• Các khái niệm và tính chất và công thức về các đường trong tam giác, tam giác vuông,cân,đều,hình bình hành,hình vuông,hình chữ nhật,...?

    Em mới lên lớp 10 thì bắt đầu thích hinh nhưng do cấp 2 lười học hình nhất là lớp 7 và 8 nên những t/c về các đường trọng tam giác hay hình bình hành,hình thang,... em quên sạch bây giờ em muốn làm một cuốn vở để ghi lại những công thức,khái niẹm và tính chất đâys nhưng không bt làm thế nào vì sách vở đem cho hết rồi.Ai có lòng tốt làm ơn có thể... hiển thị thêm
    Em mới lên lớp 10 thì bắt đầu thích hinh nhưng do cấp 2 lười học hình nhất là lớp 7 và 8 nên những t/c về các đường trọng tam giác hay hình bình hành,hình thang,... em quên sạch bây giờ em muốn làm một cuốn vở để ghi lại những công thức,khái niẹm và tính chất đâys nhưng không bt làm thế nào vì sách vở đem cho hết rồi.Ai có lòng tốt làm ơn có thể viết những công thức hay KN hoặc tính chất đêu đc ạ nhiều hay it không quan trọng miên là có là dc (đầy đủ thì càng tốt ạ).Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc ạ.Em cảm ơn
    4 câu trả lời · Giáo dục & Tham khảo - Khác · 12 tháng trước