• Các bạn cho mình hỏi?

    Tại sao trên quả địa cầu mọi thứ đều có đôi nhưng trái ngược nhau. VD: Ban ngày-ban đêm, con trai-con gái, nắng-mưa, sáng-tối...nhưng tại sao chỉ có 5 châu - 4 bể thôi?
    Tại sao trên quả địa cầu mọi thứ đều có đôi nhưng trái ngược nhau. VD: Ban ngày-ban đêm, con trai-con gái, nắng-mưa, sáng-tối...nhưng tại sao chỉ có 5 châu - 4 bể thôi?
    5 câu trả lời · Khoa học trái đất & Địa chất · 1 thập kỷ trước