• Giúp bài tập lý 11 này với?

  Mắt cận thị có OCv = 20cm. a, Độ tụ của kính phải đeo bằng bao nhiêu để khắc phục tật này? b, Nếu sử dụng thấu kính phân kỳ có tiêu cự -15cm để đọc sách cách mắt 40cm mà không phải điều tiết thì phải đặt thấu kính phân kỳ cách mắt bao nhiêu?
  Mắt cận thị có OCv = 20cm. a, Độ tụ của kính phải đeo bằng bao nhiêu để khắc phục tật này? b, Nếu sử dụng thấu kính phân kỳ có tiêu cự -15cm để đọc sách cách mắt 40cm mà không phải điều tiết thì phải đặt thấu kính phân kỳ cách mắt bao nhiêu?
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Giải hộ với ạ?

  Một mắt cận về già có điểm cực cận cách mắt 40cm và điểm cực viễn cách mắt 1m. a, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Kính đeo sát mắt. b, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật cách mắt ngắn nhất 20cm. Kính đeo sát mắt. c, Nếu sử dụng kính ở câu a để đọc sách cách mắt 20cm khi điều tiết tối đa phải gắn thêm vào phía... hiển thị thêm
  Một mắt cận về già có điểm cực cận cách mắt 40cm và điểm cực viễn cách mắt 1m. a, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Kính đeo sát mắt. b, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật cách mắt ngắn nhất 20cm. Kính đeo sát mắt. c, Nếu sử dụng kính ở câu a để đọc sách cách mắt 20cm khi điều tiết tối đa phải gắn thêm vào phía dưới của kính 1 thấu kính hội tụ sao cho mắt nhìn qua cả hai thấu kính. Tính D của thấu kính phải ghép (kính đeo sát mắt).
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Bài tập thấu kính lớp 11 vật lý?

  Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu kính. Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm). B. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 20 (cm). ... hiển thị thêm
  Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu kính. Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm). B. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 20 (cm). C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm). D. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Thấu kính là gì?

  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Câu này đáp án nào? Lý lớp 11?

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính? A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. D. A và C.
  Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính? A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. D. A và C.
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Giúp mình với kiểm tra?

  đáp án thôi là được Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 8 độ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm tới rất gần A. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5. Góc lệch của tia ló so với... hiển thị thêm
  đáp án thôi là được Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 8 độ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm tới rất gần A. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5. Góc lệch của tia ló so với tia tới là: A. 2 độ B. 4 độ C. 8 độ D. 12 độ
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Bài Lăng kính lớp 11?

  Ai cho mình đáp án với? Lăng kính có góc chiết quang A = 30 độ, chiết suất n = 1,6. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một tia sáng có góc tới i = 40 độ. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính.
  Ai cho mình đáp án với? Lăng kính có góc chiết quang A = 30 độ, chiết suất n = 1,6. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một tia sáng có góc tới i = 40 độ. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính.
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Ứng dụng của lăng kính là gì?

  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Giải bài tập môn Hóa lớp 11?

  Mọi người có biết trang nào giải bài tập môn hóa lớp 11 hay hay chút ko?
  Mọi người có biết trang nào giải bài tập môn hóa lớp 11 hay hay chút ko?
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Giúp e bài tập SGK 11 Hóa này với?

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxit dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được như sau phản ứng.
  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxit dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được như sau phản ứng.
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước