• Tính nhanh A=1/30+1/42+1/56+1/72+....+1/2...?

  Câu trả lời hay nhất: Số hạng cuối 1/2... là sao?
  Câu trả lời hay nhất: Số hạng cuối 1/2... là sao?
  2 câu trả lời · Giúp bài tập · 4 năm trước
 • Người nào học giỏi toán, giúp em vs, em xin cảm tạ. (Tại hok ngu nên mới hỏi, toán lớp 4)?

  Câu trả lời hay nhất: 1.Tuổi mẹ sau 3 năm nữa: 27:(4-1)x4=36 tuổi Tuổi mẹ hiện nay: 36-3=33 tuổi Tuổi con hiện nay: 33-27=6 tuổi 2.Số xe đoàn thứ 2 nhiều hơn: 55-40=15 Mỗi xe chở được: 150;15=10 tấn Đoàn 1 chở: 10x40=400 tấn Đoàn 2 chở: 10x55=550 tấn 3.Chiều dài ao:6x200=1200 dm=120m Chiều rộng: 4x200=800 dm=80m Nhiều quá!
  Câu trả lời hay nhất: 1.Tuổi mẹ sau 3 năm nữa: 27:(4-1)x4=36 tuổi Tuổi mẹ hiện nay: 36-3=33 tuổi Tuổi con hiện nay: 33-27=6 tuổi 2.Số xe đoàn thứ 2 nhiều hơn: 55-40=15 Mỗi xe chở được: 150;15=10 tấn Đoàn 1 chở: 10x40=400 tấn Đoàn 2 chở: 10x55=550 tấn 3.Chiều dài ao:6x200=1200 dm=120m Chiều rộng: 4x200=800 dm=80m Nhiều quá!
  4 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 4 năm trước
 • Giúp em giải bài này nhé?

  Câu trả lời hay nhất: Xóa chữ số hàng đơn vị thì còn là 2 Tích mới: 10.530-9720=810 Thừa số thứ 2: 810:2=405 Thừa số thứ nhất: 10530:405=26 Hai số đó là 26 và 405
  Câu trả lời hay nhất: Xóa chữ số hàng đơn vị thì còn là 2 Tích mới: 10.530-9720=810 Thừa số thứ 2: 810:2=405 Thừa số thứ nhất: 10530:405=26 Hai số đó là 26 và 405
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giải toan lớp 3 voilympic?

  Câu trả lời hay nhất: Đúng cả rồi!
  Câu trả lời hay nhất: Đúng cả rồi!
  1 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 5 năm trước
 • Giúp em toán 6 với!??

  Câu trả lời hay nhất: Tổng số kẹo của 6 gói: 31+20+19+18+16+15=119 kẹo Số kẹo của Hồng gấp đôi của Lan tức là tổng kẹo của 2 bạn là chia hết cho 3. Huệ chỉ nhận 1 gói. 119 chia 3 dư 2 nên số kẹo của huệ chia 3 dư 1, Trong 6 gói đó chỉ có gói 20 chiếc chia 3 dư 1. Huệ nhận 20 chiếc 2 bạn Hồng và Lan nhận: 119-20=99 viên Hồng nhận: 99:(2+1).2= 66... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Tổng số kẹo của 6 gói: 31+20+19+18+16+15=119 kẹo Số kẹo của Hồng gấp đôi của Lan tức là tổng kẹo của 2 bạn là chia hết cho 3. Huệ chỉ nhận 1 gói. 119 chia 3 dư 2 nên số kẹo của huệ chia 3 dư 1, Trong 6 gói đó chỉ có gói 20 chiếc chia 3 dư 1. Huệ nhận 20 chiếc 2 bạn Hồng và Lan nhận: 119-20=99 viên Hồng nhận: 99:(2+1).2= 66 viên Lan nhận: 99-66=33 viên
  1 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 4 năm trước
 • Giúp tôi với chuẩn cho 5 sao Hai số có hiệu bằng 19,81. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là?

  Câu trả lời hay nhất: Xem lại đề.
  Câu trả lời hay nhất: Xem lại đề.
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 4 năm trước
 • Cho ba số có tổng =234 biết số 1x3=số 2x4=số 3x2 và hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 94.5. số 2 ......?

  Câu trả lời hay nhất: Giải theo tiểu học: Từ bé đến lớn ( tỉ lệ nghịch): số thứ hai, số thứ nhất, số thứ ba. Số thứ nhất bằng 4/3 số thứ hai và số thứ ba gấp 2 số thứ hai Tổng 3 số so với số thứ hai: 4/3+1+2=13/3 Số thứ hai: 234:13x3=54 Số thứ nhất: 54x4:3= 72 Số thứ ba: 54x2=108
  Câu trả lời hay nhất: Giải theo tiểu học: Từ bé đến lớn ( tỉ lệ nghịch): số thứ hai, số thứ nhất, số thứ ba. Số thứ nhất bằng 4/3 số thứ hai và số thứ ba gấp 2 số thứ hai Tổng 3 số so với số thứ hai: 4/3+1+2=13/3 Số thứ hai: 234:13x3=54 Số thứ nhất: 54x4:3= 72 Số thứ ba: 54x2=108
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 4 năm trước
 • So sánh phân số 1 cách nhanh nhất -33/131 và 53/-217?

  Câu trả lời hay nhất: 131/-33>-4 và -217/53<-4 --> 131/-31>-217/53 --> 33/131<53/-217
  Câu trả lời hay nhất: 131/-33>-4 và -217/53<-4 --> 131/-31>-217/53 --> 33/131<53/-217
  2 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 5 năm trước
 • Giúp em bài toán này với?

  Câu trả lời hay nhất: số học sinh nữ = 5/4 số học sinh nam tức là số HS nam bằng 4/5 học sinh nữ Nếu 20 Hs nam chưa vào lớp thì số HS nam bằng 1/8 số HS nữ. 20 HS nam chính là: 4/5-1/8=32/40-5/40=27/40 số HS nữ Xem lại đề vì chia không ra số TN!
  Câu trả lời hay nhất: số học sinh nữ = 5/4 số học sinh nam tức là số HS nam bằng 4/5 học sinh nữ Nếu 20 Hs nam chưa vào lớp thì số HS nam bằng 1/8 số HS nữ. 20 HS nam chính là: 4/5-1/8=32/40-5/40=27/40 số HS nữ Xem lại đề vì chia không ra số TN!
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giúp mình bài toán với, mình gấp lắm! 5***** ngay và luôn?

  Câu trả lời hay nhất: 1/ 300=25.3.2.2 Vậy tập hợp các số tự nhiên vừa là ước của 300 vừa là bội của 25 là:{25;50;75;150} 2/ ababab=ab.10101= ab.3.3367 Vậy 3 và 10101 đều là ước của ababab
  Câu trả lời hay nhất: 1/ 300=25.3.2.2 Vậy tập hợp các số tự nhiên vừa là ước của 300 vừa là bội của 25 là:{25;50;75;150} 2/ ababab=ab.10101= ab.3.3367 Vậy 3 và 10101 đều là ước của ababab
  3 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Bài này em đang cần gấp, người nào học giỏi toán giúp em vs, em xin cảm tạ?

  Câu trả lời hay nhất: Tuổi mẹ sau 3 năm nữa: 27:(4-1)x4=36 tuổi Tuổi mẹ hiện nay: 36-3=33 tuổi Tuổi con hiện nay: 33-27=6 tuổi
  Câu trả lời hay nhất: Tuổi mẹ sau 3 năm nữa: 27:(4-1)x4=36 tuổi Tuổi mẹ hiện nay: 36-3=33 tuổi Tuổi con hiện nay: 33-27=6 tuổi
  4 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 4 năm trước
 • Tìm số tự nhiên sao cho tổng của số đó với các chữ số của nó bằng 2009?

  Câu trả lời hay nhất: Số đó là có 4 chữ số: abcd+a+b+c+d=2009 Vì a+b+c+d<37 nên ab=19 hoặc 20 -Nếu ab= 20: 20dc+2+0+c+d=2009 cd+2+0+c+d=2009-2002=7 cc+2d=7-->2d=7 ( vô nghiệm vì d là số tự nhiên Nếu ab=19: 19cd+1+9+c+d=2009 cc+2d=2009-1910=99 99 lẻ và 2d chẵn nên c lẻ và c>7 vì 2d<19 c=9-->d=0 Số đó là 1990
  Câu trả lời hay nhất: Số đó là có 4 chữ số: abcd+a+b+c+d=2009 Vì a+b+c+d<37 nên ab=19 hoặc 20 -Nếu ab= 20: 20dc+2+0+c+d=2009 cd+2+0+c+d=2009-2002=7 cc+2d=7-->2d=7 ( vô nghiệm vì d là số tự nhiên Nếu ab=19: 19cd+1+9+c+d=2009 cc+2d=2009-1910=99 99 lẻ và 2d chẵn nên c lẻ và c>7 vì 2d<19 c=9-->d=0 Số đó là 1990
  3 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Một người đi bộ từ A-B, 2/3 quãng đường đầu người đi với V 6km/ giờ.Trên đoạn đường còn lại người đi với V 4km/ giờ. Tính vận tốc trung bình?

  Câu trả lời hay nhất: Giả sử đoạn đường dài 6km thì thời gian đi 2/3 đoạn đường đầu là: 6x2/3:6=2/3 giờ Thời gian đi đoãn đường sau: 6x1/3:4=1/2 giờ Vận tốc TB: 6:(2/3+1/2)=6:7/6=36/7 km/giờ
  Câu trả lời hay nhất: Giả sử đoạn đường dài 6km thì thời gian đi 2/3 đoạn đường đầu là: 6x2/3:6=2/3 giờ Thời gian đi đoãn đường sau: 6x1/3:4=1/2 giờ Vận tốc TB: 6:(2/3+1/2)=6:7/6=36/7 km/giờ
  2 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 216, giữa chúng có 5 số chẵn?

  Câu trả lời hay nhất: Giữa chúng có 5 số chẵn tức là có 6 khoảng cách, chúng đều số chẵn thì hiệu là: 2x6=12 Số lớn: (216+12)/2=114 Số bé: 216-114=102
  Câu trả lời hay nhất: Giữa chúng có 5 số chẵn tức là có 6 khoảng cách, chúng đều số chẵn thì hiệu là: 2x6=12 Số lớn: (216+12)/2=114 Số bé: 216-114=102
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giai giúp tôi?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi 1 người làm/ ngày là công: Số công: 8x6=48 công Thêm 4 người thì hoàn thành sau: 48:(8+4)=4 ngày. Sớm hơn dự định:5-4=2 ngày 2/ Tỉ lệ: 20%:(100%-20%)=25% 3/ Hiệu 2 số: 75:10=7,5 Số lớn:(84,9+7,5):2=46,2 Số bé: 84,9-46,2=38,7
  Câu trả lời hay nhất: Gọi 1 người làm/ ngày là công: Số công: 8x6=48 công Thêm 4 người thì hoàn thành sau: 48:(8+4)=4 ngày. Sớm hơn dự định:5-4=2 ngày 2/ Tỉ lệ: 20%:(100%-20%)=25% 3/ Hiệu 2 số: 75:10=7,5 Số lớn:(84,9+7,5):2=46,2 Số bé: 84,9-46,2=38,7
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 4 năm trước
 • Tìm số hs khối 6 biết xếp hàng 4,5,6 đều dư 1 xếp hàng 7 thì vừa đủ? số hs dưới 400?

  Câu trả lời hay nhất: Cho 1 em ra ngoài thì xếp đủ hàng 4,5,6. Các số TN chia hết cho cả 4,5,6 là :60,120,180,240,300,360. Trong các số đó có số 300 chia 7 dư 1 vậy có 301 học sinh.
  Câu trả lời hay nhất: Cho 1 em ra ngoài thì xếp đủ hàng 4,5,6. Các số TN chia hết cho cả 4,5,6 là :60,120,180,240,300,360. Trong các số đó có số 300 chia 7 dư 1 vậy có 301 học sinh.
  3 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Con mình học lớp 5, hãy giúp mình bài toán tính nhanh này với:?

  Câu trả lời hay nhất: a/ Đây là dãy số cách đều khoảng cách là 2,02 Số số hạng của dãy: (98,03-11,17):2,02+1= 44 số hạng Tổng: (11,17+98,03)x44:2=2402,4 b/ =(49,8+47,2+46,6)+42-(4,5+45,9+43,3+40,7) =(47,2x3+4,2)-(50,4+84) =145,8-134,4=11,4 c/ Sử dụng cách tính trong dãy số cách đều: (1,3+5,1+8,9+12,7+16,5)-(3,2+7+10,8+14,6) Số bị trừ:... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a/ Đây là dãy số cách đều khoảng cách là 2,02 Số số hạng của dãy: (98,03-11,17):2,02+1= 44 số hạng Tổng: (11,17+98,03)x44:2=2402,4 b/ =(49,8+47,2+46,6)+42-(4,5+45,9+43,3+40,7... =(47,2x3+4,2)-(50,4+84) =145,8-134,4=11,4 c/ Sử dụng cách tính trong dãy số cách đều: (1,3+5,1+8,9+12,7+16,5)-(3,2+7+10,8+14,6... Số bị trừ: (1,3+16,5)x5:2=44,5 Số trừ: (3,2+14,6)x4:2=35,6 Kết quả: 44,5-35,6=8,9 d/ Số số hạng của dãy:(99-10):1+1=90 số hạng Tổng: (10,11+99,1)x90:2=4914,45
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Để viết các số tự nhiên: a, Từ 1 đến 99 dùng bao nhiêu chữ số 5 b, Từ 100 dến 999 viết bao nhiêu chữ số. Mong mọi người giúp hướng dẫn cụ tể?

  Câu trả lời hay nhất: a/ Chữ số 5 làm đơn vị có: 5,15,25,...95 tất cả 10 chữ số. Chữ số 5 làm hàng chục: 50;51;...59 có 10 chữ số 5 làm hàng chục vậy tổng cộng: 10+10=20 chữ số. b/ Hàng đơn vị và hàng chục giống như câu a: Cứ mỗi hàng trăm có 20 chữ số nên ta có 9 hàng trăm thì có: 20x9=180 chữ số Riêng hàng trăm từ 500 đến 599 có 100 chữ số 5 ở hàng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a/ Chữ số 5 làm đơn vị có: 5,15,25,...95 tất cả 10 chữ số. Chữ số 5 làm hàng chục: 50;51;...59 có 10 chữ số 5 làm hàng chục vậy tổng cộng: 10+10=20 chữ số. b/ Hàng đơn vị và hàng chục giống như câu a: Cứ mỗi hàng trăm có 20 chữ số nên ta có 9 hàng trăm thì có: 20x9=180 chữ số Riêng hàng trăm từ 500 đến 599 có 100 chữ số 5 ở hàng trăm nên có tổng cộng: 180+100=280 chữ số.
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giai Toán Tuổi Thơ 1 số 160 02/2014?

  Câu trả lời hay nhất: 18 con vừa gà vừa chó, số chân chó hơn chân gà là 12 chân. Giả sử tất cả đều là chó thì số chân chó hơn chân gà là: 18x4-0=72 chân Số chân chó nhiều hơn chân gà theo thực tế là: 72-12=60 chân Chênh lệch 60 chân này vì đã thay gà bằng chó. Khi thấy gà bằng chó thì hiệu số chân mỗi con không tính 4 chân chó và tính thêm 2 chân gà... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 18 con vừa gà vừa chó, số chân chó hơn chân gà là 12 chân. Giả sử tất cả đều là chó thì số chân chó hơn chân gà là: 18x4-0=72 chân Số chân chó nhiều hơn chân gà theo thực tế là: 72-12=60 chân Chênh lệch 60 chân này vì đã thay gà bằng chó. Khi thấy gà bằng chó thì hiệu số chân mỗi con không tính 4 chân chó và tính thêm 2 chân gà nên mỗi con thấy chênh hiệu đó 6 chân Số gà: 60:6=10 con Số chó: 18-10=8 con
  3 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Cho mình hỏi có phân số 15/30. tìm STN , biết rằng khi thêm số đó vào mẫu và giữ nguyên tử số, ta được phân số 3/1 ?

  Câu trả lời hay nhất: 15/30<1 ( MS >TS) thì làm gì có thêm ở MS và giữ nguyên tử mà có PS3/1>1? Có nhầm thêm vào tử số và giữ nguyên MS không vậy?
  Câu trả lời hay nhất: 15/30<1 ( MS >TS) thì làm gì có thêm ở MS và giữ nguyên tử mà có PS3/1>1? Có nhầm thêm vào tử số và giữ nguyên MS không vậy?
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước