• Chấn thương khi chơi bóng chuyền?

    tôi chơi bóng chuyền thường xuyên bị ra bả vai. Mỗi lần ra bả vai thì rất đau, rồi có cảm giác sợ bóng. Cho tôi hỏi có phải nó đã thành dớp ( tức là tật) phải ko ? Và có cách nào khắc phục được ko ? Lưu ý: tôi đã khởi động khá kĩ và bị ra bả vai đến 2-3 lần trong 1 trận bóng chuyền. Cảm ơn.
    tôi chơi bóng chuyền thường xuyên bị ra bả vai. Mỗi lần ra bả vai thì rất đau, rồi có cảm giác sợ bóng. Cho tôi hỏi có phải nó đã thành dớp ( tức là tật) phải ko ? Và có cách nào khắc phục được ko ? Lưu ý: tôi đã khởi động khá kĩ và bị ra bả vai đến 2-3 lần trong 1 trận bóng chuyền. Cảm ơn.
    2 câu trả lời · Bóng chuyền · 8 năm trước
  • Trang web chuyên về bóng chuyền?

    2 câu trả lời · Bóng chuyền · 8 năm trước