• Lan thu 2013 vat qua vi tri x?

  a, x=2 cos(2pi t-2pi/3). tu khi t=0 vat qua vi tri x=-1 lan thu 2013 vao thoi diem nao b, x=4 cos(2pi t-pi). tu khi t=o thoi diem vat qua vi tri x=-4 lan 2013 moi nguoi giup minh voi. cam on
  a, x=2 cos(2pi t-2pi/3). tu khi t=0 vat qua vi tri x=-1 lan thu 2013 vao thoi diem nao b, x=4 cos(2pi t-pi). tu khi t=o thoi diem vat qua vi tri x=-4 lan 2013 moi nguoi giup minh voi. cam on
  2 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • Hcl dac tac dung ca(hco3)2 tao khi gi?

  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Tim so oxi hoa cua cac nguyen to trong?

  xac dinh so oxi hoa cua cac nguyen to trong Cu2FeS
  xac dinh so oxi hoa cua cac nguyen to trong Cu2FeS
  5 câu trả lời · Hóa học · 7 năm trước
 • Hóa thi vào lớp 10 chuyên bắc ninh2012?

  đun nóng 132,8 gam hỗn hợp gồm 3 rượu no đơn với H2SO4đặc ở 140 độ thu được 111,2 gam hỗn hợp 6 êt có số mol bằng nhau. mặt khác khi đun nóng hỗn hợp với H2SO4 đặc thì thuđược 2khí olefin.tìm coonng thức phân tử và công thức cấu tạo của các rượu trên
  đun nóng 132,8 gam hỗn hợp gồm 3 rượu no đơn với H2SO4đặc ở 140 độ thu được 111,2 gam hỗn hợp 6 êt có số mol bằng nhau. mặt khác khi đun nóng hỗn hợp với H2SO4 đặc thì thuđược 2khí olefin.tìm coonng thức phân tử và công thức cấu tạo của các rượu trên
  3 câu trả lời · Hóa học · 7 năm trước