• Cho em hỏi bài toán này cái! Rất gấp rất gấp! Toán nâng cao 9 đấy! Giúp em với!?

  Bài 1/ Cho 2 số thực x, y thỏa: x + y + xy = 8 Tính giá trị biểu thức A = x^2 + y^2 Bài 2/ CMR: Phương trình 3x^3 - 2x^2 + 4x + 1 = 0 vô nghiệm. Nhớ giải theo phương pháp lớp 9 nhé, cám ơn nhiều!
  Bài 1/ Cho 2 số thực x, y thỏa: x + y + xy = 8 Tính giá trị biểu thức A = x^2 + y^2 Bài 2/ CMR: Phương trình 3x^3 - 2x^2 + 4x + 1 = 0 vô nghiệm. Nhớ giải theo phương pháp lớp 9 nhé, cám ơn nhiều!
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Help me! Cho hỏi bài toán lớp 9 cái!?

  Cho đường tròn tâm O. A là một điểm nằm ngoài (O). Qua A vẽ tiếp tuyến AM (M là tiếp điểm) và cát tuyến ABC sao cho AM và ABC cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ OA. Gọi E là điểm chính giữa của cung nhỏ BC. Kẻ đường kính EOD. AD cắt (O) tại I. IE cắt BC tại K. Chứng minh AC.BK = AK.KC Mọi người giúp em với, sáng mai phải nộp rồi!! Nhanh lên nhé!!!
  Cho đường tròn tâm O. A là một điểm nằm ngoài (O). Qua A vẽ tiếp tuyến AM (M là tiếp điểm) và cát tuyến ABC sao cho AM và ABC cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ OA. Gọi E là điểm chính giữa của cung nhỏ BC. Kẻ đường kính EOD. AD cắt (O) tại I. IE cắt BC tại K. Chứng minh AC.BK = AK.KC Mọi người giúp em với, sáng mai phải nộp rồi!! Nhanh lên nhé!!!
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 9 năm trước
 • Cho em hỏi bài toán này cái! Rất gấp rất gấp! Toán nâng cao 9 đấy! Sáng mai phải có rồi!?

  Cho (O;R) và (O’,R’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại C và (O’) tại D (A nằm giữa C và D). Tia CB cắt (O’) tại E. a/ Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE. Chứng tỏ rằng CI = OO’. b/ Xác định vị trí của C để CE lớn nhất. Bài này khó, lại cần gấp nên anh nào trả lời nhanh trước sáng mai, mà dễ hiểu thì em sẵn sàng... hiển thị thêm
  Cho (O;R) và (O’,R’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại C và (O’) tại D (A nằm giữa C và D). Tia CB cắt (O’) tại E. a/ Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE. Chứng tỏ rằng CI = OO’. b/ Xác định vị trí của C để CE lớn nhất. Bài này khó, lại cần gấp nên anh nào trả lời nhanh trước sáng mai, mà dễ hiểu thì em sẵn sàng biếu 5 sao. Thề danh dự đấy.
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Cho hỏi bài toán trên máy tính casio (giải bằng máy tính fx 500 es nhé): Tìm chữ số hàng chục của số 17^2008?

  5 sao cho người trả lời đúng.
  5 sao cho người trả lời đúng.
  3 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước