• Cho tam giác vuông ABC có AC=3cm,AB=3cm.Tính đường trung trực ứng với cạnh huyền?

    Câu trả lời hay nhất: nếu tam giác vuông cân tại A thì cạnh huyền tính theo định lý pitago sẽ là 3 căn 2 đường trung trực ứng với cạnh huyền là đường cao và đường trung tuyến nên sẽ chia tam giác ABC thành 2 tam giác vuông nhỏ với cạnh huyền là 3cm, cạnh góc vuông là cạnh huyền vừa tính ban đầu chia 2 là 3căn2 / 2 là 3/căn2.... cạnh góc vuông còn... hiển thị thêm
    Câu trả lời hay nhất: nếu tam giác vuông cân tại A thì cạnh huyền tính theo định lý pitago sẽ là 3 căn 2 đường trung trực ứng với cạnh huyền là đường cao và đường trung tuyến nên sẽ chia tam giác ABC thành 2 tam giác vuông nhỏ với cạnh huyền là 3cm, cạnh góc vuông là cạnh huyền vừa tính ban đầu chia 2 là 3căn2 / 2 là 3/căn2.... cạnh góc vuông còn lại của tam giác nhỏ chính là đường bạn cần tìm, pitago thêm lần nữa thì sẽ được cạnh cần tìm là 3/căn2 à, đọc từ từ bình tĩnh nha bạn, hề hề :D sai thì thứ lỗi nghen
    1 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 6 năm trước