• Trong lòng con người Việt Nam có Ông Trời không?

  lời của Đức Chúa Trời:"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:"chẳng có Đức Chúa Trời" Chúng nó đều bại hoại đã làm những việc ghê gớm" Kinh Thánh là sự thật https://www.youtube.com/watch?v=OJPpN6uD... Tất cả các thiên tài trên thế giới đều nhờ Đức Chúa Trời sử dụng họ để thay đổi thế giới. Vậy bạn có tin Đức Chúa Trời không?
  lời của Đức Chúa Trời:"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:"chẳng có Đức Chúa Trời" Chúng nó đều bại hoại đã làm những việc ghê gớm" Kinh Thánh là sự thật https://www.youtube.com/watch?v=OJPpN6uD... Tất cả các thiên tài trên thế giới đều nhờ Đức Chúa Trời sử dụng họ để thay đổi thế giới. Vậy bạn có tin Đức Chúa Trời không?
  5 câu trả lời · Tâm lý học · 1 năm trước
 • Có ai từng dạy bạn rằng?

  "hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ chống đối các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con cái của Cha các ngươi trên trời"
  "hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ chống đối các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con cái của Cha các ngươi trên trời"
  3 câu trả lời · Tôn giáo & Tâm linh · 1 năm trước
 • Tại sao tôi không ngủ được nhưng ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng?

  Tay chân tôi bị nóng mình mẩy ngứa cảm giác giống như kiến bò muỗi chích quanh mình từng bị đau nhức xương khớp toàn thân sau khi uống rượu không biết có phải nóng gan không tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ... hiển thị thêm
  Tay chân tôi bị nóng mình mẩy ngứa cảm giác giống như kiến bò muỗi chích quanh mình từng bị đau nhức xương khớp toàn thân sau khi uống rượu không biết có phải nóng gan không tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng Xin cho mình hỏi tại sao lại như vậy ,và có món gì khác tương tự thay thế hay không ? tôi đã thử nhiều loại thuốc như adolpho , nhãn lồng ,thuốc an thần nhưng không có tác dụng.
  1 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 4 năm trước
 • Tại sao tôi không ngủ được nhưng ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng?

  Tay chân tôi bị nóng mình mẩy ngứa cảm giác giống như kiến bò muỗi chích quanh mình từng bị đau nhức xương khớp toàn thân sau khi uống rượu không biết có phải nóng gan không tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ... hiển thị thêm
  Tay chân tôi bị nóng mình mẩy ngứa cảm giác giống như kiến bò muỗi chích quanh mình từng bị đau nhức xương khớp toàn thân sau khi uống rượu không biết có phải nóng gan không tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng Xin cho mình hỏi tại sao lại như vậy ,và có món gì khác tương tự thay thế hay không ? tôi đã thử nhiều loại thuốc như adolpho , nhãn lồng ,thuốc an thần nhưng không có tác dụng.
  2 câu trả lời · Sự kiện mới · 4 năm trước
 • Tại sao tôi không ngủ được nhưng ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng?

  tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng Xin cho mình hỏi tại sao lại như vậy ,và có món gì khác tương tự thay thế hay không ?
  tôi thường xuyên không ngủ được có thể vì ngứa ngáy mình mẩy hay vì buồn bực trong lòng hoặc vì chơi vi tính buổi tối ... Nhưng khi tôi ăn bún riêu mực lại có thể ngủ rất dễ dàng Xin cho mình hỏi tại sao lại như vậy ,và có món gì khác tương tự thay thế hay không ?
  1 câu trả lời · Dị ứng · 4 năm trước