• Địa chỉ Công ty bảo vệ Samurai ở đâu?

    Mình được một người bạn giới thiệu cho Công ty bảo vệ Samurai đang tuyển dụng nhân viên bảo vệ. Thấy nói đây là công ty bảo vệ cũng khá uy tín ở Hà Nội. Tìm kiếm trên mạng thấy có mấy địa chỉ, không biết địa chỉ chính xác của Công ty Samurai ở đâu?
    Mình được một người bạn giới thiệu cho Công ty bảo vệ Samurai đang tuyển dụng nhân viên bảo vệ. Thấy nói đây là công ty bảo vệ cũng khá uy tín ở Hà Nội. Tìm kiếm trên mạng thấy có mấy địa chỉ, không biết địa chỉ chính xác của Công ty Samurai ở đâu?
    Hà Nội · 5 tháng trước