• Anh chị giúp e với Một vật khối lượng 1kg cđ trên đg thẳng theo pt x=t2+5t+2 .Động năng của vật tại thời điểm t=2s là bao nhiêu?

  Câu trả lời hay nhất: x=t2+5t+2 =>v=2t+5 t=2 => v=9 =>W= 0.5mv2 = 40.5
  Câu trả lời hay nhất: x=t2+5t+2 =>v=2t+5 t=2 => v=9 =>W= 0.5mv2 = 40.5
  6 câu trả lời · Vật lý · 1 năm trước
 • Cho tam giác ABC không nằm trong mặt phẳng (P). Giả sử AB,BC,CA lần lượt cắt (P) tại I,J,K. Chứng minh IJK thẳng hàng.?

  Câu trả lời hay nhất: ba điểm A,B,C tao thành mp(ABC) như vây 3 điêm J,I,K thuôc 2 mp vì nó là giao điểm diem thuộc 2mp là nằm tren duongd giao tuyến nên nó thẳng hàng
  Câu trả lời hay nhất: ba điểm A,B,C tao thành mp(ABC) như vây 3 điêm J,I,K thuôc 2 mp vì nó là giao điểm diem thuộc 2mp là nằm tren duongd giao tuyến nên nó thẳng hàng
  6 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Muốn thu vô USB những tuồng cải lương về tình mẫu tử cho mẹ nghe mà không bít nàm thao?Bạn bít chỉ chỗ dùm nha.?

  Câu trả lời hay nhất: gõ tên tuồng lên google xong tải về máy rồi chép ra USB hoặc bấm tải rồi chọn đường dẫn vào USB cho nó tải trực tiếp vào USB
  Câu trả lời hay nhất: gõ tên tuồng lên google xong tải về máy rồi chép ra USB hoặc bấm tải rồi chọn đường dẫn vào USB cho nó tải trực tiếp vào USB
  4 câu trả lời · Phần mềm · 3 năm trước
 • Cho em hỏi người ta xây dựng chân cầu dưới lòng sông như thế nào?

  Câu trả lời hay nhất: thì người ta vẫn đào móng bình thường rồi cho bê tong vào, thay vì trên cạn mình đổ bình thường con dưới nước thì đổ bang ống xuống, loại bê tong này đặc biệt nhanh khô, đổ ra là gần như khô ngay
  Câu trả lời hay nhất: thì người ta vẫn đào móng bình thường rồi cho bê tong vào, thay vì trên cạn mình đổ bình thường con dưới nước thì đổ bang ống xuống, loại bê tong này đặc biệt nhanh khô, đổ ra là gần như khô ngay
  7 câu trả lời · Ngành kỹ sư · 4 năm trước
 • Nh chị giúp em nhanh nhanh mai em nộp bài do em chưa hỉu kĩ bài hình này mong anh chị giúp em ạ? Bài toán Lớp 6 nên giải dễ dễ anh chị?

  Câu trả lời hay nhất: hai góc bù nhau có tong số do là 180 dô nghĩa là xOy+yOz=180 mà xOy=30 như vậy yOz = 180-30=150 độ Om là tia phân giác nghĩa là góc yOm = yOz/2 = 75 dộ mà xOm=xOy+yOm = 30+75 = 105 độ
  Câu trả lời hay nhất: hai góc bù nhau có tong số do là 180 dô nghĩa là xOy+yOz=180 mà xOy=30 như vậy yOz = 180-30=150 độ Om là tia phân giác nghĩa là góc yOm = yOz/2 = 75 dộ mà xOm=xOy+yOm = 30+75 = 105 độ
  1 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Viết chương trình nhập vào số n nuyên và in ra màn hình số lớn nhất, số nhỏ nhất?

  Câu trả lời hay nhất: viết chương trình bang phần mềm lập trình nào mới dc@@ cơ bản là b1 viết code cho nhập mảng n số nguyên b2 gán giá trị bất kỳ vào 1 biến phụ rồi so sánh tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất b3 : in
  Câu trả lời hay nhất: viết chương trình bang phần mềm lập trình nào mới dc@@ cơ bản là b1 viết code cho nhập mảng n số nguyên b2 gán giá trị bất kỳ vào 1 biến phụ rồi so sánh tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất b3 : in
  3 câu trả lời · Phần mềm · 3 năm trước
 • Giúp gấp nha?

  Câu trả lời hay nhất: 2x^2 - 2xy = 5x + y - 19 <=>x^2 - 2xy + y^2 + x^2 - 5x + 6,25= y^2 + y +0,25 - 13 <=> y = (2x^2 - 5x + 19) / (2x+1) = x - 3 + 22/(2x+1) =>với mọi x thuộc Z khác -1/2 ta có y= x - 3 + 22/(2x+1) x^2 - 2x + y^2 + 4y + 5 = 0 <=>(x-1)^2 + (y+2)^2 = 0 <=>x=1 và y=-2
  Câu trả lời hay nhất: 2x^2 - 2xy = 5x + y - 19 <=>x^2 - 2xy + y^2 + x^2 - 5x + 6,25= y^2 + y +0,25 - 13 <=> y = (2x^2 - 5x + 19) / (2x+1) = x - 3 + 22/(2x+1) =>với mọi x thuộc Z khác -1/2 ta có y= x - 3 + 22/(2x+1) x^2 - 2x + y^2 + 4y + 5 = 0 <=>(x-1)^2 + (y+2)^2 = 0 <=>x=1 và y=-2
  3 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giúp em với !!! (Hình Học)?

  Câu trả lời hay nhất: C(2c-1;c) thuộc (d) như vây ta có tọa độ 3 đỉnh tam giác tam giác can tai A khi AB=AC => thay số vào giải ra c tam giác ABC vuông tại C khi vector CA * vector CB = 0 => thay số vào giải ra C
  Câu trả lời hay nhất: C(2c-1;c) thuộc (d) như vây ta có tọa độ 3 đỉnh tam giác tam giác can tai A khi AB=AC => thay số vào giải ra c tam giác ABC vuông tại C khi vector CA * vector CB = 0 => thay số vào giải ra C
  1 câu trả lời · Học tại nhà · 4 năm trước
 • Làm giúp em gấp lắm chiều mai phải nộp rồi?

  Câu trả lời hay nhất: hoc lớp mấy rồi mà viết cái biểu thức ko ra sao thế này, tôi mà chấm bài kiểu này khỏi cần đọc, cho ngay con zero 2*3^n - 3^(n+1) + 4*3^(n-1) = 6*3^(n-1) - 9*3^(n-1) + 4*3^(n-1) = 3^(n-1)
  Câu trả lời hay nhất: hoc lớp mấy rồi mà viết cái biểu thức ko ra sao thế này, tôi mà chấm bài kiểu này khỏi cần đọc, cho ngay con zero 2*3^n - 3^(n+1) + 4*3^(n-1) = 6*3^(n-1) - 9*3^(n-1) + 4*3^(n-1) = 3^(n-1)
  2 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Viết hộ mình ptpư của Hno3 đặc ,loãng với:Fe(OH)2?

  Câu trả lời hay nhất: 4HNO3d + Fe(OH)2 --> Fe(NO3)3 + NO2 + 4H2O HNO3l + Fe(OH)2 -->Fe(NỎ3)3 + NO + H2O
  Câu trả lời hay nhất: 4HNO3d + Fe(OH)2 --> Fe(NO3)3 + NO2 + 4H2O HNO3l + Fe(OH)2 -->Fe(NỎ3)3 + NO + H2O
  2 câu trả lời · Hóa học · 4 năm trước
 • Hình học 12?

  Câu trả lời hay nhất: vta=(1;1;1) vtb=(4;1;2) tích có hướng vta và vtb dc vtn=(M;N;P) (tự tính nhé) ta có ptmp là Mx+Ny+Pz + m = 0 cắt truc Ox tai A(m/M;0;0) cắt Oy tại B(0;m/N;0) và cắt Oz tại C(0;0;m/P) cùng công thức tính thể tích tứ diện OABC thay vào giải dc m =>ptmp
  Câu trả lời hay nhất: vta=(1;1;1) vtb=(4;1;2) tích có hướng vta và vtb dc vtn=(M;N;P) (tự tính nhé) ta có ptmp là Mx+Ny+Pz + m = 0 cắt truc Ox tai A(m/M;0;0) cắt Oy tại B(0;m/N;0) và cắt Oz tại C(0;0;m/P) cùng công thức tính thể tích tứ diện OABC thay vào giải dc m =>ptmp
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Cho mình hỏi: y=(m-1)x^4+2(m+1)x^2+m-7. Định m để hs chỉ có cực đại mà không có cực tiểu?

  Câu trả lời hay nhất: với m=1 =>hs<=>y=4x^2-6 => ko có cưc đại với m#1 =>hs có cực đại mà ko có cực tiểu khi a<0 và y'=0 có 1 nghiệm a<0 =>m<1 y'=4(m-1)x^3 + 4(m+1)x = 0 <=> x=0 hoặc x^2 = 4(m+1)/(1-m) =>dê y'=0 có 1 nghiêm thì (m+1)/(1-m) < 0 <=>m<-1 hoặc m>1 vậy dê hs có cực đai và ko... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: với m=1 =>hs<=>y=4x^2-6 => ko có cưc đại với m#1 =>hs có cực đại mà ko có cực tiểu khi a<0 và y'=0 có 1 nghiệm a<0 =>m<1 y'=4(m-1)x^3 + 4(m+1)x = 0 <=> x=0 hoặc x^2 = 4(m+1)/(1-m) =>dê y'=0 có 1 nghiêm thì (m+1)/(1-m) < 0 <=>m<-1 hoặc m>1 vậy dê hs có cực đai và ko có cực tiểu thì m<-1
  2 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Để đạt học sinh giỏi cấp tỉnh cần bao nhiêu điểm?

  Câu trả lời hay nhất: tùy thang diểm của từng tỉnh thôi, đại khái quy ra hệ 10 thì 9-10 giải nhất. 8-9 giải nhì, 7-8 giai 3
  Câu trả lời hay nhất: tùy thang diểm của từng tỉnh thôi, đại khái quy ra hệ 10 thì 9-10 giải nhất. 8-9 giải nhì, 7-8 giai 3
  3 câu trả lời · Giáo dục đặc biệt · 4 năm trước
 • Ai giai jum minh vs..cho 7.8 g hh Mg va Al (trong do Mg chiem 30.77 % khoi luong)tac dung hoan toan vs Oxi thu?

  Câu trả lời hay nhất: 7.8 g hh Mg va Al (trong do Mg chiem 30.77 % khoi luong) => 2,4g Mg và 5,4g Al (2,4g) Mg + 0.5O2 -> (4g) MgO (5.4g) 4Al + 3O2 -> (10,2g) 2Al2O3 400g dung dịch H2SO4 loãng,nồng độ 19.6% => 0.8mol H2SO4 (4g) MgO + (0,1mol)H2SO4 = (12g) MgSO4 + H2O (10,2g) Al2O3 + (0,3mol)3H2SO4 = (34,2g)Al2(SO4)3 + 3H2O sau pư dd co... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 7.8 g hh Mg va Al (trong do Mg chiem 30.77 % khoi luong) => 2,4g Mg và 5,4g Al (2,4g) Mg + 0.5O2 -> (4g) MgO (5.4g) 4Al + 3O2 -> (10,2g) 2Al2O3 400g dung dịch H2SO4 loãng,nồng độ 19.6% => 0.8mol H2SO4 (4g) MgO + (0,1mol)H2SO4 = (12g) MgSO4 + H2O (10,2g) Al2O3 + (0,3mol)3H2SO4 = (34,2g)Al2(SO4)3 + 3H2O sau pư dd co khối lượng m=400+4+10,2 = 414,4g và trong dd có 12g MgSO4 + 34,2g + 39,2g =>% MgSO4 = 2,9% %Al2(SO4)3= 8,25% %H2SO4 = 9,46%
  2 câu trả lời · Hóa học · 4 năm trước
 • Giup minh giai toan1 vs?

  Câu trả lời hay nhất: sinx+sin2x +sin3x+sin4x+sin5x +sin6x=0 <=>2sin(3.5x)cos(2.5x) + 2sin(3.5x)cos(1.5x) + 2sin(3.5x)cos(0.5x) = 0 <=>sin(3.5x)*(cos(0.5x) + cos(1.5x) + cos(2.5x)) = 0 <=>sin(3.5x)*cos(1.5x)*(2cosx + 1) = 0
  Câu trả lời hay nhất: sinx+sin2x +sin3x+sin4x+sin5x +sin6x=0 <=>2sin(3.5x)cos(2.5x) + 2sin(3.5x)cos(1.5x) + 2sin(3.5x)cos(0.5x) = 0 <=>sin(3.5x)*(cos(0.5x) + cos(1.5x) + cos(2.5x)) = 0 <=>sin(3.5x)*cos(1.5x)*(2cosx + 1) = 0
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giai gium minh bai HSG toán 8 nay nhe Cho a+b+c=1 va a^2+b^2+c^2=1 va x/a=y/b=z/c .CM xy+yz+zc=0 minh GẤP lam?

  Câu trả lời hay nhất: 1 = (a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca) = 1 + 2(ab+bc+ca) =>ab+bc+ca=0 m= x/a= y/b = z/c =>xy+yz+zx = (am)(bm) + (bm)(cm) + (cm)(am) = m^2(ab+bc+ca) = 0
  Câu trả lời hay nhất: 1 = (a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca) = 1 + 2(ab+bc+ca) =>ab+bc+ca=0 m= x/a= y/b = z/c =>xy+yz+zx = (am)(bm) + (bm)(cm) + (cm)(am) = m^2(ab+bc+ca) = 0
  2 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giai giup e toan lp 5 vs a. gap lam a?

  Câu trả lời hay nhất: trong 1 giờ thì kim giờ chạy 1/12 vòng và kim phút chạy 1 vòng như vậy vận tốc kim giờ là 1/12 vòng/giờ và kim phút là 1 vòng/giờ hai kim dồng hồ vuông góc với nhau khi quãng dường kim giờ kém quãng dường kim phút là 1/4 vòng trong thời gian t với t<1 giờ thì kim giờ chạy được t/12 vòng và kim phút chạy dược t vòng ta có... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: trong 1 giờ thì kim giờ chạy 1/12 vòng và kim phút chạy 1 vòng như vậy vận tốc kim giờ là 1/12 vòng/giờ và kim phút là 1 vòng/giờ hai kim dồng hồ vuông góc với nhau khi quãng dường kim giờ kém quãng dường kim phút là 1/4 vòng trong thời gian t với t<1 giờ thì kim giờ chạy được t/12 vòng và kim phút chạy dược t vòng ta có quãng dường kim giờ kém kim phút là t - t/12 = 11t/12 vòng để hai kim vuông góc nhau thì 11t/12 = 1/4 = 3/12 => t=3/11 giờ như vậy sau 3/11 giờ thì hai kim viuong góc nhau
  3 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Tìm họ nguyên hàm?

  Câu trả lời hay nhất: u=x dv = dx/(2x-1)^5 y=xdx/(2x -1)^5 = -x / 8(2x-1)^4 + dx / 8(2x-1)^4 = -x / 8(2x-1)^4 - 1 / 48(2x-1)^3 + C
  Câu trả lời hay nhất: u=x dv = dx/(2x-1)^5 y=xdx/(2x -1)^5 = -x / 8(2x-1)^4 + dx / 8(2x-1)^4 = -x / 8(2x-1)^4 - 1 / 48(2x-1)^3 + C
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giúp mình làm bài tọa độ kg oxyz?

  Câu trả lời hay nhất: C(0;c;0) thuộc Oy cân tại A khi AB=AC => thay vào giải ra c => C ptmp song song truc Ox là (P)y + az + b = 0 D thuộc mp nên - 1 + a + b = 0 cách đều hai diểm A,B nên 2 + 3a + b = 3+6a + b giải hpt trên ra a,b thay vao ta đươc ptmp cần tìm
  Câu trả lời hay nhất: C(0;c;0) thuộc Oy cân tại A khi AB=AC => thay vào giải ra c => C ptmp song song truc Ox là (P)y + az + b = 0 D thuộc mp nên - 1 + a + b = 0 cách đều hai diểm A,B nên 2 + 3a + b = 3+6a + b giải hpt trên ra a,b thay vao ta đươc ptmp cần tìm
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa điều kiện?

  Câu trả lời hay nhất: để phường trình có hai nghiêm phân biệt thì m # 0 delta' = (m+1)^2 - m(m+3) = 1-m > 0 <=> m<1 và m # 0 ta có x1<2<x2 <=> x1-2 < 0 < x2-2 hay (x1-2)(x2-2) < 0 <=> x1x2 - 2(x1+x2) + 4 < 0 thay viet ta có (m+3)/m - 4(m+1)/m + 4 < 0 <=>(m-1)/m <0 <=> 0<m<1 kết hợp... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: để phường trình có hai nghiêm phân biệt thì m # 0 delta' = (m+1)^2 - m(m+3) = 1-m > 0 <=> m<1 và m # 0 ta có x1<2<x2 <=> x1-2 < 0 < x2-2 hay (x1-2)(x2-2) < 0 <=> x1x2 - 2(x1+x2) + 4 < 0 thay viet ta có (m+3)/m - 4(m+1)/m + 4 < 0 <=>(m-1)/m <0 <=> 0<m<1 kết hợp cac diều kiem ta có 0<m<1 thỏa mãn yeu cầu đề bài
  3 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước