• Mình 23t, 1 cái răng hàm của mình bị sâu gần hết rồi, mấy ngày nay nó nhức quá, theo bạn có nên nhổ nó ko?

    Nhổ nó thì tạo ra 1 chỗ trống khiến nguyên cả hàm, răng này răng kia sẽ bị lệch vẹo hư hết. Mẹ mình nói thế nên ko cho nhổ bắt đi trám. Mình cũng ko biết cái răng này đã thay hay chưa, mình định nhổ biết đâu nó mọc cái mới. 23t là răng hết mọc đc dù thay hay chưa có phải vậy ko? Bạn có thể góp ý cho minh ko. Cảm ơn!
    Nhổ nó thì tạo ra 1 chỗ trống khiến nguyên cả hàm, răng này răng kia sẽ bị lệch vẹo hư hết. Mẹ mình nói thế nên ko cho nhổ bắt đi trám. Mình cũng ko biết cái răng này đã thay hay chưa, mình định nhổ biết đâu nó mọc cái mới. 23t là răng hết mọc đc dù thay hay chưa có phải vậy ko? Bạn có thể góp ý cho minh ko. Cảm ơn!
    6 câu trả lời · Nha khoa · 1 thập kỷ trước