• Hỏi về học TOEFL iBT tại học viện Yola?

  Mình đang có ý định theo học khóa TOEFL iBT tại học viện yola http://www.yola.vn/ nhưng hiện vẫn chưa biết nhiều về chi phí học và chất lượng giảng dạy. Các bạn nào đã tham gia học tại yola cho mình hỏi thăm về vấn đề này nhé! Cảm ơn!
  Mình đang có ý định theo học khóa TOEFL iBT tại học viện yola http://www.yola.vn/ nhưng hiện vẫn chưa biết nhiều về chi phí học và chất lượng giảng dạy. Các bạn nào đã tham gia học tại yola cho mình hỏi thăm về vấn đề này nhé! Cảm ơn!
  2 câu trả lời · Ngôn ngữ · 5 năm trước
 • Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0.1 mol Al2(SO4)3 và 0.2 mol H2SO4?

  Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0.1 mol Al2(SO4)3 và 0.2 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu 11.7gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là bao nhiêu ? Mấy dạng này mình toàn ngồi vẽ cái hình ra, nhưng gặp những dạng phức tạp hơn thì cần phải tính toán, các bạn giúp mình nha
  Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0.1 mol Al2(SO4)3 và 0.2 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu 11.7gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là bao nhiêu ? Mấy dạng này mình toàn ngồi vẽ cái hình ra, nhưng gặp những dạng phức tạp hơn thì cần phải tính toán, các bạn giúp mình nha
  4 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • CẦN BIẾT : Có qui tắc nào để phân tích đa thức thành nhân tử không?

  Cách phân tích đa thức thành nhân tử rất tiện lợi cho việc giải các ptrình các loại, hệ pt, bất pt... Vậy có bạn nào có "chiêu" gì hay để ptích thành nhân tử không Tôi xin thí dụ xy + x + y = x^2 - 2y^2 <=> (x + y)(x - 2y -1) = 0 <=> x = -y hay x =2y + 1. Việc này được coi là CHÌA KHOÁ để giải hệ pt trong câu 2 ở đề ban... hiển thị thêm
  Cách phân tích đa thức thành nhân tử rất tiện lợi cho việc giải các ptrình các loại, hệ pt, bất pt... Vậy có bạn nào có "chiêu" gì hay để ptích thành nhân tử không Tôi xin thí dụ xy + x + y = x^2 - 2y^2 <=> (x + y)(x - 2y -1) = 0 <=> x = -y hay x =2y + 1. Việc này được coi là CHÌA KHOÁ để giải hệ pt trong câu 2 ở đề ban D năm TSĐH 2008 Một ví dụ khác : căn3.(2.cosbìnhx + cosx - 2) + (3 - 2cosx).sinx = 0 <=> (2sinx - căn3).(căn3.sinx + cosx) = 0. O_o Có cao thủ nào biết thì chỉ mình với nha, thanks lắm lắm !!!
  2 câu trả lời · Toán học · 10 năm trước
 • Làm lượng giác đi bà con?

  Giải : sin4x - cos4x = 1 + 4(sinx - cosx)
  Giải : sin4x - cos4x = 1 + 4(sinx - cosx)
  1 câu trả lời · Toán học · 10 năm trước
 • Câu hỏi cuối cùng trong ngày?

  1) Đốt cháy hỗn hợp 2 amin no, đơn chức với không khí vừa đủ. Sau phản ứng cháy thu 6.6g CO2, 3.78g H2O, x gam khí N2. x là : A. 29.12 g B. 0.56 g C. 28.56 g D. 1.12 g 2) Cracking C4H10 thu hỗn hợp X gồm 5 chất có M tb = 36.25. hiệu suất cracking là A. 70% B. 80% C. 40% D. 60% 3) Xà phòng hoá 19.4 gam hỗn hợp 2 este đơn chức cần 0.3 mol... hiển thị thêm
  1) Đốt cháy hỗn hợp 2 amin no, đơn chức với không khí vừa đủ. Sau phản ứng cháy thu 6.6g CO2, 3.78g H2O, x gam khí N2. x là : A. 29.12 g B. 0.56 g C. 28.56 g D. 1.12 g 2) Cracking C4H10 thu hỗn hợp X gồm 5 chất có M tb = 36.25. hiệu suất cracking là A. 70% B. 80% C. 40% D. 60% 3) Xà phòng hoá 19.4 gam hỗn hợp 2 este đơn chức cần 0.3 mol NaOH. Sau phản ứng thu 1 muối duy nhất và hỗn hợp 2 rượu kế tiếp. Khối lượng muối thu được là : A. 10.04 g B. 13.4 g C. 20.4 g D. 6.7 g 1 câu nhỏ : có phản ứng không : CO2 + Mg(OH)2 ----> CaCO3 + HNO3 ----> O_+ : Tối nay mình hơi mệt, làm bài không được gì cả nên hỏi một loạt hơi nhiều. Cám ơn nhiều bạn đã cố gắng trả lời ngay
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Cho m gam Al2O3 vào dd có 0.06 mol KOH thu dd có lượng chất tan 5.04g. Vậy m gam là ?

  1) Cho m gam Al2O3 vào dd có 0.06 mol KOH thu dd có lượng chất tan 5.04g. Vậy m gam là ?? A. 2.04g B. 1.02g C. 4.08g D. 3.06g 2) Trộn N2 và H2, có một ít bột xúc tác và tổng hợp tạo khí NH3. Khi đạt được cân bằng thu hỗn hợp có 1.5 mol NH3, 2 mol N2, 3 mol H2 Có bao nhiêu mol H2 đã trộn với N2 A. 5.25 B. 4.5 C. 3 D. 3.55 Cho mình hỏi chút... hiển thị thêm
  1) Cho m gam Al2O3 vào dd có 0.06 mol KOH thu dd có lượng chất tan 5.04g. Vậy m gam là ?? A. 2.04g B. 1.02g C. 4.08g D. 3.06g 2) Trộn N2 và H2, có một ít bột xúc tác và tổng hợp tạo khí NH3. Khi đạt được cân bằng thu hỗn hợp có 1.5 mol NH3, 2 mol N2, 3 mol H2 Có bao nhiêu mol H2 đã trộn với N2 A. 5.25 B. 4.5 C. 3 D. 3.55 Cho mình hỏi chút xíu : nhóm halogenua (như -Br, -Cl...) là nhóm hút hay nhóm đẩy vậy (khi gắn vào vòng benzen chẳng hạn) ?
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • HOÁ.....Hoá....hoá...?

  Dùng 350ml dd HCl 2M để hoà tan 24g hỗn hợp oxit MgO và Fe2O3 (trộn theo tỉ lệ mol 2 : 1), sau phản ứng thu chất rắn X không tan và dd Y có chứa m gam muối. Giá trị giới hạn của m là : A. 35.25g < m < 37,25g B. 30.5g < m < 34.6 g C. 42.6 g < m < 48,4 g D. 70.5g < m < 74.5g Ghi chú : các dấu < ở đây là dấu "bé hơn... hiển thị thêm
  Dùng 350ml dd HCl 2M để hoà tan 24g hỗn hợp oxit MgO và Fe2O3 (trộn theo tỉ lệ mol 2 : 1), sau phản ứng thu chất rắn X không tan và dd Y có chứa m gam muối. Giá trị giới hạn của m là : A. 35.25g < m < 37,25g B. 30.5g < m < 34.6 g C. 42.6 g < m < 48,4 g D. 70.5g < m < 74.5g Ghi chú : các dấu < ở đây là dấu "bé hơn hoặc bằng"
  3 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Hoá tiếp tục.... Có sơ đồ phản ứng như sau....?

  A ---> B ----> C A----> D ----> E { C + E ----> este có phân tử lượng nhỏ nhất } Chất A là A. C2H4 B. CH3OH C. CH4 D. C2H5OH
  A ---> B ----> C A----> D ----> E { C + E ----> este có phân tử lượng nhỏ nhất } Chất A là A. C2H4 B. CH3OH C. CH4 D. C2H5OH
  5 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Chia hỗn hợp 3 axit hữu cơ thành 2 phần bằng nhau....?

  1) Chia hỗn hợp 3 axit hữu cơ thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 tác dụng với Na dư thu 2.24 l H2 Phần 2 trung hoà vừa đủ V lít dd NaOH 2M . V là A. 0.15l B. 0.2 l C. 0.25l D. 0.1 l 2) Dd X có các ion Na+ (0.1 mol), Al3+ (0.3mol), Cl- (0.5mol), NO3- được pha chế từ 3 muối là : A. NaNO3, AlCl3, MgCl2 B. Al(NO3)3, NaNO3, MgCl2 C. NaCl,... hiển thị thêm
  1) Chia hỗn hợp 3 axit hữu cơ thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 tác dụng với Na dư thu 2.24 l H2 Phần 2 trung hoà vừa đủ V lít dd NaOH 2M . V là A. 0.15l B. 0.2 l C. 0.25l D. 0.1 l 2) Dd X có các ion Na+ (0.1 mol), Al3+ (0.3mol), Cl- (0.5mol), NO3- được pha chế từ 3 muối là : A. NaNO3, AlCl3, MgCl2 B. Al(NO3)3, NaNO3, MgCl2 C. NaCl, AlCl3, Mg(NO3)2 D. NaNO3, Al(NO3)3, MgCl2 " Câu này hình như sai đề ??? làm gì có Mg2+ nhở "
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Có 2 este đồng phân. Lấy 33.3 g hỗn hợp xà phòng hoá cần 450 ml dd NaOH 1M tạo 32.7 g muối.?

  1) Có 2 este đồng phân. Lấy 33.3 g hỗn hợp xà phòng hoá cần 450 ml dd NaOH 1M tạo 32.7 g muối. Khối lượng của 1 este là : A. 23.3g B. 22.2g C. 14.6g D. 15.3g 2) Hoà tan 5.94 g Al vào dd HNO3 loãng dư thu 0.03 mol N2, 0.1mol NO và tạo lượng muối là A. 42.6 g B. 46.86 g C. 47.46 g D. 43.74 g 3) Đốt cháy 1 amin đơn chức A cần 50.4 lít không... hiển thị thêm
  1) Có 2 este đồng phân. Lấy 33.3 g hỗn hợp xà phòng hoá cần 450 ml dd NaOH 1M tạo 32.7 g muối. Khối lượng của 1 este là : A. 23.3g B. 22.2g C. 14.6g D. 15.3g 2) Hoà tan 5.94 g Al vào dd HNO3 loãng dư thu 0.03 mol N2, 0.1mol NO và tạo lượng muối là A. 42.6 g B. 46.86 g C. 47.46 g D. 43.74 g 3) Đốt cháy 1 amin đơn chức A cần 50.4 lít không khí. Cho sản phẩm chảy vào dd Ba(OH)2 dư có 70.92g kết tủa, bình này tăng 23.4g và có 41.664 lít khí thoát ra ngoài. Vậy công thức của A là A. C3H9N B. C4H11N C. C3H7N D. CH5N
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63%...?

  Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (d = 1,38 g/ml), khuấy đều cho tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 0,75a gam, dung dịch B và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 37,575g B. 75,150g ... hiển thị thêm
  Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (d = 1,38 g/ml), khuấy đều cho tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 0,75a gam, dung dịch B và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 37,575g B. 75,150g C. 18,787g D. Không thể xác định
  3 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Cho 0.5 mol axetilen và H2 trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3. Đun nóng hỗn hợp trên có xúc tác, thu hỗn hợp khí A?

  1) Cho 0.5 mol axetilen và H2 trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3. Đun nóng hỗn hợp trên có xúc tác, thu hỗn hợp khí A, cho A qua bình đựng dd Brom dư, bình tăng khối lượng m gam và có 4.48 lít (dkc) khí B thoát ra và d B/H2 = 4.5. Hỏi m = ? A. 1.8g B. 5.8g C. 6g D. 4g 2) Điện phân với điện cực trơ có màng ngăn 100ml dd hỗn hợp X có chứa CuSO4 0.1 M và... hiển thị thêm
  1) Cho 0.5 mol axetilen và H2 trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3. Đun nóng hỗn hợp trên có xúc tác, thu hỗn hợp khí A, cho A qua bình đựng dd Brom dư, bình tăng khối lượng m gam và có 4.48 lít (dkc) khí B thoát ra và d B/H2 = 4.5. Hỏi m = ? A. 1.8g B. 5.8g C. 6g D. 4g 2) Điện phân với điện cực trơ có màng ngăn 100ml dd hỗn hợp X có chứa CuSO4 0.1 M và NaCl 0.1M với dòng điện 0.5A. Sau điện phân, dd Y thu được có pH = 2. Thời gian điện phân dd X là ( cho Vdd ko đổi) A. 1800s B. 2500s C. 2123s D. 2000s
  1 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200kW?

  Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau thêm 480kW.h a) Tính công suất điện hao phí trên đường dây b) Cần tăng điện áp ở trạm phát đến giá tr5i nào để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2.5% điện năng... hiển thị thêm
  Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau thêm 480kW.h a) Tính công suất điện hao phí trên đường dây b) Cần tăng điện áp ở trạm phát đến giá tr5i nào để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2.5% điện năng truyền đi ? Coi công suất truyền đi ở trạm phát điện là không đổi.
  1 câu trả lời · Vật lý · 10 năm trước
 • Oxi hoá hỗn hợp X gồm fomanđehit và axetanđehit bằng oxi (xúc tác) thu hỗn hợp axit tương ứng Y?

  Oxi hoá hỗn hợp X gồm fomanđehit và axetanđehit bằng oxi (xúc tác) thu hỗn hợp axit tương ứng Y có dY/X = 19/13. % theo khối lượng của fomanđehit trong hỗn hợp X là : A. 66.67% B. 57.69% C. 75% D. 42.31%
  Oxi hoá hỗn hợp X gồm fomanđehit và axetanđehit bằng oxi (xúc tác) thu hỗn hợp axit tương ứng Y có dY/X = 19/13. % theo khối lượng của fomanđehit trong hỗn hợp X là : A. 66.67% B. 57.69% C. 75% D. 42.31%
  1 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Mạch R, L, C nối tiếp được đặt dưới một điện áp xoay chiều?

  1)Mạch R, L, C nối tiếp được đặt dưới một điện áp xoay chiề u = Uo.cos wt, với w thay đổi được. Ban đầu w được chỉnh sao cho LC. wbình = 1, sau đó tăng w thì đại lượng nào sau đây CÓ THỂ tăng hoặc giảm : A. Điện áp hiệu dụng hai đầu L B. Điện áp hiệu dụng hai đầu C C. Dòng điện qua mạch D. Điện áp hiệu dụng hai đầu R 2)Chọn câu đúng. Động cơ... hiển thị thêm
  1)Mạch R, L, C nối tiếp được đặt dưới một điện áp xoay chiề u = Uo.cos wt, với w thay đổi được. Ban đầu w được chỉnh sao cho LC. wbình = 1, sau đó tăng w thì đại lượng nào sau đây CÓ THỂ tăng hoặc giảm : A. Điện áp hiệu dụng hai đầu L B. Điện áp hiệu dụng hai đầu C C. Dòng điện qua mạch D. Điện áp hiệu dụng hai đầu R 2)Chọn câu đúng. Động cơ điện không đồng bộ ba pha A. Có từ trường luôn thay đổi về hướng và trị số B. Hoạt động dựa trên nguyên tắc hiện tượng cảm ứng điện từ C. Có tốc độ quay rôto chỉ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường mà ko phụ thuộc vào momen cản D. Có stato là phần cảm, rota là phần ứng
  4 câu trả lời · Vật lý · 10 năm trước
 • Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ?

  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  5 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ?

  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ?

  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  Cho biết ion nào sau đây là BAZƠ theo thuyết Bronsted ? A. HS- B. HSO4- C. NH4+ D. Fe3+ Nhớ kèm theo giải thích nha các bạn !
  3 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Poliamit khác polipeptit chỗ nào ?

  Polipeptit cũng được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng sao ?
  Polipeptit cũng được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng sao ?
  1 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước
 • Anđehit chí có tính khử, đúng hay sai, chứng minh ?

  Anđehit có thể tác dụng với các chất oxi hoá như nước Br, KMnO4, Oxi tạo thành axit cacbonxylic. Bên cạnh đó anđehit khử dd Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, nóng tạo kết tủa đỏ gạch. Tạo kết tủa bạc khi tác dụng với phức bạc nitrat. Vậy anđehit (và cả ancol nữa) chỉ có tính khử ?
  Anđehit có thể tác dụng với các chất oxi hoá như nước Br, KMnO4, Oxi tạo thành axit cacbonxylic. Bên cạnh đó anđehit khử dd Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, nóng tạo kết tủa đỏ gạch. Tạo kết tủa bạc khi tác dụng với phức bạc nitrat. Vậy anđehit (và cả ancol nữa) chỉ có tính khử ?
  6 câu trả lời · Hóa học · 10 năm trước