• Thiên tài về xác suất đâu rồi?

  Bài này mới làm hôm qua , muốn kiểm tra lại. Có n bức thư khác nhau, được cho ngẫu nhiên vào n bao thư có địa chỉ khác nhau. Tính xác suất để có ít nhất 1 thư đến đúng địa chỉ? Tính lim Pn ( khi n tiến ra vô cùng)? 10 đ cho câu trả lời đúng và sớm nhất!
  Bài này mới làm hôm qua , muốn kiểm tra lại. Có n bức thư khác nhau, được cho ngẫu nhiên vào n bao thư có địa chỉ khác nhau. Tính xác suất để có ít nhất 1 thư đến đúng địa chỉ? Tính lim Pn ( khi n tiến ra vô cùng)? 10 đ cho câu trả lời đúng và sớm nhất!
  1 câu trả lời · Toán học · 1 thập kỷ trước
 • Thách thức !?

  Vì không thể thay đổi lời mở đầu của câu hỏi trước cho nó khiê khích hơn, nên sẵn sàng hi sinh thêm 5 đ. Mọi người , thách thức là ở câu " Điện giật!" mà tôi đã ra 30 phút trước. 10đ và 5 sao !
  Vì không thể thay đổi lời mở đầu của câu hỏi trước cho nó khiê khích hơn, nên sẵn sàng hi sinh thêm 5 đ. Mọi người , thách thức là ở câu " Điện giật!" mà tôi đã ra 30 phút trước. 10đ và 5 sao !
  1 câu trả lời · Vật lý · 1 thập kỷ trước
 • Điện giật!?

  Không mang dép , đứng trên đất, chọc tay vào ổ điện , hết lỗ này đến lỗ kia. Điều gì xảy ra?Điện giật! Tất nhiên tôi sẽ không hỏi câu điên khùng thế! Câu hỏi là điều gì xảy ra nếu dòng điện đó đã đi qua máy biến thế (chúng ta không chơi với điện cao thế ở đây, nguy hiểm quá, chỉ dùng mạng điện sinh hoạt thôi)? Vận dụng kiến thức vật lí của mình đi!
  Không mang dép , đứng trên đất, chọc tay vào ổ điện , hết lỗ này đến lỗ kia. Điều gì xảy ra?Điện giật! Tất nhiên tôi sẽ không hỏi câu điên khùng thế! Câu hỏi là điều gì xảy ra nếu dòng điện đó đã đi qua máy biến thế (chúng ta không chơi với điện cao thế ở đây, nguy hiểm quá, chỉ dùng mạng điện sinh hoạt thôi)? Vận dụng kiến thức vật lí của mình đi!
  6 câu trả lời · Vật lý · 1 thập kỷ trước