• Trách người...trách cả trầu cau..?

  Cau xanh đã chuyển sang vàng trầu không người hái đã toan sậm màu Xuân xanh đúng độ người chẳng lại Trầu cau không đợi lên buồn cỗi giận người tôi giận cả cau xanh tình tôi vẫn đợi, cau trầu thì không Người đi rồi người lại về.... xuân thì đi mãi luyến làm sao!!!
  Cau xanh đã chuyển sang vàng trầu không người hái đã toan sậm màu Xuân xanh đúng độ người chẳng lại Trầu cau không đợi lên buồn cỗi giận người tôi giận cả cau xanh tình tôi vẫn đợi, cau trầu thì không Người đi rồi người lại về.... xuân thì đi mãi luyến làm sao!!!
  2 câu trả lời · Thơ ca · 6 năm trước
 • Chữ tâm viết làm sao ?

  Chữ tâm viết làm sao Giữ vững tâm thế nào ? Tâm tà tâm ô dục, Thì phải biết làm sao ? Tâm tư, hay tâm tình Tâm linh hay tâm cảm Tâm xấu hay tâm tốt Đều một chữ là tâm .. Có tâm rồi thì sao ? Không tâm rồi thế nào ? Việc chi phải làm khổ Tự nhốt mình trong tâm.
  Chữ tâm viết làm sao Giữ vững tâm thế nào ? Tâm tà tâm ô dục, Thì phải biết làm sao ? Tâm tư, hay tâm tình Tâm linh hay tâm cảm Tâm xấu hay tâm tốt Đều một chữ là tâm .. Có tâm rồi thì sao ? Không tâm rồi thế nào ? Việc chi phải làm khổ Tự nhốt mình trong tâm.
  3 câu trả lời · Thơ ca · 6 năm trước
 • Bạn đã học hỏi được những điều gì trên YHĐ này?

  mình thấy khi đặt câu hỏi mình cũng bộc lộ được nhiều cái dở và rút ra được nhiều kinh nghiệm. cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
  mình thấy khi đặt câu hỏi mình cũng bộc lộ được nhiều cái dở và rút ra được nhiều kinh nghiệm. cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
  15 câu trả lời · Tâm lý học · 8 năm trước
 • Văn hóa, chữ viết Việt Nam bị bẻ què quặt, không dấu, lập dị lắp ghép...thì có đáng trách không?

  Không biết các bạn trẻ có xấu hổ khi bị người khác chê mình là người có cái ngôn ngữ què quặt, kiến thức không nhiều mà cứ thích bóp méo văn hóa Việt bằng những cách viết lai căng nửa nạc nửa mỡ. Để thể hiện cá tính, chúng ta có nhiều cách cao đẹp hơn như lịch sự, tôn trọng nơi công cộng, hiếu kính người trên, quan tâm tới người chung quanh...Tôi cổ... hiển thị thêm
  Không biết các bạn trẻ có xấu hổ khi bị người khác chê mình là người có cái ngôn ngữ què quặt, kiến thức không nhiều mà cứ thích bóp méo văn hóa Việt bằng những cách viết lai căng nửa nạc nửa mỡ. Để thể hiện cá tính, chúng ta có nhiều cách cao đẹp hơn như lịch sự, tôn trọng nơi công cộng, hiếu kính người trên, quan tâm tới người chung quanh...Tôi cổ động nhiệt tình nếu bạn dấy lên phong trào "bảo vệ văn hóa chữ viết Việt Nam"
  5 câu trả lời · Ngôn ngữ · 8 năm trước