• Hóa học 10 anh chị giúp em thật nhanh?

  Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 2,5,6 lít khí điều kiện chuẩn và chất rắn không tan B.Dùng dung dịch H2SO4 đặc nóng để hòa tan hết B thu được 2,24 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.Tính khối lượng hỗn hợp A Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol SO2 và 0,1 mol O2 vào bình có xúc tác thích hợp và đun nóng,sau một thời gian phản ứng xảy ra... hiển thị thêm
  Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 2,5,6 lít khí điều kiện chuẩn và chất rắn không tan B.Dùng dung dịch H2SO4 đặc nóng để hòa tan hết B thu được 2,24 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.Tính khối lượng hỗn hợp A Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol SO2 và 0,1 mol O2 vào bình có xúc tác thích hợp và đun nóng,sau một thời gian phản ứng xảy ra với hiệu suất đạt 75% thì thu được hỗn hợp khí X.Tính số mol mỗi khí có trong hỗn hợp X.Tính tỉ khối của X đối với hidro?
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hóa học 10 anh chị giúp 2 bài cần gấp với nghĩ mãi không ra?

  Một hỗn hợp gồm Fe và kim loại M hóa trị II Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp A bằng H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí H2 đktc Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp A bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,6 lít khí SO2 ở đktc Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại gồm Zn,Al,Cu vào 250 ml dung dịch H2SO4 1M khuấy nhẹ cho tới khi ngừng thoát khí thu được 4,48 lít khí đktc dung... hiển thị thêm
  Một hỗn hợp gồm Fe và kim loại M hóa trị II Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp A bằng H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí H2 đktc Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp A bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,6 lít khí SO2 ở đktc Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại gồm Zn,Al,Cu vào 250 ml dung dịch H2SO4 1M khuấy nhẹ cho tới khi ngừng thoát khí thu được 4,48 lít khí đktc dung dịch A và chất rắn không tan B.Hòa tan B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,4 lít khí SO2 ở đktc.Cô cạn dung dịch A thu được 25,15 gam muối khan.Tính a và thể tích dung dịch H2SO4 1M tối thiểu cần dùng Giúp chi tiết hai bài này với em nghĩ cả tối hôm qua mà vẫn chưa ra kết quả
  3 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hóa học 10 anh chị giúp em với T_T?

  cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư.Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 8,96 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn a,Viết phương trình phản ứng b,Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng.Biết lượng axit dùng dư 10% so với lượng cần thiết và nồng độ mol của dung dịch axit là 2M
  cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư.Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 8,96 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn a,Viết phương trình phản ứng b,Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng.Biết lượng axit dùng dư 10% so với lượng cần thiết và nồng độ mol của dung dịch axit là 2M
  3 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hóa học 10 anh chị giusp em thật gấp?

  Chia 35 (g) hỗn hợp X chứa Fe, Cu, Al thành 2 phần bằng nhau: Phần I: cho tác dụng hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 6,72 (l) khí (đkc) Phần II: cho tác dụng vừa đủ 10,64 (l) khí clo (đkc). Tính % khối lượng từng chất trong X Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: a,Các dung dịch:NaCl,BaCl2,Na2CO3,Na2SO3 b,Các dung dịch sau:Na2S,Na2SO3,Na2SO4,BaCl2
  Chia 35 (g) hỗn hợp X chứa Fe, Cu, Al thành 2 phần bằng nhau: Phần I: cho tác dụng hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 6,72 (l) khí (đkc) Phần II: cho tác dụng vừa đủ 10,64 (l) khí clo (đkc). Tính % khối lượng từng chất trong X Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: a,Các dung dịch:NaCl,BaCl2,Na2CO3,Na2SO3 b,Các dung dịch sau:Na2S,Na2SO3,Na2SO4,BaCl2
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hoá học 10 ai giúp em với?

  ,Hãy viết phương trình hoá học theo sơ đồ biến hoá sau MnO2-->Br2--->NaBr--->NaOH---->Na2CO3---...
  ,Hãy viết phương trình hoá học theo sơ đồ biến hoá sau MnO2-->Br2--->NaBr--->NaOH---->Na2CO3---...
  3 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hoá học 10 anh chị giúp em?

  Cho 23,2 gam hỗn hợp Fe,Cu tác dụng với dung dịch HCl có nồng độ 7,3 % thu được 0,672 lít khí không màu bay ra ở điều kiện chuẩn a,Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp b,Tính C% của muối trong dung dịch sau phản ứng
  Cho 23,2 gam hỗn hợp Fe,Cu tác dụng với dung dịch HCl có nồng độ 7,3 % thu được 0,672 lít khí không màu bay ra ở điều kiện chuẩn a,Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp b,Tính C% của muối trong dung dịch sau phản ứng
  2 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Địa lí 10 anh chị giúp em thật gấp?

  Hãy viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma dựa vào toàn bộ nội dung sách giáo khoa kết hợp tư liệu tham khảo ở cuối phần thực hành Địa lí 10 bài 38 sách học sinh ban chuẩn
  Hãy viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma dựa vào toàn bộ nội dung sách giáo khoa kết hợp tư liệu tham khảo ở cuối phần thực hành Địa lí 10 bài 38 sách học sinh ban chuẩn
  2 câu trả lời · Địa lý · 5 năm trước
 • Lịch sử 10 mấy bạn sử giúp tớ thật gấp?

  Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý,Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển Câu này ở trong sách giáo khoa nhưng mà câu này tớ chưa biết cách trả lời thì mấy bạn giúp tớ câu này nhé Câu này ở trong vở ghi môn sử hoặc sách giáo khoa sử 10
  Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý,Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển Câu này ở trong sách giáo khoa nhưng mà câu này tớ chưa biết cách trả lời thì mấy bạn giúp tớ câu này nhé Câu này ở trong vở ghi môn sử hoặc sách giáo khoa sử 10
  1 câu trả lời · Lịch sử · 5 năm trước
 • Sinh học 10 anh chị ơi giúp em với?

  1,Tại sao khi để quả vải lâu ngày thì có mùi chua? 2,Nếu không diệt hết nội bào tử,sản phẩm ăn sẵn(thịt hộp,cá hộp,mì tôm,....)để lâu ngày sẽ bị phồng,biến dạng,vì sao?Điều gì xảy ra nếu người ăn phải các thức ăn nói trên? Phần Sinh học vi sinh vật sách học sinh sinh học 10-ban chuẩn
  1,Tại sao khi để quả vải lâu ngày thì có mùi chua? 2,Nếu không diệt hết nội bào tử,sản phẩm ăn sẵn(thịt hộp,cá hộp,mì tôm,....)để lâu ngày sẽ bị phồng,biến dạng,vì sao?Điều gì xảy ra nếu người ăn phải các thức ăn nói trên? Phần Sinh học vi sinh vật sách học sinh sinh học 10-ban chuẩn
  1 câu trả lời · Sinh học · 5 năm trước
 • Vật lí 10 anh chị giúp em thật gấp?

  1,Một người thả viên bi có khối lượng 0,5 kg rơi tự do với vận tốc đầu 1 m/s.Cho g=10 m/s^2 a,Cơ năng đã cho là dạng cơ năng chuyển động trong trọng trường hay cơ năng đàn hồi b,Tính cơ năng của vật bị thả rơi 2,Một quả bóng bay có dung tích 2,5 lít.Người ta bơm không khí ở áp suất 1 bar vào bóng.Mỗi lần bơm được 125 cm khối không khí.Tính áp... hiển thị thêm
  1,Một người thả viên bi có khối lượng 0,5 kg rơi tự do với vận tốc đầu 1 m/s.Cho g=10 m/s^2 a,Cơ năng đã cho là dạng cơ năng chuyển động trong trọng trường hay cơ năng đàn hồi b,Tính cơ năng của vật bị thả rơi 2,Một quả bóng bay có dung tích 2,5 lít.Người ta bơm không khí ở áp suất 1 bar vào bóng.Mỗi lần bơm được 125 cm khối không khí.Tính áp suất của không khí trong quả bóng bay sau 50 lần bơm.Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không đổi Tính ra Pa sau đó đổi ra bar
  3 câu trả lời · Vật lý · 5 năm trước
 • Ai giúp em bài tập vật lý 10 này với?

  Vật thứ nhất có khối lượng m=1 kg đang chuyển động với vận tốc v2=12 m/s,va chạm vật thứ hai có khối lượng m2=3 kg đang ở trạng thái đứng yên.Hãy xác định vận tốc sau khi va chạm (Định luật bảo toàn động lượng)
  Vật thứ nhất có khối lượng m=1 kg đang chuyển động với vận tốc v2=12 m/s,va chạm vật thứ hai có khối lượng m2=3 kg đang ở trạng thái đứng yên.Hãy xác định vận tốc sau khi va chạm (Định luật bảo toàn động lượng)
  1 câu trả lời · Vật lý · 5 năm trước
 • Hai bài toán hình lớp 10 anh chị giúp em thật khẩn trương?

  Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB,I là điểm xác định thoả mãn (vt IA)+3(vt IB)+2(vt IC)= vt 0 a,Chứng minh I là trọng tâm tam giác MBC b,Phân tích vt AI theo vt AB và vt AC Chú giải:vt là vectơ Anh chị giải chi tiết giúp em 2,Cho tam giác ABC đều cạnh a.Lấy M thuộc BC thoả mãn MB=2MC Tính tích vô hướng của hai vectơ vt AB nhân vt... hiển thị thêm
  Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB,I là điểm xác định thoả mãn (vt IA)+3(vt IB)+2(vt IC)= vt 0 a,Chứng minh I là trọng tâm tam giác MBC b,Phân tích vt AI theo vt AB và vt AC Chú giải:vt là vectơ Anh chị giải chi tiết giúp em 2,Cho tam giác ABC đều cạnh a.Lấy M thuộc BC thoả mãn MB=2MC Tính tích vô hướng của hai vectơ vt AB nhân vt AC,vt AB nhân vt BC,vt AM nhân vt BC
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Anh chị ơi giúp em bài lý 10 động lực học với?

  Một vật có khối lượng 2 kg được đẩy bằng một lực vectơ F không đổi nằm ngang để vật trượt đều lên trên mặt phẳng nghiêng góc 30 độ so với phương ngang.Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2.Cho gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2 a,Tính F b,Lực F bằng bao nhiêu nếu vật trượt xuống đều
  Một vật có khối lượng 2 kg được đẩy bằng một lực vectơ F không đổi nằm ngang để vật trượt đều lên trên mặt phẳng nghiêng góc 30 độ so với phương ngang.Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2.Cho gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2 a,Tính F b,Lực F bằng bao nhiêu nếu vật trượt xuống đều
  1 câu trả lời · Vật lý · 5 năm trước
 • Lịch sử 10 anh chị giúp em với nhé?

  1,Tại sao thời Gúp-ta là thời định hình và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ 2,So sánh chi tiết điểm giống và khác nhau giữa thị tộc và bộ lạc
  1,Tại sao thời Gúp-ta là thời định hình và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ 2,So sánh chi tiết điểm giống và khác nhau giữa thị tộc và bộ lạc
  1 câu trả lời · Lịch sử · 5 năm trước
 • Anh Kiếm_Ma và các anh chị toán ơi giúp em bài toán hình lớp 10 với?

  Bài tập: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, gọi I và J theo thứ tự là các điểm trên đoạn AM, AC sao cho AI=3/4 AM, AJ=3/5 AC. a. Phân tích vecto AI theo hai vtAB và vtAC. b. Trên BC lấy N sao cho vtBN=1/3 vtBC. Chứng minh rằng: vtNC+2 vtNB=0. c. Chứng minh rằng ba điểm B, I, J thẳng hàng.
  Bài tập: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM, gọi I và J theo thứ tự là các điểm trên đoạn AM, AC sao cho AI=3/4 AM, AJ=3/5 AC. a. Phân tích vecto AI theo hai vtAB và vtAC. b. Trên BC lấy N sao cho vtBN=1/3 vtBC. Chứng minh rằng: vtNC+2 vtNB=0. c. Chứng minh rằng ba điểm B, I, J thẳng hàng.
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Anh chị trả lời giúp em câu hỏi Địa 10 với?

  Câu hỏi:Tại sao các nước có múi giờ khác nhau,thì các nước sẽ đón năm mới (Tết Dương Lịch) vào các giờ khác nhau(Bài 5 sách học sinh Địa lí 10 ban cơ bản)
  Câu hỏi:Tại sao các nước có múi giờ khác nhau,thì các nước sẽ đón năm mới (Tết Dương Lịch) vào các giờ khác nhau(Bài 5 sách học sinh Địa lí 10 ban cơ bản)
  2 câu trả lời · Địa lý · 5 năm trước
 • Chị Nàng tiên cá lovely và các anh chị ơi giúp em bài tập này với?

  Write a paragraph between 90 and 120 words to tell about advantage of cell phone
  Write a paragraph between 90 and 120 words to tell about advantage of cell phone
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Chị Nàng tiên cá lovely và các anh chị ơi giúp em bài văn lớp 10 với?

  Trong vai nhân vật cô Tấm,em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện Tấm Cám
  Trong vai nhân vật cô Tấm,em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện Tấm Cám
  1 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 5 năm trước
 • Anh chị giúp em câu hỏi Lịch sử 10 với?

  Hãy nêu vài nét về kim tự tháp Ai Cập cổ đại(Lịch sử 10-Bài các nước cổ đại Phương Đông)
  Hãy nêu vài nét về kim tự tháp Ai Cập cổ đại(Lịch sử 10-Bài các nước cổ đại Phương Đông)
  2 câu trả lời · Lịch sử · 5 năm trước
 • Chị Nàng tiên cá lovely ơi giúp em bài văn này?

  Trong vai Nho em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê(Văn học 10-tập 1-Bài viết số 2)
  Trong vai Nho em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê(Văn học 10-tập 1-Bài viết số 2)
  2 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước