• Làm sao thay đổi khi bình chọn sai?

  Tôi có đặt câu hỏi, có 3 câu trả lời, khi quyết định chọn câu hay nhất thì tôi lại bấm lộn do trước đó tôi bấm nhầm vào con lăn trên mouse nên con trỏ nhảy vào câu bên dưới.. Bây giờ tôi không biết làm sao thay đổi lại sự bình chọn câu hay nhất của mình?
  Tôi có đặt câu hỏi, có 3 câu trả lời, khi quyết định chọn câu hay nhất thì tôi lại bấm lộn do trước đó tôi bấm nhầm vào con lăn trên mouse nên con trỏ nhảy vào câu bên dưới.. Bây giờ tôi không biết làm sao thay đổi lại sự bình chọn câu hay nhất của mình?
  2 câu trả lời · Internet - Khác · 1 thập kỷ trước
 • Nhân chuyện quả trứng và con gà..?

  Bạn hãy giải thích giúp câu này: "Thấy như vậy, hổng phải như vậy, mà là như vậy"
  Bạn hãy giải thích giúp câu này: "Thấy như vậy, hổng phải như vậy, mà là như vậy"
  3 câu trả lời · Truyện cười & Đố vui · 1 thập kỷ trước