• Anh chị và các bạn giai giúp mình đề thi thử đại học này với ạ?

  trong mặt phẳng tọa độ oxy , cho hình chữ nhật ABCD có M(3:0) là trung điểm của AD, đỉnh B nằm trên đường thăng d: x-y-1=0, và đường chéo AC có phương trình x-5y+3 = 0 . Biết điểm A có tung độ yA<=1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật
  trong mặt phẳng tọa độ oxy , cho hình chữ nhật ABCD có M(3:0) là trung điểm của AD, đỉnh B nằm trên đường thăng d: x-y-1=0, và đường chéo AC có phương trình x-5y+3 = 0 . Biết điểm A có tung độ yA<=1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Các anh chị giúp em bài đường tròn này với ạ?

  cho đường tròn (c1): x^2+ y^2 = 4 (c2): x^2 + y^2 - 12x+18 = 0 đường thẳng d: x-y-4= 0 Viết phương trình đường tron có tâm thuộc đường trong (c2) tiếp xúc với d và cắt (c1) tại A,B sao cho AB vuông góc với d
  cho đường tròn (c1): x^2+ y^2 = 4 (c2): x^2 + y^2 - 12x+18 = 0 đường thẳng d: x-y-4= 0 Viết phương trình đường tron có tâm thuộc đường trong (c2) tiếp xúc với d và cắt (c1) tại A,B sao cho AB vuông góc với d
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Anh chị giúp em với ạ?

  cho hỗn hợp a gồm al zn mg. Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6g A bằng oxi dư thu được 44,6g hỗn hợp oxit B. Hòa tan B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu được mấy gam muoi khan?
  cho hỗn hợp a gồm al zn mg. Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6g A bằng oxi dư thu được 44,6g hỗn hợp oxit B. Hòa tan B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu được mấy gam muoi khan?
  2 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Các anh chị giúp em với?

  trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho hinh binh hanh ABCD tâm I , có diện tích bằng 4, phương trình đường thẳng BC: x-y=0. Biết M(2,1) là trung điểm AB. Tìm tọa độ điểm I
  trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho hinh binh hanh ABCD tâm I , có diện tích bằng 4, phương trình đường thẳng BC: x-y=0. Biết M(2,1) là trung điểm AB. Tìm tọa độ điểm I
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Phương trình đường thẳng, các bạn giúp mình với?

  trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, biết điểm B, C đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O . Đường phân giác trong góc B là đường thẳng d: x+2y - 5=0. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết đường thăng AC đi qua K (6,2)
  trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, biết điểm B, C đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O . Đường phân giác trong góc B là đường thẳng d: x+2y - 5=0. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết đường thăng AC đi qua K (6,2)
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Lý 10, mọi ngưoi giúp em?

  1 xe máy chạy với vận tốc 36km/h thì máy phải sinh ra 1 công suất 1,6 kw. Hiệu suất của động cơ là 30%. Hỏi với 2 lít xăng xe đi được bao nhieu km? biết khối lượng riêng của xăng là 700kg/m^3, năng suất tỏa nhiet của xăng là 4,6.10^7 j/kg
  1 xe máy chạy với vận tốc 36km/h thì máy phải sinh ra 1 công suất 1,6 kw. Hiệu suất của động cơ là 30%. Hỏi với 2 lít xăng xe đi được bao nhieu km? biết khối lượng riêng của xăng là 700kg/m^3, năng suất tỏa nhiet của xăng là 4,6.10^7 j/kg
  1 câu trả lời · Vật lý · 5 năm trước
 • Hóa 10, anh chị và các bạn giúp em?

  Cho 31,84g hỗn hợp NaX và NaY ( X,Y là 2 halogen ở 2 chu kì kế tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34g kêt tủa. Tìm công thức của NaX và Nay và tính khối lượng mỗi chất
  Cho 31,84g hỗn hợp NaX và NaY ( X,Y là 2 halogen ở 2 chu kì kế tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34g kêt tủa. Tìm công thức của NaX và Nay và tính khối lượng mỗi chất
  3 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hóa 10, mọi ngươi giúp em?

  cho 11,6g FeCO3 tác dụng vừa đủ với HNO3 dược hỗn hợp CO2 và NO và dung dịch X. Thêm HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Hỏi Y hòa tan đc mấy gam Cu anh chị giai băng phương pháp bao toàn e dùm em nhé
  cho 11,6g FeCO3 tác dụng vừa đủ với HNO3 dược hỗn hợp CO2 và NO và dung dịch X. Thêm HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Hỏi Y hòa tan đc mấy gam Cu anh chị giai băng phương pháp bao toàn e dùm em nhé
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Hóa 10, mọi ngươi giúp em?

  cho 8,4 g Fe tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc,nong, tính khối lượng muối anh chị giai băng phương pháp bảo toàn e dùm em voi ạ
  cho 8,4 g Fe tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc,nong, tính khối lượng muối anh chị giai băng phương pháp bảo toàn e dùm em voi ạ
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Giải băng phương pháp bảo toàn e , giúp em với mọi ngươi?

  CHo hỗn hợp gồm 11,6g Fe3O4 và 3,2g Cu vào 400ml HCl 1M được dung dịch A. Cho AgNO3 vào dung dịch A được m gam kết tủa, Tính m
  CHo hỗn hợp gồm 11,6g Fe3O4 và 3,2g Cu vào 400ml HCl 1M được dung dịch A. Cho AgNO3 vào dung dịch A được m gam kết tủa, Tính m
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Các anh chị giải bằng phuong pháp bảo toàn e dùm em với?

  Cho 18,2 gam hỗn hợp Zn, Cr vào HNO3 loãng được dung dịch chứa 2 muối và o,15 moil hỗn hợp 1 khí không màu, hóa nâu được trong không khí nặng 5,2 g. Tính số mol HNO3 phan ứng
  Cho 18,2 gam hỗn hợp Zn, Cr vào HNO3 loãng được dung dịch chứa 2 muối và o,15 moil hỗn hợp 1 khí không màu, hóa nâu được trong không khí nặng 5,2 g. Tính số mol HNO3 phan ứng
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Các anh chị giải bằng phuong pháp bảo toàn e dùm em với?

  cho 24g hỗn hợp Fe và CU nung nóng trong không khí thu được m gam hỗn hợp kim loại và oxit. Cho hỗn hơp này vào H2SO4 đặc được 6,72 lít SO2 và dung dịch chứa 72g muối. tính m
  cho 24g hỗn hợp Fe và CU nung nóng trong không khí thu được m gam hỗn hợp kim loại và oxit. Cho hỗn hơp này vào H2SO4 đặc được 6,72 lít SO2 và dung dịch chứa 72g muối. tính m
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Giai bằng phương pháp bảo toàn e dùm em mọi nguoi nhé?

  cho 24g hỗn hợp Fe và CU nung nóng trong không khí thu được m gam hỗn hợp kim loại và oxit. Cho hỗn hơp này vào H2SO4 đặc được 6,72 lít SO2 và dung dịch chứa 72g muối. tính m
  cho 24g hỗn hợp Fe và CU nung nóng trong không khí thu được m gam hỗn hợp kim loại và oxit. Cho hỗn hơp này vào H2SO4 đặc được 6,72 lít SO2 và dung dịch chứa 72g muối. tính m
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Anh chị giúp em bài này với ạ?

  Tìm m để pt sau có 2 nghiêm duy nhất (X-2)*(X-3)*(/X/-m) = 0
  Tìm m để pt sau có 2 nghiêm duy nhất (X-2)*(X-3)*(/X/-m) = 0
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Câu hỏi nhanh, mọi người giúp em với?

  cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. 2 đường chéo cắt nhau tại O . N thuộc BC. M là trung điểm AB. Chứng minh: tích vecto ON. vecto AB không phụ thuộc vào N
  cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. 2 đường chéo cắt nhau tại O . N thuộc BC. M là trung điểm AB. Chứng minh: tích vecto ON. vecto AB không phụ thuộc vào N
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a?

  cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, Gọi I,J là các điểm thỏa mãn: 2IB+3IC = 0, JA+3JC =0. Tính IJ.AB( đều là véc tơ nhá moi nguoi)
  cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, Gọi I,J là các điểm thỏa mãn: 2IB+3IC = 0, JA+3JC =0. Tính IJ.AB( đều là véc tơ nhá moi nguoi)
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Chứng minh đẳng thức vecto?

  cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. 2 đường chéo cắt nhau tại O . N thuộc BC. M là trung điểm AB. Chứng minh: tích vecto ON. vecto AB không phụ thuộc vào N
  cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. 2 đường chéo cắt nhau tại O . N thuộc BC. M là trung điểm AB. Chứng minh: tích vecto ON. vecto AB không phụ thuộc vào N
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Hóa học 10, anh chi giải dùm em nhé?

  cho 18,8g 1 oxit kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với 250 ml dung dịch HCl thu được 29,8g muối a, tính nguyên tử khối của M b, Tính nồng độ mol của HCl
  cho 18,8g 1 oxit kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với 250 ml dung dịch HCl thu được 29,8g muối a, tính nguyên tử khối của M b, Tính nồng độ mol của HCl
  3 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Tìm m để phương trình sau có nghiệm?

  Tìm m để phương trình sau có nghiệm 3 căn(x-1) + m căn (x+1) = 2. căn bậc 4(x^2-1)
  Tìm m để phương trình sau có nghiệm 3 căn(x-1) + m căn (x+1) = 2. căn bậc 4(x^2-1)
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Tìm m để phương trình sau có nghiệm?

  Tìm m để phương trình sau có nghiệm 3 căn(x-1) + m căn (x+1) = 2. căn bậc 4(x^2-1)
  Tìm m để phương trình sau có nghiệm 3 căn(x-1) + m căn (x+1) = 2. căn bậc 4(x^2-1)
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước