• Làm thế nào để trích xuất từ file PDF dán vào word rồi in ra rõ nét?

    Tôi đang viết cuốn sách trên word, thỉnh thoảng có chèn một vài ví dụ vào đó được trích ra từ file PDF bằng thao tác crop của photoshop rồi save thành file ảnh jpg rồi chèn vào word. Nhưng khi in ra thì thấy rất mờ, lại có răng cưa, khác hẳn khi trực tiếp từ file PDF. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao hoặc có cách làm nào khác không xin được chia sẻ.
    Tôi đang viết cuốn sách trên word, thỉnh thoảng có chèn một vài ví dụ vào đó được trích ra từ file PDF bằng thao tác crop của photoshop rồi save thành file ảnh jpg rồi chèn vào word. Nhưng khi in ra thì thấy rất mờ, lại có răng cưa, khác hẳn khi trực tiếp từ file PDF. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao hoặc có cách làm nào khác không xin được chia sẻ.
    1 câu trả lời · Máy tính - Khác · 10 năm trước