. cảm ơn nhiều.?

  Câu trả lời hay nhất: Gợi ý : Gọi P là trung điểm AB; M; N lần lượt là trọng tâm tg ABD và ABE => D,M,P thẳng hàng và E,N,P thằng hàng => PM/PD = PN/PE = 1/3 => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Gợi ý : Gọi P là trung điểm AB; M; N lần lượt là trọng tâm tg ABD và ABE => D,M,P thẳng hàng và E,N,P thằng hàng => PM/PD = PN/PE = 1/3 => đpcm
  1 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Cho phương trình x^2-4x=2|x-2|-m-5. Xá c định m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt y = |x - 2| ≥ 0 => y² = x² - 4x + 4 pt trở thành: (y - 1)² = - m (1) Để pt ban đầu có 4 nghiệm phân biệt thì trước hết pt (1) phải có 2 nghiệm pb <=> m < 0 Khi đó (1) có 2 nghiệm pb y = 1 ± √(- m) (2) => Để pt ban đầu có 4 nghiệm thì 1 - √(- m) > 0 => - 1 < m < 0 ĐS : - 1 < m < 0 ∆ ∠ ∡ √ ∛... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặt y = |x - 2| ≥ 0 => y² = x² - 4x + 4 pt trở thành: (y - 1)² = - m (1) Để pt ban đầu có 4 nghiệm phân biệt thì trước hết pt (1) phải có 2 nghiệm pb <=> m < 0 Khi đó (1) có 2 nghiệm pb y = 1 ± √(- m) (2) => Để pt ban đầu có 4 nghiệm thì 1 - √(- m) > 0 => - 1 < m < 0 ĐS : - 1 < m < 0 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  6 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Giải giúp bài toán hình 9. Cám ơn 5*?

  Câu trả lời hay nhất: b) DGEH nội tiếp => AH.AE = AD.AG = AM² => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: b) DGEH nội tiếp => AH.AE = AD.AG = AM² => đpcm
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Giải pt ! Pro đâu xin giúp ?

  Câu trả lời hay nhất: Điều kiện x ≥ - 2. Pt tương đương với: (x + 2)³ + 2√(x + 2)³ + 1 = (9x² + 18x + 9) <=> [√(x + 2)³ + 1]² = (3x + 3)² @ √(x + 2)³ + 1 = 3x + 3 <=> √(x + 2)³ = 3x + 2 <=> x³ - 3x² + 4 = 0 ( x ≥ - 2/3) <=> (x - 2)²(x + 1) = 0 <=> x = 2 (loại nghiệm x = - 1) @ √(x + 2)³ + 1 = - (3x + 3) <=> √(x... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Điều kiện x ≥ - 2. Pt tương đương với: (x + 2)³ + 2√(x + 2)³ + 1 = (9x² + 18x + 9) <=> [√(x + 2)³ + 1]² = (3x + 3)² @ √(x + 2)³ + 1 = 3x + 3 <=> √(x + 2)³ = 3x + 2 <=> x³ - 3x² + 4 = 0 ( x ≥ - 2/3) <=> (x - 2)²(x + 1) = 0 <=> x = 2 (loại nghiệm x = - 1) @ √(x + 2)³ + 1 = - (3x + 3) <=> √(x + 2)³ = - (3x + 4) <=> x³ - 3x² - 12x - 8 = 0 ( - 2 ≤ x ≤ - 4/3) <=> (x + 1)(x² - 4x - 8) = 0 <=> x = 2(1 - √3) (loại x = - 1; x = 2(1 + √3) KL : Pt có 2 nghiệm x = 2; x = 2(1 - √3)
  1 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Giải hộ e phương trình này với chiều e ktra rồi 😭😭😭?

  Câu trả lời hay nhất: Dùng pp lượng giác hoá Điều kiện - 1 ≤ x ≤ 1 nên có thể đặt x = cos2t với 0 ≤ t ≤ π/2 (1) Khi đó sint; sin2t ≥ 0 nên: √(1 - x) = √(1 - cos2t) = √(2sin²t) = √2.sint 2x√(1 - x²) = 2cos2t√(1 - cos²2t) = 2sin2tcos2t = sin4t 2x² - 1 = 2cos²2t - 1 = cos4t Thay vào pt : sin4t + cos4t + √2.sint = 0 <=> √2sin(4t + π/4) + √2.sint... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Dùng pp lượng giác hoá Điều kiện - 1 ≤ x ≤ 1 nên có thể đặt x = cos2t với 0 ≤ t ≤ π/2 (1) Khi đó sint; sin2t ≥ 0 nên: √(1 - x) = √(1 - cos2t) = √(2sin²t) = √2.sint 2x√(1 - x²) = 2cos2t√(1 - cos²2t) = 2sin2tcos2t = sin4t 2x² - 1 = 2cos²2t - 1 = cos4t Thay vào pt : sin4t + cos4t + √2.sint = 0 <=> √2sin(4t + π/4) + √2.sint = 0 <=> 2√2sin(5t/2 + π/8).cos(3t/2 + π/8) = 0 @ sin(5t/2 + π/8) = 0 => 5t/2 + π/8 = kπ => 2t = - π/10 + k(4π/5) Do (1) nên chọn k = 1 => 2t = 7π/10 => x = cos(7π/10) = - sin(π/5) @ cos(3t/2 + π/8) = 0 => 3t/2 + π/8 = (2k + 1)π/2 => 2t = π/2 + k.(4π/3) Do (1) nên chọn k = 0 => 2t = π/2 => x = cos(π/2) = 0 KL : Pt đã cho có 2 nghiệm : x = 0; x = - sin(π/5) = - √[(5 - √5)/8] ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước