• ............mùa vu lan ...........?

    Nghe tiếng dế ngâm sầu réo rắt nhớ cha lành ruột thắt từng cơn, Nghe tiếng ve kêu thảnh thót tợ đờn thương mẹ khổ dường dao cắt ruột.
    Nghe tiếng dế ngâm sầu réo rắt nhớ cha lành ruột thắt từng cơn, Nghe tiếng ve kêu thảnh thót tợ đờn thương mẹ khổ dường dao cắt ruột.
    2 câu trả lời · Văn hóa & Xã hội - Khác · 6 năm trước