• Cho tam giác OAB vuông cân tại O ........?

  Cho tam giác OAB vuông cân tại O với OA=OB=2a.Gọi (O) là đường tròn tâm O bán kính a.Tìm điểm M thuộc (O) sao cho MA+2MB đạt giá trị nhỏ nhất
  Cho tam giác OAB vuông cân tại O với OA=OB=2a.Gọi (O) là đường tròn tâm O bán kính a.Tìm điểm M thuộc (O) sao cho MA+2MB đạt giá trị nhỏ nhất
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Un+1=9Un^3+3Un;U1=2 tìm số hạng tổng quát?

  Giúp với
  Giúp với
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Hình học không gian ?!!?

  Tính R mc ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB=2, CD=2√3 . ^ABC=^BAD=90 độ và (^AD,BC) = 30 độ ( góc giữa 2 đoạn AD và BC) ∀ , ∃ , ∄ , ∅, ∠ ∡ ∢, ⊥ , ⋮ , ∞ ∈ ∉∻ ∼ ∽ ∾∀ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Tính R mc ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB=2, CD=2√3 . ^ABC=^BAD=90 độ và (^AD,BC) = 30 độ ( góc giữa 2 đoạn AD và BC) ∀ , ∃ , ∄ , ∅, ∠ ∡ ∢, ⊥ , ⋮ , ∞ ∈ ∉∻ ∼ ∽ ∾∀ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  2 câu trả lời · Toán học · 8 tháng trước
 • Tính số đo diện tích của một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên và số đo chu vi bằng số đo diện tích?

  Tính số đo diện tích của một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên và số đo chu vi bằng số đo diện tích Các bạn xem mình sai hay bạn Chu Anh sai nhé Mình là Nguyên
  Tính số đo diện tích của một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên và số đo chu vi bằng số đo diện tích Các bạn xem mình sai hay bạn Chu Anh sai nhé Mình là Nguyên
  5 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Cần gấp lắm ạ?

  Cho 3 số a,b,c khác 0 và (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)=1. Tính giá trị của biểu thức (a^9+b^9)(a^99+b^99)(c^999+b^999)
  Cho 3 số a,b,c khác 0 và (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)=1. Tính giá trị của biểu thức (a^9+b^9)(a^99+b^99)(c^999+b^999)
  5 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em câu cuối Hình 9 (Cực trị)?

  Cho (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N, B. Nối AC cắt MN tại E. Cm a/ IECB nội tiếp b/ tam giác AME và tam giác ACM đồng dạng và AM^2=AE.AC c/ AE.AC - AI.IB=AI^2 d/ Hãy xác định vị trí điểm C sao cho khoảng... hiển thị thêm
  Cho (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N, B. Nối AC cắt MN tại E. Cm a/ IECB nội tiếp b/ tam giác AME và tam giác ACM đồng dạng và AM^2=AE.AC c/ AE.AC - AI.IB=AI^2 d/ Hãy xác định vị trí điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất Các anh chị giúp em câu cuối với ạ! Em cảm mọi người nhiều lắm ^^
  7 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Mình đang cần gấp (5* nhé)?

  Cho đoạn thẳng AB và điểm M cố định thuộc đường thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các tia Ax và By vuông góc với AB. Qua M vẽ hai đường thẳng thay đổi luôn vuông góc với nhau và cắt Ax, By theo thứ tự tại C và D. Xác định vị trí các điểm C và D sao cho diện tích tam giác MCD nhỏ nhất
  Cho đoạn thẳng AB và điểm M cố định thuộc đường thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các tia Ax và By vuông góc với AB. Qua M vẽ hai đường thẳng thay đổi luôn vuông góc với nhau và cắt Ax, By theo thứ tự tại C và D. Xác định vị trí các điểm C và D sao cho diện tích tam giác MCD nhỏ nhất
  1 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giải giúp mình bài toán 10 nâng cao?

  Cho 15 số thực thỏa tổng 8 số bất kỳ luôn lớn hơn 7 số còn lại. Chứng minh tất cả các số đều dương. Mình cảm ơn
  Cho 15 số thực thỏa tổng 8 số bất kỳ luôn lớn hơn 7 số còn lại. Chứng minh tất cả các số đều dương. Mình cảm ơn
  5 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Hình học 9, Câu cuối chưa giải ra, nhờ anh Kim Nguu cùng với các anh, chị và các bạn giải giúp nhé. Cám ơn rất nhiều.?

  Cho (O; R) và điểm A nằm ngoài (O). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O) (B, C là 2 tiếp điểm). vẽ cát tuyến ADE của (O) (D nằm giữa A và E, tia AD nằm giữa 2 tia AB, AO). a) CM: AB^2 = AD.AE b) Gọi H là giao điểm của OA và BC. CM tứ giác DEOH nội tiếp. c) Đường thẳng AO cắt (O) tại M, N (M nằm giữa A và O). CMR: EH/AN = MH/AD. Câu c mình giải... hiển thị thêm
  Cho (O; R) và điểm A nằm ngoài (O). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O) (B, C là 2 tiếp điểm). vẽ cát tuyến ADE của (O) (D nằm giữa A và E, tia AD nằm giữa 2 tia AB, AO). a) CM: AB^2 = AD.AE b) Gọi H là giao điểm của OA và BC. CM tứ giác DEOH nội tiếp. c) Đường thẳng AO cắt (O) tại M, N (M nằm giữa A và O). CMR: EH/AN = MH/AD. Câu c mình giải không ra nhờ tất cả giải dùm nhé. Cám ơn tất cả
  2 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Trong mp Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 12. Đỉnh A thuộc trục hoành. Đường cao kẻ từ đỉnh B và C có phương trình lần lượt là d1: x-y?

  Trong mp Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 12. Đỉnh A thuộc trục hoành. Đường cao kẻ từ đỉnh B và C có phương trình lần lượt là d1: x-y+1=0 ; d2: 2x+y-4=0. Tìm toạ độ các đỉnh A; B; C
  Trong mp Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 12. Đỉnh A thuộc trục hoành. Đường cao kẻ từ đỉnh B và C có phương trình lần lượt là d1: x-y+1=0 ; d2: 2x+y-4=0. Tìm toạ độ các đỉnh A; B; C
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Tam thức bậc hai?

  Xét tam thức bậc hai f(x)=ax²+bx+c với a,b,c nguyên và a dương, sao cho f(x) có hai nghiệm phân biệt trong khoảng (0;1). Tìm tam thức có hệ số a nhỏ nhất
  Xét tam thức bậc hai f(x)=ax²+bx+c với a,b,c nguyên và a dương, sao cho f(x) có hai nghiệm phân biệt trong khoảng (0;1). Tìm tam thức có hệ số a nhỏ nhất
  1 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Bai tap don gian: m còn một bước nua la ra rồi!ho to?

  Cho tam giac ABC co ba goc deu nhon ,H la truc tam cua tam giac.dung duong tron tam O duong kinh BC,qua A ke cac tiep tuyen AP,AQ voi duong tron(P,Q la cac tiep diem). Cm: P,H,Q thang hang
  Cho tam giac ABC co ba goc deu nhon ,H la truc tam cua tam giac.dung duong tron tam O duong kinh BC,qua A ke cac tiep tuyen AP,AQ voi duong tron(P,Q la cac tiep diem). Cm: P,H,Q thang hang
  1 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Có ai giải tiếp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  có 3 buổi hội thảo, với số người tham dự như nhau. Biết có 300 người tham dự, mỗi người dự ít nhất 1 buổi. có 1/3 số người dự buổi thứ 1 k dự buổi 2 và 3. có 1/4 số người dự buổi thứ 2 k dự buổi 1 và 3. có 1/5 số người dự buổi thứ 3 k dự buổi 1 và 2 Hỏi có bao nhiêu người: a/ dự cả 3 buổi b/ dự 2 buổi c/ du 1 buổi - cho đáp án - số người... hiển thị thêm
  có 3 buổi hội thảo, với số người tham dự như nhau. Biết có 300 người tham dự, mỗi người dự ít nhất 1 buổi. có 1/3 số người dự buổi thứ 1 k dự buổi 2 và 3. có 1/4 số người dự buổi thứ 2 k dự buổi 1 và 3. có 1/5 số người dự buổi thứ 3 k dự buổi 1 và 2 Hỏi có bao nhiêu người: a/ dự cả 3 buổi b/ dự 2 buổi c/ du 1 buổi - cho đáp án - số người tham dự 1 buổi là:141 người - số người tham dự 2 buổi là:78 người - số người tham dự 3 buổi là:81 người
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Hình nâng cao lớp 8... help me. :(?

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy E thuộc AC sao cho góc ABE = 15 độ. tia đối tia CE lấy F sao cho CF = CE. Tính góc CBF? :((
  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy E thuộc AC sao cho góc ABE = 15 độ. tia đối tia CE lấy F sao cho CF = CE. Tính góc CBF? :((
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Giải giúp bài toán Hình 9. Xin cám ơn bằng 5*?

  Cho nửa đường tròn (O; R), AB đường kính, Ax, By là tiếp tuyến cùng phia với (O). Trên (O) lấy điểm M qua M vẽ tiếp tuyến với (O) cắt Ax tại C và By tại D a. c/m AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD b. BC và AD vắt nhau tại N, (O) và đường tròn đường kính CD cắt nhau tại E và F. C/m E, N, F thẳng hàng (nhờ làm câu nay)
  Cho nửa đường tròn (O; R), AB đường kính, Ax, By là tiếp tuyến cùng phia với (O). Trên (O) lấy điểm M qua M vẽ tiếp tuyến với (O) cắt Ax tại C và By tại D a. c/m AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD b. BC và AD vắt nhau tại N, (O) và đường tròn đường kính CD cắt nhau tại E và F. C/m E, N, F thẳng hàng (nhờ làm câu nay)
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Bài toán tích phân khó .?

  I=(1-xsinx)e^cosxdx . Nhờ các bạn giải giúp
  I=(1-xsinx)e^cosxdx . Nhờ các bạn giải giúp
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước