• Toán vui nè mọi người!?

  Cô A là chủ cửa hàng mũ.Một hôm có bán rẻ chiếc mũ nhập giá 30k cho một anh chàng với giá 20k.Anh này đưa cho cô tờ 50k,vì không có tiền lẻ,cô đã nhờ bác hàng xóm đổi cho.Hôm sau bác hàng xóm bảo với cô rằng tờ 50k đó là giả,cô phải đền tờ khác cho bác hàng xóm.Hỏi tổng cộng cô bị lỗ bao nhiêu tiền? Mọi người cho đáp án rồi giải thích nhé! <3
  Cô A là chủ cửa hàng mũ.Một hôm có bán rẻ chiếc mũ nhập giá 30k cho một anh chàng với giá 20k.Anh này đưa cho cô tờ 50k,vì không có tiền lẻ,cô đã nhờ bác hàng xóm đổi cho.Hôm sau bác hàng xóm bảo với cô rằng tờ 50k đó là giả,cô phải đền tờ khác cho bác hàng xóm.Hỏi tổng cộng cô bị lỗ bao nhiêu tiền? Mọi người cho đáp án rồi giải thích nhé! <3
  3 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Gửi @Ánh Trăng Khuya về bài toán đếm?

  Toán đếm hình như hơi khó 1 tý ! Giúp với? 1) Có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa khác nhau vào 3 cái lọ khác nhau 2) Có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa khác nhau vào 3 cái lọ như nhau Giải 1) Bông thứ nhất có 3 cách cắm,với mỗi cách cắm bông thứ nhất,có 3 cách cắm bông thứ 2,tiếp tục như vậy ta có 3^5 cách cắm 2) + vì 3 bình hoa giống nhau,nên có các... hiển thị thêm
  Toán đếm hình như hơi khó 1 tý ! Giúp với? 1) Có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa khác nhau vào 3 cái lọ khác nhau 2) Có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa khác nhau vào 3 cái lọ như nhau Giải 1) Bông thứ nhất có 3 cách cắm,với mỗi cách cắm bông thứ nhất,có 3 cách cắm bông thứ 2,tiếp tục như vậy ta có 3^5 cách cắm 2) + vì 3 bình hoa giống nhau,nên có các cách cắm sau * 5-0-0 : có 1 cách * 4-1-0 : có 6C4 cách * 3-2-0 : có 6C3 cách * 3-1-1 : có 6C3 cách * 2-2-1 : có 6C2 *4C2 cách Cộng tất cả các cách cắm,ta có đáp số cần tìm :)
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Timgias tri cua x biet x = a/(2b+c) = b/(2c+a) = c/(2a+b)?

  giup minh voi!huhu
  giup minh voi!huhu
  3 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước