• Giúp mình mấy bài toán chuyển động này với đg cần gấp quá !!!?

  Bài 1: 1 người dự định đi xe máy từ HN về Thanh Hoá với v/tốc 50km/h.Nhưng thực tế người đó lại đi ô tô với vận tốc 60km/h nên đã đến sớm hơn dự định là 1 giờ. Tính quãng đường từ HN đến Thanh Hoá ? Bài 2 : 1 xe máy khởi hành từ A đến B vào 10 giờ sáng với vận tóc là 45km/h. Lúc 11 giờ sáng,1 ô tio cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc là 60km/h.... hiển thị thêm
  Bài 1: 1 người dự định đi xe máy từ HN về Thanh Hoá với v/tốc 50km/h.Nhưng thực tế người đó lại đi ô tô với vận tốc 60km/h nên đã đến sớm hơn dự định là 1 giờ. Tính quãng đường từ HN đến Thanh Hoá ? Bài 2 : 1 xe máy khởi hành từ A đến B vào 10 giờ sáng với vận tóc là 45km/h. Lúc 11 giờ sáng,1 ô tio cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc là 60km/h. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ? Bài 3 : 1 xe máy đi từ A dến B dài 240km. Trên nửa quãng đường đầu, người đó đi với vận tốc dự định, trên nửa quãng đường sau người đó đi với vận tốc bằng 2/3 vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định, biết thời gian đi trên cả quãng đường là 5 giờ ? Bài 4 : 1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B, người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2h30’. Tính quãng đường AB ? Bài 5 : 1 ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1h20’ và ngược dòng hết 2 giờ. Biết v/tốc dòng nước là 3km/h. Tính vận tốc riêng của ca nô ? *Mọi người có j lập bảng luôn hộ mình nhé !! Cảm ơn mọi người nhiều !!!
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 11 tháng trước
 • Cho ah là đường cao của hình thang cân abcd(ab//cd,ab<cd),trên cạnh cd lấy điểm m sao cho cm = ab.Gọi k là điểm đối xứng của a qua h?

  a) CM tứ giác ABCM là hình bình hành b) CM ADKM là hình thoi c) Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên KD và KM . CM EF//CD d) CM nếu tứ giác ADKM trở thành hình vuông thì AD vuông góc BC
  a) CM tứ giác ABCM là hình bình hành b) CM ADKM là hình thoi c) Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên KD và KM . CM EF//CD d) CM nếu tứ giác ADKM trở thành hình vuông thì AD vuông góc BC
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 1 năm trước