• 25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) 3/4?

  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) 3/4?

  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 3/4?

  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2016/09/25920...
  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2016/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) 3/4?

  24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… 3/4?

  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) 3/3?

  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) 3/3?

  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 3/3?

  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2016/09/25920...
  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2016/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) 3/3?

  24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… 3/3?

  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/09/25920...
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) 3/2?

  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xum xuê tán lá, gọi cây sanh Từ cội, qua thân, đến tận cành Thon thả râu dài, buông lướt thướt Phất phơ trong gió, dưới tàn xanh Cao niên tuổi tác, không cằn cỗi Trẻ mãi chồi tơ, vẫn phát cành Du khách, gái trai, vui dưới gốc Hòa mình, trong cuộc sống, nhân sinh Giangsơn
  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xum xuê tán lá, gọi cây sanh Từ cội, qua thân, đến tận cành Thon thả râu dài, buông lướt thướt Phất phơ trong gió, dưới tàn xanh Cao niên tuổi tác, không cằn cỗi Trẻ mãi chồi tơ, vẫn phát cành Du khách, gái trai, vui dưới gốc Hòa mình, trong cuộc sống, nhân sinh Giangsơn
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) 3/2?

  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Cuối thu, hoa vẫn tươi mầu Tím, vàng, trắng, đỏ đua nhau trong vườn Lung linh, chánh đọng giọt sương Long lanh, dưới ánh nắng hồng ban mai Bướm ong, chấp chới vờn bay Vui như xuân đến, những ngày cuối thu Levanm45
  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Cuối thu, hoa vẫn tươi mầu Tím, vàng, trắng, đỏ đua nhau trong vườn Lung linh, chánh đọng giọt sương Long lanh, dưới ánh nắng hồng ban mai Bướm ong, chấp chới vờn bay Vui như xuân đến, những ngày cuối thu Levanm45
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 3/2?

  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Ba mươi tháng chín đã, đang về Nhắc nhớ cái ngày, tạm biệt quê Bạn hữu tiễn đưa, tình luyến ái Gia đình bịn rịn, lúc chi ly Hàng hàng nối tiếp, trên đường nhãn Đội ngũ điệp trùng, trước lũy tre Sóng lúa giạt giào, như vẫy gọi Đoàn quân tiến bước, dưới quân kỳ Ngày25/9/2016 Minhle989
  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Ba mươi tháng chín đã, đang về Nhắc nhớ cái ngày, tạm biệt quê Bạn hữu tiễn đưa, tình luyến ái Gia đình bịn rịn, lúc chi ly Hàng hàng nối tiếp, trên đường nhãn Đội ngũ điệp trùng, trước lũy tre Sóng lúa giạt giào, như vẫy gọi Đoàn quân tiến bước, dưới quân kỳ Ngày25/9/2016 Minhle989
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) 3/2?

  25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) Bạn tôi đon đả, vác cần câu Thoăn thoắt đôi chân, bước dẫn đầu Qua mấy cánh vườn tiêu, bát ngát Tới hồ câu cá, cuối đường sâu Thả hồn thích thú, chờ phao động Tĩnh tại đợi chờ, cá cắn câu Lai láng niềm vui, nhìn mặt nước Tâm hồn sao động, sóng xanh mầu Ngày: 04/9/2014 Giangsơn
  25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) Bạn tôi đon đả, vác cần câu Thoăn thoắt đôi chân, bước dẫn đầu Qua mấy cánh vườn tiêu, bát ngát Tới hồ câu cá, cuối đường sâu Thả hồn thích thú, chờ phao động Tĩnh tại đợi chờ, cá cắn câu Lai láng niềm vui, nhìn mặt nước Tâm hồn sao động, sóng xanh mầu Ngày: 04/9/2014 Giangsơn
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… 3/2?

  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Lắc lư, lăn bánh, dốc treo neo Xe đã trườn lên, đến đỉnh đèo Sừng sững bên trên, là vách núi Bao la phía dưới, nước xanh mầu Đỉng sơn cao vút, mây bao phủ Mặt biển mênh mông, sóng giạt giào Sơn thủy hữu tình, thiên tạo hóa Núi cao. Rừng thẳm, biển sôm sao Ngày 25/9/2013 MinhLe989
  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Lắc lư, lăn bánh, dốc treo neo Xe đã trườn lên, đến đỉnh đèo Sừng sững bên trên, là vách núi Bao la phía dưới, nước xanh mầu Đỉng sơn cao vút, mây bao phủ Mặt biển mênh mông, sóng giạt giào Sơn thủy hữu tình, thiên tạo hóa Núi cao. Rừng thẳm, biển sôm sao Ngày 25/9/2013 MinhLe989
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) 3/1?

  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xum xuê tán lá, gọi cây sanh Từ cội, qua thân, đến tận cành Thon thả râu dài, buông lướt thướt Phất phơ trong gió, dưới tàn xanh Cao niên tuổi tác, không cằn cỗi Trẻ mãi chồi tơ, vẫn phát cành Du khách, gái trai, vui dưới gốc Hòa mình, trong cuộc sống, nhân sinh Giangsơn
  25/9/2012: CÂY SANH (tiếp) Xum xuê tán lá, gọi cây sanh Từ cội, qua thân, đến tận cành Thon thả râu dài, buông lướt thướt Phất phơ trong gió, dưới tàn xanh Cao niên tuổi tác, không cằn cỗi Trẻ mãi chồi tơ, vẫn phát cành Du khách, gái trai, vui dưới gốc Hòa mình, trong cuộc sống, nhân sinh Giangsơn
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) 3/1?

  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Cuối thu, hoa vẫn tươi mầu Tím, vàng, trắng, đỏ đua nhau trong vườn Lung linh, chánh đọng giọt sương Long lanh, dưới ánh nắng hồng ban mai Bướm ong, chấp chới vờn bay Vui như xuân đến, những ngày cuối thu Levanm45
  25/9/2011: HOA NỞ CUỐI THU (CA) Cuối thu, hoa vẫn tươi mầu Tím, vàng, trắng, đỏ đua nhau trong vườn Lung linh, chánh đọng giọt sương Long lanh, dưới ánh nắng hồng ban mai Bướm ong, chấp chới vờn bay Vui như xuân đến, những ngày cuối thu Levanm45
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 3/1?

  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Ba mươi tháng chín đã, đang về Nhắc nhớ cái ngày, tạm biệt quê Bạn hữu tiễn đưa, tình luyến ái Gia đình bịn rịn, lúc chi ly Hàng hàng nối tiếp, trên đường nhãn Đội ngũ điệp trùng, trước lũy tre Sóng lúa giạt giào, như vẫy gọi Đoàn quân tiến bước, dưới quân kỳ Ngày25/9/2016 Minhle989
  25/9/2016 (NCN) NHỮNG NGÀY THÁNG 9 Ba mươi tháng chín đã, đang về Nhắc nhớ cái ngày, tạm biệt quê Bạn hữu tiễn đưa, tình luyến ái Gia đình bịn rịn, lúc chi ly Hàng hàng nối tiếp, trên đường nhãn Đội ngũ điệp trùng, trước lũy tre Sóng lúa giạt giào, như vẫy gọi Đoàn quân tiến bước, dưới quân kỳ Ngày25/9/2016 Minhle989
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) 3/1?

  25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) Bạn tôi đon đả, vác cần câu Thoăn thoắt đôi chân, bước dẫn đầu Qua mấy cánh vườn tiêu, bát ngát Tới hồ câu cá, cuối đường sâu Thả hồn thích thú, chờ phao động Tĩnh tại đợi chờ, cá cắn câu Lai láng niềm vui, nhìn mặt nước Tâm hồn sao động, sóng xanh mầu Ngày: 04/9/2014 Giangsơn
  25/9/2014 NIỀM VUI CÂU CÁ (Ký) Bạn tôi đon đả, vác cần câu Thoăn thoắt đôi chân, bước dẫn đầu Qua mấy cánh vườn tiêu, bát ngát Tới hồ câu cá, cuối đường sâu Thả hồn thích thú, chờ phao động Tĩnh tại đợi chờ, cá cắn câu Lai láng niềm vui, nhìn mặt nước Tâm hồn sao động, sóng xanh mầu Ngày: 04/9/2014 Giangsơn
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước
 • 25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… 3/1?

  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Lắc lư, lăn bánh, dốc treo neo Xe đã trườn lên, đến đỉnh đèo Sừng sững bên trên, là vách núi Bao la phía dưới, nước xanh mầu Đỉng sơn cao vút, mây bao phủ Mặt biển mênh mông, sóng giạt giào Sơn thủy hữu tình, thiên tạo hóa Núi cao. Rừng thẳm, biển sôm sao Ngày 25/9/2013 MinhLe989
  25/9/2013: TRÊN ĐỈNH ĐÈO… Lắc lư, lăn bánh, dốc treo neo Xe đã trườn lên, đến đỉnh đèo Sừng sững bên trên, là vách núi Bao la phía dưới, nước xanh mầu Đỉng sơn cao vút, mây bao phủ Mặt biển mênh mông, sóng giạt giào Sơn thủy hữu tình, thiên tạo hóa Núi cao. Rừng thẳm, biển sôm sao Ngày 25/9/2013 MinhLe989
  3 câu trả lời · Việt Nam - Khác · 14 giờ trước