• Tôi đọc kinh Đại Thừa và có 1 chút thắc mắc như vầy:?

  Câu trả lời hay nhất: Không chỉ riêng bạn mà nhiều người đọc hay tụng mà chẳng hiểu diệu nghĩa của kinh.Kinh chủ yếu là của đệ tử của Phật tu học mà có được sau đó báo cáo cho Ngài và Ngài nghe xong ấn chứng và giải thích cho các đệ tử của Ngài ....;Kinh nào cũng có câu như vậy tôi nghe.... Theo tôi kinh điển chỉ là phần giới thiệu để ta đi tìm ĐẠO... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Không chỉ riêng bạn mà nhiều người đọc hay tụng mà chẳng hiểu diệu nghĩa của kinh.Kinh chủ yếu là của đệ tử của Phật tu học mà có được sau đó báo cáo cho Ngài và Ngài nghe xong ấn chứng và giải thích cho các đệ tử của Ngài ....;Kinh nào cũng có câu như vậy tôi nghe.... Theo tôi kinh điển chỉ là phần giới thiệu để ta đi tìm ĐẠO mà thôi là phần để ta tham khảo trên con đường tu hành có đúng đường hay sai đường... Khi nói về 12 nhân duyên đúng là chỉ giải thích 6 căn+ 6 trần > duyên sanh > duyên diệt + với truyển vận của ngũ hành và vạn vật biến hóa vô cùng ở trong vũ trụ ...v.v. Khi nói về Lục Độ Ba La Mật tức là Sáu Pháp Hoàn Mỹ ở kinh kim cang ,nhưng cũng chỉ là phần giới thiệu và tán thán kinh này thôi còn phần chính phải có Minh Sư truyền dạy mới được... Tốt nhất có được thân người đi tìm Minh Sư mà tu học thì không uổng một kiếp người...
  7 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Các pháp đều là không. Có thật tánh. Vậy tại sao lại có sinh diệt biến đổi?

  Câu trả lời hay nhất: ..."Đức tì nô giá na thân ở khắp các chỗ ,chỗ của phật ở gọi là thường tịch quang , nên tất cả các pháp đều là phật pháp . Con không biết lại chạy theo đường vô minh vì thế trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh,trong cảnh giải thoát lại sinh ràng buộc"... Hành giả ở giai đoạn này còn chấp vào cái... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ..."Đức tì nô giá na thân ở khắp các chỗ ,chỗ của phật ở gọi là thường tịch quang , nên tất cả các pháp đều là phật pháp . Con không biết lại chạy theo đường vô minh vì thế trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh,trong cảnh giải thoát lại sinh ràng buộc"... Hành giả ở giai đoạn này còn chấp vào cái "KHÔNG" và cái "CÓ" Đến tận cùng thì cái không cũng không còn và cái có cũng không còn nên mới có câu ma đến chặt ma,phật đến chặt phật... A di đà phật...
  8 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Các biện pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên?

  Câu trả lời hay nhất: Là sự "thay đổi lối sống" là điều có thể chận đứng hiện tượng thay đổi khí hậu. Thông điệp là : Không ăn thịt, hãy đi xe đạp, và tiết kiệm mua sắm đó là cách giúp chặn đứng hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Mực nước biển tăng dần và môi trường sinh sống biến mất chủ tịch Ủy ban IPCC, là ngừng ăn thịt. Vì... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Là sự "thay đổi lối sống" là điều có thể chận đứng hiện tượng thay đổi khí hậu. Thông điệp là : Không ăn thịt, hãy đi xe đạp, và tiết kiệm mua sắm đó là cách giúp chặn đứng hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Mực nước biển tăng dần và môi trường sinh sống biến mất chủ tịch Ủy ban IPCC, là ngừng ăn thịt. Vì vậy, để giải quyết vấn đề, hãy khuyến khích mọi người theo dinh dưỡng trường chay hay thuần chay nhân ái và thân thiện môi sinh. Chúng ta hãy biến năm 2013 thành một năm giúp bảo tồn địa cầu và mạng sống của tất cả cư dân trên đó...
  1 câu trả lời · Môi trường – Khác · 6 năm trước
 • Hỏi thật nhé nếu muốn Phật Thích Ca có thể sống lâu thêm được không?

  Câu trả lời hay nhất: Câu hỏi của bạn là xác thân của Phật Thích Ca có thể sống lâu thêm được không ? Trả lời : Trước ba tháng khi Ngài nhập nếp bàn Ngài nói với Anna rằng như lai có pháp kéo dài sự sống Ngài nói ba lần nhưng Anan không hiểu đẻ thỉnh Ngài sống thêm... ,nên Ngài đã hứa với MaVương là ba tháng nữa Ngài nhập nếp bàn. Sau ba tháng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Câu hỏi của bạn là xác thân của Phật Thích Ca có thể sống lâu thêm được không ? Trả lời : Trước ba tháng khi Ngài nhập nếp bàn Ngài nói với Anna rằng như lai có pháp kéo dài sự sống Ngài nói ba lần nhưng Anan không hiểu đẻ thỉnh Ngài sống thêm... ,nên Ngài đã hứa với MaVương là ba tháng nữa Ngài nhập nếp bàn. Sau ba tháng Ngài nói với đệ tử của Ngài là các ngươi đừng ăn thứ này (là loại nấm mà dùng heo đi tìm giũi nó nằm ở giứới đất mới thấy được nên gọi là nấm giò heo ),để mình ta ăn thôi và sau khi Ngài ăn thì Ngài nhập nếp bàn. Người đời nay nhiều nhười không hiểu nên vu cho Ngài ăn giò heo mà chết thật đáng thiếc... Còn nói về Phât Tâm của Ngài thì đồng nhất thể với vũ trụ với tất cả chúng sinh, thành như lai đâu đâu cũng có. Không còn luân hồi như chúng sinh nữa. Đôi lời chia sẻ...
  11 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Lại rò rỉ chất thải phóng xạ tại một cơ sở hạt nhân ở bang Washington, Mỹ.?

  Câu trả lời hay nhất: Thống đốc Jay Inslee nhấn mạnh rằng vụ rò rỉ trên hiện không gây nguy hại đối với sức khỏe con người. Là để chấn an lòng dân mà thôi, chứ thực chất tác hại của nó rất là khủng khiếp đối với nhân loại và còn phá hoại đến cấu chúc của vũ trụ và còn ảnh hưởng đến các hành tinh chung quanh....
  Câu trả lời hay nhất: Thống đốc Jay Inslee nhấn mạnh rằng vụ rò rỉ trên hiện không gây nguy hại đối với sức khỏe con người. Là để chấn an lòng dân mà thôi, chứ thực chất tác hại của nó rất là khủng khiếp đối với nhân loại và còn phá hoại đến cấu chúc của vũ trụ và còn ảnh hưởng đến các hành tinh chung quanh....
  2 câu trả lời · Môi trường – Khác · 6 năm trước
 • Việt Nam sẽ bị liệt vào loại nước có Phật giáo Đại thừa ?

  Câu trả lời hay nhất: Đại thừa là một người gặp Phật và làm đệ tử của Phật tu học theo Ngài ví như tôn giả Mục Kiều Liên Xa Lợi Phật,An Nan..v.v...thành A la hán ,là một đời giải thoát sẽ mang được cửu thuyền siêu thăng ,sau này thành Phật xuống ta bà thế giới này độ được nhiều chúng sinh...., thì trong Phật giáo gọi là đại thừa. (cỗ xe lớn cứu giúp... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đại thừa là một người gặp Phật và làm đệ tử của Phật tu học theo Ngài ví như tôn giả Mục Kiều Liên Xa Lợi Phật,An Nan..v.v...thành A la hán ,là một đời giải thoát sẽ mang được cửu thuyền siêu thăng ,sau này thành Phật xuống ta bà thế giới này độ được nhiều chúng sinh...., thì trong Phật giáo gọi là đại thừa. (cỗ xe lớn cứu giúp được nhiều người). Thiểu Thừa là một người gặp Phật mà không tu theo Phật và chỉ cầu cứu với Ngài để được giải thoát thì Phật chỉ cứu được người đó thôi ,thì trong phật giáo đó gọi là tiểu thừa.(cỗ xe nhỏ chẳng giúp được ai). Nếu không gặp Phật,rồi tự mình tìm học ở trong kinh,mà tu như bạn nói ở phần trên thì chẳng phải đại thừa,chẳng phải tểu thừa,là mới tự giác ngộ, mới gieo duyên với Phật Pháp. Chưa thể giải thoát được... Đây là cảm nhận của tôi muốn chia sẻ ,a di đà phật...
  9 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • MONG MỌI NGƯỜI CHỈ GIÚP ĐỂ TÔI HIỂU RÕ HƠN?

  Câu trả lời hay nhất: AI CẢM ƠN AI ? Cốt truyện Thiền Sư... Ngày có một vị thiền sư rất nổi tiếng ở trong một ngôi chùa nhỏ. Vì đệ tử của ông ngày càng nhiều, cho nên ngôi chùa của ông càng ngày thấy càng nhỏ lại ! Có một thương gia rất giàu có.Thưa thầy ,đây là 500 lạng vàng,tôi xin cúng dường thầy để cất chùa ! Ừ Ừ ! Đây là... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: AI CẢM ƠN AI ? Cốt truyện Thiền Sư... Ngày có một vị thiền sư rất nổi tiếng ở trong một ngôi chùa nhỏ. Vì đệ tử của ông ngày càng nhiều, cho nên ngôi chùa của ông càng ngày thấy càng nhỏ lại ! Có một thương gia rất giàu có.Thưa thầy ,đây là 500 lạng vàng,tôi xin cúng dường thầy để cất chùa ! Ừ Ừ ! Đây là 500 lạng vàng ,tôi muốn cúng dường thầy để thầy cất chùa,thầy có nghe không hả thầy ? Người ta có thể sống được một năm với 3 xu vàng ,tôi cúng dường một món tiền lớn như vậy, ổng cũng không có được một lời cảm ơn! Kìa, 500 lạng vàng này là để cúng dường thầy cất chùa ! Thầy đã nghe ba lần rồi ! Tại sao phải cám ơn anh ? Nhưng thầy không cảm ơn tôi lấy một tiếng ! Thầy có biết với số tiền này thầy có thể cất được rất nhiều chùa ,mua được rất nhiều thứ không ? Thầy biết ! Như chính anh là người phải cảm ơn mới đúng ! Bởi anh được cơ hội làm việc công đức , phát triển tình thương của anh , có cơ hội tạo phước báo.Vậy thì tại sao thầy phải cảm ơn anh ? Cảnh giới cống hiến vô ngã này thật cao ! Chúng ta làm việc gì thiện ,dĩ nhiên không nên đợi người ta cảm ơn mình,không nên kỳ vọng người ta biết đến công lao của mình...
  5 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • @thanglong vào đây cùng mình?

  Câu trả lời hay nhất: Chào Linh ! Theo cách nói của nhà Phật thì trong Tam Giới bao gồm: có thế giới VẬT CHẤT của chúng ta. trên tthế giới vật chất là thế giới của ATULA. trên atula là thế giới NHÂN QỦA. trên thế giới nhân quả là thế giới cao nhất của PHẠM THIÊN . trên thế giới phạm thiên là VÀNH ĐAI AN TOÀN BẢO VỆ TỊNH ĐỘ. trên nữa là nếp bàn... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Chào Linh ! Theo cách nói của nhà Phật thì trong Tam Giới bao gồm: có thế giới VẬT CHẤT của chúng ta. trên tthế giới vật chất là thế giới của ATULA. trên atula là thế giới NHÂN QỦA. trên thế giới nhân quả là thế giới cao nhất của PHẠM THIÊN . trên thế giới phạm thiên là VÀNH ĐAI AN TOÀN BẢO VỆ TỊNH ĐỘ. trên nữa là nếp bàn Cõi Phật. Chúng sinh ở thế giới atula là có thân thể THANH NHẸ. Chúng ta có thân thể VẬT CHẤT. Về các phương diện khác hầu như là giống nhau cũng có tình cản và tham, sân, si ,giận ,yêu ,gét...v.v. Tất cả các chúng sinh còn có tình cảm,yêu,gét,ganh,gét ,đố kị,thích chiến tranh,nói trung là còn nhiều tham ,sân ,si....v.v....,là còn đang nằm trong đẳng cấp của thế giới atula. Thế giới này chia làm 120 tầng cấp khác nhau nên bạn mới thấy người có tính này nhiều hay ít cũng khác nhau là như vậy đó. Pháp giới A-tu-la: Phước báu như Trời Đức lại kém vơi Sân hận tật đố Tranh đấu khắp nơi. Ví dụ :như Tần Thủy Hoàng,Tào Tháo,Hítle ...là các bậc lãnh tụ của thế giới atula đấy. Còn các bậc tu hành đến kịch là thành ĐẠO các Ngài chỉ có sử dụng tình thương với muôn loài mà thôi, như là Phật hay Chúa...
  2 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Cho hoi cac vi trong Tôn giáo va Tâm Linh?

  Câu trả lời hay nhất: Tất cả các vấn đề bạn nêu trên ,theo cảm nhận của tôi thì hoàn toàn đúng và có thật ,nhưng vấn đề Tâm Linh học không thể vài ba câu mà cắt nghĩa được ... Điều này nên tự tu hành để để khám phá những huyền bí trong vũ trụ này thì mới thú vị .Tu mà lánh ngộ được thì mới là các biết của mình nó mới sâu sắc... ,biết đời người ngắn... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Tất cả các vấn đề bạn nêu trên ,theo cảm nhận của tôi thì hoàn toàn đúng và có thật ,nhưng vấn đề Tâm Linh học không thể vài ba câu mà cắt nghĩa được ... Điều này nên tự tu hành để để khám phá những huyền bí trong vũ trụ này thì mới thú vị .Tu mà lánh ngộ được thì mới là các biết của mình nó mới sâu sắc... ,biết đời người ngắn và quý giá thì phải biết chân quý mà biến nó thành công đức, biến nó thành của cải, phước điền... ,để sau này đỡ phải tiếc nuối !
  4 câu trả lời · Tâm linh học - Khác · 6 năm trước
 • Phân vân chọn xe tiết kiệm xăng?

  Câu trả lời hay nhất: Theo kinh nghiệm của tôi thì chọn xe máy dầu tiết kiệm nhiên liệu hơn và máy cũng bền hơn .
  Câu trả lời hay nhất: Theo kinh nghiệm của tôi thì chọn xe máy dầu tiết kiệm nhiên liệu hơn và máy cũng bền hơn .
  2 câu trả lời · Mua & Bán · 6 năm trước
 • Xin cho biết cách làm bánh tiêu đặc ruột?

  Câu trả lời hay nhất: "Chỉ là bột mì, đường, nước ấm, men bột nở được nhồi thật mịn. Sau đó, người bán nắn bột thành những viên nhỏ rồi lăn qua vừng, cán mỏng chiếc bánh và cho vào chảo dầu chiên. Bánh sau khi chiên có màu vàng, căng phồng trông thật bắt mắt" .Bạn tham khảo ở đây... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: "Chỉ là bột mì, đường, nước ấm, men bột nở được nhồi thật mịn. Sau đó, người bán nắn bột thành những viên nhỏ rồi lăn qua vừng, cán mỏng chiếc bánh và cho vào chảo dầu chiên. Bánh sau khi chiên có màu vàng, căng phồng trông thật bắt mắt" .Bạn tham khảo ở đây này... http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2... http://afamily.vn/an-ngon/banh-tieu-mon-... Đón tết vui vẻ và chúc thành công...
  4 câu trả lời · Bí quyết nấu ăn · 6 năm trước
 • Các bạn ơi giúp mình với!?

  Câu trả lời hay nhất: Bạn tham khảo ở đây nha. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1...
  Câu trả lời hay nhất: Bạn tham khảo ở đây nha. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1...
  1 câu trả lời · Nhà & Vườn - Khác · 6 năm trước
 • Hãy cho tôi biết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Việt Nam trong 20 năm tới?

  Câu trả lời hay nhất: Nếu con người không thay đổi sang lối sống từ bi ...,thì không thể nói trước được trong 20 năm tới khí hậu của việt nam sẽ biến đổi thế nào ! Điều này phần nhiều là do con người muốn thế nào ?
  Câu trả lời hay nhất: Nếu con người không thay đổi sang lối sống từ bi ...,thì không thể nói trước được trong 20 năm tới khí hậu của việt nam sẽ biến đổi thế nào ! Điều này phần nhiều là do con người muốn thế nào ?
  1 câu trả lời · Hiện tượng trái đất nóng dần · 6 năm trước
 • Các bạn trả lời hộ mình mấy câu hỏi này nhé.?

  Câu trả lời hay nhất: Câu 1: Phật giáo có bao nhiêu vị tổ? Vị tổ cuối cùng là ai? Nói theo Phật giáo thì có 33 vị Tổ . Vị đầu tiên là Mahacadiep.....v.v., http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/showthread.php?t=4609 Rồi Bồ đề đạt ma, sang Trung Hoa truyền pháp có 6 vị Tổ ,vị cuối cùng là lục tổ Huệ Năng ,về sau không còn truyền y bát nữa nên phát mạch... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Câu 1: Phật giáo có bao nhiêu vị tổ? Vị tổ cuối cùng là ai? Nói theo Phật giáo thì có 33 vị Tổ . Vị đầu tiên là Mahacadiep.....v.v., http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/showth... Rồi Bồ đề đạt ma, sang Trung Hoa truyền pháp có 6 vị Tổ ,vị cuối cùng là lục tổ Huệ Năng ,về sau không còn truyền y bát nữa nên phát mạch bị thất truyền,nên về sau này biến thành nhiều tông phái... http://www.quangduc.com/kinhdien-2/328ki... Câu 2: Đạo phật là gì? Thái tử Tất Đạt Đa sau khi tu hành đạt đai khai ngộ thành Phật, là người sáng lật ra Phật giáo. Câu 3 :Luân hồi là gì? Điều này sau khi chết sẽ biết liền, điều này chưa chết làm sao mà nói... http://tuvien.com/chet_va_tai_sinh/show.... Câu 4: Nhân quả là gì? Trồng cam sẽ ra cam... http://www.youtube.com/watch?v=3PGKn-0skrk Câu 5 : Quy y tam bảo là gì? 1 - là quy y với Minh Sư tại thế, 2 - là quy y với pháp của Ngài truyền dạy 3 - là quy y với đoàn thể Thánh và Sư Tăng Thì gọi là Quy y tam bảo .(phật,pháp ,tăng) Câu 6 : Ngũ giới là gì? 1. Không được sát sanh 2. Không được trộm cướp 3. Không được dâm dục 4. Không được nói dối,vọng ngôn... 5. Không được uống rượu ,ma túy... Câu 7 : Đức phật Thích Ca khi thành đạo ngài giảng bài pháp nào đầu tiên? Đệ tự đầu tiên của Đức Phật là Hai nhà thương buôn ... http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hai-de-tu-dau-tien-cua-duc-phat-la-doanh-nhan-481888.htm http://tamnhin.net/vanhoathethao/10801/hai-de-tu-dau-tien-cua-duc-phat-la-doanh-nhan.html Câu 8 : Ăn chay có lợi ích như thế nào? Cải thiện Ðời Sống Biến đổi Tâm Hồn Không còn sát sinh Sống lành mạnh, đầy tình thương Chuyển sang ăn chay trường là điều sáng suốt. Ăn chay khỏe mạnh Ăn chay tiết kiệm Ăn chay tốt cho môi sinh Ăn chay từ bi Ăn chay cao thượng Ăn chay hòa bình Còn nữa... câu 9 : Sám hối là gì? Là làm lỗi rồi : Là hứa với Phật Tâm của mình từ đó chở đi không tái phạm nữa. Câu 10: Tham, sân, si là gì? Là quán lại xem cuộc sống sinh hoạt của bạn thì biết liền,ví như xem mình còn thích yêu,gét,giần hờn gì không ? Câu 11:Vị tổ sáng lập ra thiếu lâm tự và khởi nguồn dòng phái thiền tông là ai? Nguồn gốc và danh xưng... http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_L%C3%A2m_(v%C3%B5)#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_v.C3.A0_danh_x.C6.B0ng Câu 12: Bác quan trai giới là gì? 1. Không được sát sanh 2. Không được trộm cướp 3. Không được dâm dục 4. Không được nói dối 5. Không được uống rượu 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hat 7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ 8. Không được ăn quá giờ ngọ. http://www.buddhismtoday.com/viet/batdau/gioi-16-batquantrai.htm Câu 13: Theo phật tử hiểu tu hành là gì? Tu sửa tâm Tánh cho đến hoàn mỹ, để cuối cùng là được giải thoát khỏi sinh tử. Câu 14: Tam tạng kinh điển nhà phật chia là mấy phần? Giải thích từng phần? có 4 phần ,2 phần chính là truyền pháp, chân kinh không có chữ gọi là mật giáo,không có trong kinh sách. Phần này vươt lên trên sự hiểu biết của đầu óc. Ví dụ: Ngay cả 4 thầy trò Đường Tăng cũng không hiểu nên mới phàn nàn là kinh không có chữ... http://www.youtube.com/watch?v=g66IPoR3b00 phần này miễn phí. Phần 2 là kinh có chữ gọi là hiển giáo. http://www.youtube.com/watch?v=g66IPoR3b00 phần này có thu lệ phí để ấn tống kinh điển. Câu 15 :Vị đệ tử nào mà đức phật nói là vị đó có thần thông đệ nhất? Tôn giả Mục kiều liêm. Câu 16 : Theo quý phật tử chùa là gì? Là chỗ để thiền quán và sinh hoat giao lưu và học hỏi ... Câu 17 : Thích Ca Mâu Ni phật là gì? Là người đã khai ngộ thành Phật... Đôi lời cảm nhận của tôi muốn chia sẻ ! A di đà phật...
  6 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • @thanglong vào đây cùng mình?

  Câu trả lời hay nhất: thanglongnghinnam@yahoo.com Có gì muốn hỏi thì Email cho tôi thân ái.!
  Câu trả lời hay nhất: thanglongnghinnam@yahoo.com Có gì muốn hỏi thì Email cho tôi thân ái.!
  1 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Chia sẻ cùng các phật tử...........?

  Câu trả lời hay nhất: Cõi của chúng ta đang sống là thế giới vật chất ,không phải là thế giới của atula, nhưng những người đang sống ở thế giới này , lại mang nặng những đặc tính ,những phẩm chất của ngững người ở cõi atula như bạn kể trên ... Nên thường sau khi chết những người mang đặc tính như thế sẽ sanh về cõi đó vì luật đồng thanh tương... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cõi của chúng ta đang sống là thế giới vật chất ,không phải là thế giới của atula, nhưng những người đang sống ở thế giới này , lại mang nặng những đặc tính ,những phẩm chất của ngững người ở cõi atula như bạn kể trên ... Nên thường sau khi chết những người mang đặc tính như thế sẽ sanh về cõi đó vì luật đồng thanh tương ứng... http://tuvahanh.com/MuoiPhapGioi.html Không làm những việc ác, Làm mọi việc thiện lành, Giữ tâm ý trong sạch, Là điều chư Phật dạy... (trích kinh Pháp Cú) Nếu mở rộng tâm hồn ra thì thấy trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm bạn ạ không đến nỗi bi quan như bạn nhĩ đâu ! Hãy nên nhìn vào những điều tốt của người và không nên nhìn và đồ rác rưởi của người. Đó là bí quyết làm thăng hoa chính mình đấy...
  5 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 6 năm trước
 • Mọi người cứ hay nhầm, tâm linh (khả năng nhìn nhận thế giới vô hình) là g/quan thứ 6?

  Câu trả lời hay nhất: Đúng giác quan thứ 6 là sự cảm nhận rất hạn chế của từng cá nhân đối với mọi sự vật chung quanh ta ... Còn thế giới vô hình thì bao la rộng lớn như vũ trụ chứ đựng huyền bí chỉ có các bậc Chân Sư mới có khả năng khám phá...
  Câu trả lời hay nhất: Đúng giác quan thứ 6 là sự cảm nhận rất hạn chế của từng cá nhân đối với mọi sự vật chung quanh ta ... Còn thế giới vô hình thì bao la rộng lớn như vũ trụ chứ đựng huyền bí chỉ có các bậc Chân Sư mới có khả năng khám phá...
  4 câu trả lời · Tâm linh học - Khác · 6 năm trước
 • Điều kiện để theo học tại Học Viện Phật giáo TPHCM bậc Đại học ?

  Câu trả lời hay nhất: Muốn nâng cao trí tuệ và tình thương để có thể dễ dàng hoàng pháp độ chúng sinh thì phải tìm Minh Sư tu học Đạo để thành Phật chước đã ,lúc đó mới có trí tuệ và tình thương và lực lượng của Trời Phật lúc đó hãng tính chuyện hoàng pháp độ chúng sinh... Tu thân ,tề gia ,trị quốc rồi mới bình thiên hạ được bạn trẻ ạ ! hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Muốn nâng cao trí tuệ và tình thương để có thể dễ dàng hoàng pháp độ chúng sinh thì phải tìm Minh Sư tu học Đạo để thành Phật chước đã ,lúc đó mới có trí tuệ và tình thương và lực lượng của Trời Phật lúc đó hãng tính chuyện hoàng pháp độ chúng sinh... Tu thân ,tề gia ,trị quốc rồi mới bình thiên hạ được bạn trẻ ạ !
  1 câu trả lời · Tâm linh học - Khác · 6 năm trước
 • Tiet thanh minh 2013 roi vao ngay may thang may?

  Câu trả lời hay nhất: Tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 dương lịch,hàng năm còn âm lịch có thể sê dịch bạn xem âm lịch tra xem ở đây ? http://us.eva.vn/lich-van-nien-c192.html#lichngay “Thanh Minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 dương lịch,hàng năm còn âm lịch có thể sê dịch bạn xem âm lịch tra xem ở đây ? http://us.eva.vn/lich-van-nien-c192.html... “Thanh Minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân” http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_minh
  2 câu trả lời · Các hội & Nhóm - Khác · 6 năm trước
 • Linh hồn những gì của thế giới tâm linh trên đời này có thật koh ?

  Câu trả lời hay nhất: Linh hồn trên đời này có thật. Linh hồn là vũ trụ,nếu bạn tu học được như Phật hoặc Chúa thì bạn tự chứng minh được điều này.
  Câu trả lời hay nhất: Linh hồn trên đời này có thật. Linh hồn là vũ trụ,nếu bạn tu học được như Phật hoặc Chúa thì bạn tự chứng minh được điều này.
  5 câu trả lời · Tâm linh học - Khác · 6 năm trước