• Toan bdt nha, help me vs...?

  cho x,y>0 và x+y=1 Tìm min của P=x/căn(1-x) + y/căn(1-y)
  cho x,y>0 và x+y=1 Tìm min của P=x/căn(1-x) + y/căn(1-y)
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • 5*** cho ng giai nhanh nhat, chinh xac nhat?

  Hỗn hợp X gồm 2 kim loại hóa trị ko đổi. Cho m gam X tác dụng vs H2SO4 đặc thu được 1.792lít H2S và 1.792lít SO2 và 58.25 gam muối. Cũng m gam X tác dụng vs H2SO4 loãng thu dc 8,96lít khí. Tính % kim loại trong X biết các khí đo ở dktc
  Hỗn hợp X gồm 2 kim loại hóa trị ko đổi. Cho m gam X tác dụng vs H2SO4 đặc thu được 1.792lít H2S và 1.792lít SO2 và 58.25 gam muối. Cũng m gam X tác dụng vs H2SO4 loãng thu dc 8,96lít khí. Tính % kim loại trong X biết các khí đo ở dktc
  3 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Pa con giai ho pai nay....?

  Giải bpt (x-4)^2*căn bậc 2 (-x^2+4x) + (x-2)^2 <=2
  Giải bpt (x-4)^2*căn bậc 2 (-x^2+4x) + (x-2)^2 <=2
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Toan giai bpt day.....?

  Giải bpt (x-4)^2* căn bậc 2(-x^2+4x) + (x+2)^2 <= 2
  Giải bpt (x-4)^2* căn bậc 2(-x^2+4x) + (x+2)^2 <= 2
  3 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Cần làm gì để tăng chiều cao?....?

  Tui có đứa em học lớp 10 rùi mà chỉ cao 1.47m. Phải làm gì để cho em tui cao hơn. pà con giúp hộ cái
  Tui có đứa em học lớp 10 rùi mà chỉ cao 1.47m. Phải làm gì để cho em tui cao hơn. pà con giúp hộ cái
  7 câu trả lời · Sinh học · 8 năm trước