Lv 31.398 points

░⌠√║µ ⌡\⌠░

Câu trả lời yêu thích41%
Câu trả lời196