• Không vào được blog plus?

  Thời gian gần đây, mình không vào được trang blog yahoo! 360 plus ( mình đang dùng mạng FPT). Có bạn nào biết nguyên nhân, giúp mình với .
  Thời gian gần đây, mình không vào được trang blog yahoo! 360 plus ( mình đang dùng mạng FPT). Có bạn nào biết nguyên nhân, giúp mình với .
  3 câu trả lời · Mạng máy tính · 8 năm trước
 • Đứng núi này nhìn núi nọ ?

  Một người đang đứng trên một ngọn núi, nhìn thấy ngọn núi bên cạnh cao hơn, người ấy tụt xuống leo sang ngọn núi bên cạnh thì thấy ngọn núi cũ lại cao hơn, người ấy tụt xuống định trở về chỗ cũ. Vậy các bạn cho biết tính cách người ấy như thế nào ?
  Một người đang đứng trên một ngọn núi, nhìn thấy ngọn núi bên cạnh cao hơn, người ấy tụt xuống leo sang ngọn núi bên cạnh thì thấy ngọn núi cũ lại cao hơn, người ấy tụt xuống định trở về chỗ cũ. Vậy các bạn cho biết tính cách người ấy như thế nào ?
  13 câu trả lời · Tâm lý học · 8 năm trước