• 23/7/2012: BÃI SẮN TÀU 3/4?

  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 13 giờ trước
 • 23/7/2011: VÒNG XOAY 3/4?

  23/7/2011: VÒNG XOAY Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2011: VÒNG XOAY Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 13 giờ trước
 • 23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/4?

  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2017/07/blog-...
  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2017/07/blog-...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 13 giờ trước
 • 23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) 3/4?

  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 13 giờ trước
 • 23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/4?

  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2012: BÃI SẮN TÀU 3/3?

  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2011: VÒNG XOAY 3/3?

  23/7/2011: VÒNG XOAY Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2011: VÒNG XOAY Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/3?

  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2017/07/blog-...
  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2017/07/blog-...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) 3/3?

  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/3?

  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/23720...
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2012: BÃI SẮN TÀU 3/2?

  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xanh ngát xa xa, bãi sắn tàu Khoai mì quen gọi, có gì đâu! Thân mầu nâu sậm, nghiêng nghiêng đứng Lá xòe năm ngón, vẫy vẫy chào Thẳng băng từng líp, chia đều đặn Bát ngát mầu xanh, đẹp biết bao Ba kể ngày xưa, thời kháng chiến Sắn nuôi đồng đội, cứu đồng bào GiangSơn
  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xanh ngát xa xa, bãi sắn tàu Khoai mì quen gọi, có gì đâu! Thân mầu nâu sậm, nghiêng nghiêng đứng Lá xòe năm ngón, vẫy vẫy chào Thẳng băng từng líp, chia đều đặn Bát ngát mầu xanh, đẹp biết bao Ba kể ngày xưa, thời kháng chiến Sắn nuôi đồng đội, cứu đồng bào GiangSơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2011: VÒNG XOAY 3/2?

  23/7/2011: VÒNG XOAY Ngắm nhìn phong cảnh, chốn vòng xoay Buổi Sáng mùa hè, dưới nắng mai trong ánh bình minh, vàng rực rỡ Nồm nam nhè nhẹ, khẽ rung cây Xe hơi tấp nập, theo chiều thuận Xe máy vòng vòng, hướng thận thay Ngắm cảnh bùng binh, lòng cảm nhận Đèn cù hối hả, những vòng qua Levanm 45
  23/7/2011: VÒNG XOAY Ngắm nhìn phong cảnh, chốn vòng xoay Buổi Sáng mùa hè, dưới nắng mai trong ánh bình minh, vàng rực rỡ Nồm nam nhè nhẹ, khẽ rung cây Xe hơi tấp nập, theo chiều thuận Xe máy vòng vòng, hướng thận thay Ngắm cảnh bùng binh, lòng cảm nhận Đèn cù hối hả, những vòng qua Levanm 45
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/2?

  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ 23/7/2013 Minhle989
  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ 23/7/2013 Minhle989
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) 3/2?

  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Bồ câu tung cánh, dưới trời thu In bóng long lanh, dưới mặt hồ Sen nở cuối mùa, còn vương vấn Cúc đơm đầu vụ, sắc vàng mơ Rời xanh bát ngát, bồ câu lượn Ngọn gió heo may, phảng phất lùa Cảnh sắc đất trời, như nhắc nhớ Thu này, liên tưởng đến, thu xưa Ngày10/7/2014 Giangsơn
  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Bồ câu tung cánh, dưới trời thu In bóng long lanh, dưới mặt hồ Sen nở cuối mùa, còn vương vấn Cúc đơm đầu vụ, sắc vàng mơ Rời xanh bát ngát, bồ câu lượn Ngọn gió heo may, phảng phất lùa Cảnh sắc đất trời, như nhắc nhớ Thu này, liên tưởng đến, thu xưa Ngày10/7/2014 Giangsơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3.2?

  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ Giangsơn
  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ Giangsơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2012: BÃI SẮN TÀU 3/1?

  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xanh ngát xa xa, bãi sắn tàu Khoai mì quen gọi, có gì đâu! Thân mầu nâu sậm, nghiêng nghiêng đứng Lá xòe năm ngón, vẫy vẫy chào Thẳng băng từng líp, chia đều đặn Bát ngát mầu xanh, đẹp biết bao Ba kể ngày xưa, thời kháng chiến Sắn nuôi đồng đội, cứu đồng bào GiangSơn
  23/7/2012: BÃI SẮN TÀU Xanh ngát xa xa, bãi sắn tàu Khoai mì quen gọi, có gì đâu! Thân mầu nâu sậm, nghiêng nghiêng đứng Lá xòe năm ngón, vẫy vẫy chào Thẳng băng từng líp, chia đều đặn Bát ngát mầu xanh, đẹp biết bao Ba kể ngày xưa, thời kháng chiến Sắn nuôi đồng đội, cứu đồng bào GiangSơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2011: VÒNG XOAY 3/1?

  23/7/2011: VÒNG XOAY Ngắm nhìn phong cảnh, chốn vòng xoay Buổi Sáng mùa hè, dưới nắng mai trong ánh bình minh, vàng rực rỡ Nồm nam nhè nhẹ, khẽ rung cây Xe hơi tấp nập, theo chiều thuận Xe máy vòng vòng, hướng thận thay Ngắm cảnh bùng binh, lòng cảm nhận Đèn cù hối hả, những vòng qua Levanm 45
  23/7/2011: VÒNG XOAY Ngắm nhìn phong cảnh, chốn vòng xoay Buổi Sáng mùa hè, dưới nắng mai trong ánh bình minh, vàng rực rỡ Nồm nam nhè nhẹ, khẽ rung cây Xe hơi tấp nập, theo chiều thuận Xe máy vòng vòng, hướng thận thay Ngắm cảnh bùng binh, lòng cảm nhận Đèn cù hối hả, những vòng qua Levanm 45
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/1?

  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ 23/7/2013 Minhle989
  23/7/2015 HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ 23/7/2013 Minhle989
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Bồ câu tung cánh, dưới trời thu 3/1?

  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Bồ câu tung cánh, dưới trời thu In bóng long lanh, dưới mặt hồ Sen nở cuối mùa, còn vương vấn Cúc đơm đầu vụ, sắc vàng mơ Rời xanh bát ngát, bồ câu lượn Ngọn gió heo may, phảng phất lùa Cảnh sắc đất trời, như nhắc nhớ Thu này, liên tưởng đến, thu xưa Ngày10/7/2014 Giangsơn
  23/7/2014: BỒ CÂU TUNG CÁNH (Ký) Bồ câu tung cánh, dưới trời thu In bóng long lanh, dưới mặt hồ Sen nở cuối mùa, còn vương vấn Cúc đơm đầu vụ, sắc vàng mơ Rời xanh bát ngát, bồ câu lượn Ngọn gió heo may, phảng phất lùa Cảnh sắc đất trời, như nhắc nhớ Thu này, liên tưởng đến, thu xưa Ngày10/7/2014 Giangsơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước
 • 23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC 3/1?

  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ Giangsơn
  23/7/2013: HỒ AO ĐẦY NƯỚC Mấy ngày: Trời đất, chuyển mùa mưa Ăm ắp nước dâng, láng bến bờ Đàn cá nhởn nha, bơi thỏa thích Cua càng dương gọng, đứng huơ huơ Lăn tăn sóng gợn, trên làn nước Loang loáng ánh dương, chiếu mặt hồ Cảnh vật hữu tình sau vũ thủy Nước về phong cảnh lại nên thơ Giangsơn
  3 câu trả lời · Loài gặm nhấm · 14 giờ trước