• Tìm phim ma nhật bản?

    - mấy con ma chỉ có đầu và 6 chân giống như chân nhện nó biến đổi người khác bằng cách ói vào mồm họ - chuyện xảy ra khi một người đàn ông khai quật lăng mộ - và trong lăng mộ còn rất nhiều ma - ngôi trường kiểu như là phong ấn tụi ma ( tựa trên dvd em coi là loài ác quỷ )
    - mấy con ma chỉ có đầu và 6 chân giống như chân nhện nó biến đổi người khác bằng cách ói vào mồm họ - chuyện xảy ra khi một người đàn ông khai quật lăng mộ - và trong lăng mộ còn rất nhiều ma - ngôi trường kiểu như là phong ấn tụi ma ( tựa trên dvd em coi là loài ác quỷ )
    3 câu trả lời · Phim ảnh · 1 năm trước