• @ĐoanHưng và @NT HN giúp tôi mấy câu này!!!!?

  1) Hỏi có tạo kết tủa AgCl trong cac TH sau không: a) Trộn 200ml dd AgNO3 0.02M với 600 ml dd NaCl 0.012M. b) Trộn 200ml dd AgNO3 10^-5 M với 600ml dd NaCl 1.2.10^-5 M 2) Độ hòa tan của Mg(OH)2 ờ 25*C là 1.1.10^-4 mol/l: a) Tính tích số tan của Mg(OH)2 và pH dd Mg(OH)2 bão hòa b) Trộn 400ml dd MgSO4 0.012M với 600ml dd NaOH 0.015M. Hỏi có tạo... hiển thị thêm
  1) Hỏi có tạo kết tủa AgCl trong cac TH sau không: a) Trộn 200ml dd AgNO3 0.02M với 600 ml dd NaCl 0.012M. b) Trộn 200ml dd AgNO3 10^-5 M với 600ml dd NaCl 1.2.10^-5 M 2) Độ hòa tan của Mg(OH)2 ờ 25*C là 1.1.10^-4 mol/l: a) Tính tích số tan của Mg(OH)2 và pH dd Mg(OH)2 bão hòa b) Trộn 400ml dd MgSO4 0.012M với 600ml dd NaOH 0.015M. Hỏi có tạo kết tủa Mg(OH)2 không?
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • @ĐoanHung và @NT HN giúp em 3 câu này!!!!?

  Câu 1: Silic có cấu trúc tinh thể giống kim cương. 1)Tính bán kính của nguyên tử Silic. Cho khối lượng riêng của Silic tinh thể bằng 2.33g.cm^3;Khối lượng mol bằng 28.1g.mol^-1. 2) So sánh bán kính nguyên tử của Silic với C (Rc=0.077nm) <--(Bán kính của Cacbon đấy) và giải thích Câu 2: Tính khối lượng riêng (g/cm^3) của Kẽm kim loại, biết... hiển thị thêm
  Câu 1: Silic có cấu trúc tinh thể giống kim cương. 1)Tính bán kính của nguyên tử Silic. Cho khối lượng riêng của Silic tinh thể bằng 2.33g.cm^3;Khối lượng mol bằng 28.1g.mol^-1. 2) So sánh bán kính nguyên tử của Silic với C (Rc=0.077nm) <--(Bán kính của Cacbon đấy) và giải thích Câu 2: Tính khối lượng riêng (g/cm^3) của Kẽm kim loại, biết mạng tinh thể Kẽm có 30% khoảng trống, nguyên tử khối của Kẽm là 65đVC; bán kính nguyên tử Kẽm:1.35.10^-10 (m). Câu 3: Kim loại Pd kết tinh trong mạng tinh thể lập phương tâm diện.Cạnh của tế bào cơ sở (hay tế bào sơ đẳng)=3.88 (Å: ăng-sơ-trôm) ở 20*C a) Vẽ cấu trúc của tế bào cơ sở b) Cho biết Pd trong một tế bào cơ sở c) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai nguyên tử Pd d) Có bao nhiêu nguyên tử giáng giềng gần nhất (Có khoảng cách ngắn nhất ở câu C) bao quanh một nguyên tử đã cho. e) Tính khối lượng riêng của Pd (Pd=106.4g/cm^3) P/s: Câu 3 làm câu nào cũng đc.
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • @ĐoanHưng và @NT HN giúp với!!!!?

  Khi trộn 50ml dd CaCl2 0.012M với 150ml dd Na2SO4 0.004M (ở 20*C), có kết tủa xuất hiện không? Biết độ tan của CaSO4 là 0.2g ở 20*C và khối lượng riêng của dd CaSO4 bão hòa là 1g/ml.
  Khi trộn 50ml dd CaCl2 0.012M với 150ml dd Na2SO4 0.004M (ở 20*C), có kết tủa xuất hiện không? Biết độ tan của CaSO4 là 0.2g ở 20*C và khối lượng riêng của dd CaSO4 bão hòa là 1g/ml.
  2 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • @ĐoanHưng và @NT HN giúp em thêm bài này!!!?

  Dùng một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% đun nóng để hòa tan đúng 0.2mol CuO, sau pứ làm nguội dd đến 10*C. Tính m muối kết tinh ngậm nước CuSO4.5H2O tách ra khỏi dd. Biết độ tan của CuSO4 ở 10*C là 17.4g.( Làm mãi không ra đáp án: 17.4g)
  Dùng một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% đun nóng để hòa tan đúng 0.2mol CuO, sau pứ làm nguội dd đến 10*C. Tính m muối kết tinh ngậm nước CuSO4.5H2O tách ra khỏi dd. Biết độ tan của CuSO4 ở 10*C là 17.4g.( Làm mãi không ra đáp án: 17.4g)
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • @ĐoanHưng giúp em với!!!!!!!?

  1)Khi thêm 1g MgSO4 khan vào 100g dd MgSO4 bão hòa ở 20*C, đã làm cho 1.58g MgSO4 kết tinh trở lại dưới dạng MgSO4 ngậm nước. Xác định CT muối ngậm nước, biết độ tan của MgSO4 ở 20*C là 35.1g. 2) HH A gồm Cu và Ba. Cho (p) gam A tan hoàn toàn trong dd HNO3 đặc, sau pứ thu đc kết tủa B, dd C và 5.6 lít hh khí ở 8atm và 273*C, có tỉ khối hơi so... hiển thị thêm
  1)Khi thêm 1g MgSO4 khan vào 100g dd MgSO4 bão hòa ở 20*C, đã làm cho 1.58g MgSO4 kết tinh trở lại dưới dạng MgSO4 ngậm nước. Xác định CT muối ngậm nước, biết độ tan của MgSO4 ở 20*C là 35.1g. 2) HH A gồm Cu và Ba. Cho (p) gam A tan hoàn toàn trong dd HNO3 đặc, sau pứ thu đc kết tủa B, dd C và 5.6 lít hh khí ở 8atm và 273*C, có tỉ khối hơi so với H2 là 18.6. Một trong hai khí này có phân tử khối nhỏ hơn 4. Cho dd NaOH dư vào C lại thu đc đc kết tủa B nữa, tổng khối lượng hai lần kết tủa là 24.5g. a) DD C gồm những chất nào? b) Tính p c) Tính %m các chất trong hhA
  2 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Toán khó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  1) Cho đường tròn (C) có pt:x²+y²-2x+6y-15=0. Viết ptđt Δ vuông góc với đt d1:4x-3y+2=0 và cắt (C) tại A,B với AB=6. 2)Trong mp hệ tọa độ Đêcac vuông góc với Oxy. Cho đường tròn (C):(x-1)²+(y-2)²=4 và đt d:x-y-1=0. Viết pt đường tròn (C') đối xứng với (C) qua đt d. Tìm tọa độ giao điểm (C),(C').
  1) Cho đường tròn (C) có pt:x²+y²-2x+6y-15=0. Viết ptđt Δ vuông góc với đt d1:4x-3y+2=0 và cắt (C) tại A,B với AB=6. 2)Trong mp hệ tọa độ Đêcac vuông góc với Oxy. Cho đường tròn (C):(x-1)²+(y-2)²=4 và đt d:x-y-1=0. Viết pt đường tròn (C') đối xứng với (C) qua đt d. Tìm tọa độ giao điểm (C),(C').
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Olympic toán quốc tế lần 16-2005?????????????????

  Cho a,b,c là các số dương sao cho abc>=1.cmr: [(a^5-a^2)/(a^5+b^2+c^2)] +[(b^5-b^2)/(b^5+c^2+a^2)] +[(c^5-c^2)/(c^5+a^2+b^2)]>=0 Gợi ý: Nhân (-1) vào 2 vế sau đó +3 vào 2 vế tách theo từng cặp, quy đồng thu gọn, sau đó đem từng bộ ra cm. Lưu ý phải Co6si dưới mẫu tới hai lần, nhớ phải sử dụng giả thiết lúc cuối cùng, muốn làm đc thì pahi3... hiển thị thêm
  Cho a,b,c là các số dương sao cho abc>=1.cmr: [(a^5-a^2)/(a^5+b^2+c^2)] +[(b^5-b^2)/(b^5+c^2+a^2)] +[(c^5-c^2)/(c^5+a^2+b^2)]>=0 Gợi ý: Nhân (-1) vào 2 vế sau đó +3 vào 2 vế tách theo từng cặp, quy đồng thu gọn, sau đó đem từng bộ ra cm. Lưu ý phải Co6si dưới mẫu tới hai lần, nhớ phải sử dụng giả thiết lúc cuối cùng, muốn làm đc thì pahi3 cm đc BĐT suau: 4v^2+u^2>=2(u+v)^2/3, áp dụng BĐT any2 cho mẫu =>ĐPCM dấu"=" xảy ra < = > a=b=c=1.
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán hay đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Cho dãy số 16;1156;111556;11115556;... (Chèn 15 vào giữa) Chứng minh dãy số trên là dãy số chính phương.
  Cho dãy số 16;1156;111556;11115556;... (Chèn 15 vào giữa) Chứng minh dãy số trên là dãy số chính phương.
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Hóa nâng cao đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?

  Nung m 9 (gam) h h gồm 2 muối MnCO3 và CaCO3.CHo đếnkhi k còn khí thoát ra thu đc 3.52g chất rắn B và C. Cho toàn bộ C hấp thụ hết bởi 2l dd Ba(OH)2 thu đc 7.88g kết tủa,viết các phương trinh xảy ra hiện tượng.Tính m (gam) và CM dd Ba(OH)2 đã dùng. 2) hòa tan hết 3.2g M2On trong lượng vừa đủ H2SO4 10% thu đc dd muối có C%=12.9%. sau pứ đem cô cạn... hiển thị thêm
  Nung m 9 (gam) h h gồm 2 muối MnCO3 và CaCO3.CHo đếnkhi k còn khí thoát ra thu đc 3.52g chất rắn B và C. Cho toàn bộ C hấp thụ hết bởi 2l dd Ba(OH)2 thu đc 7.88g kết tủa,viết các phương trinh xảy ra hiện tượng.Tính m (gam) và CM dd Ba(OH)2 đã dùng. 2) hòa tan hết 3.2g M2On trong lượng vừa đủ H2SO4 10% thu đc dd muối có C%=12.9%. sau pứ đem cô cạn bớt dd và làm lạnh nó thu đc 7.868g muối kết tinh H=70%.Tìm M2On
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu đc V lít khí(đktc) và dd X.?

  khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa.biểu thức liên hệ giữa V với a,b?
  khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa.biểu thức liên hệ giữa V với a,b?
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Đốt cháy hoàn toàn 7.2g KL M 9co1 HT k đổi trong h/c) trong hỗn hợp khí clo và oxi.sau p/ứ thu đc 23g chất rắn?

  và thể tích khí đã tham gia p/ứ là 5.6l(đktc).KL M là?
  và thể tích khí đã tham gia p/ứ là 5.6l(đktc).KL M là?
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • VẬt LÝ 10 Đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?

  một người ghánh một bao ngô nặng 100N và một bao gạo 200N.hỏi vai người đó phải chịu một ku7c5 = bao nhiu?
  một người ghánh một bao ngô nặng 100N và một bao gạo 200N.hỏi vai người đó phải chịu một ku7c5 = bao nhiu?
  1 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước