• Giải giúp toán tiểu học nhé?

    Một hình chữ nhận có chu vi bằng 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng là 20cm. Tính chiều dài. Bài 2: Hai số thập phân có tổng là 106,16. Nếu chuyển dấu số bé sang phải 1 hàng được số mới hơn số lớn 106,8 đơn vị. Tìm sô lớn. Bài 3: Tìm một số tự nhiên biết xóa đi 2 chữ số tận cùng được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.
    Một hình chữ nhận có chu vi bằng 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng là 20cm. Tính chiều dài. Bài 2: Hai số thập phân có tổng là 106,16. Nếu chuyển dấu số bé sang phải 1 hàng được số mới hơn số lớn 106,8 đơn vị. Tìm sô lớn. Bài 3: Tìm một số tự nhiên biết xóa đi 2 chữ số tận cùng được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.
    1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước