• Em phải làm sao đây ??

  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  3 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 2 năm trước
 • Em phải làm sao đây ??

  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  4 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 2 năm trước
 • Em phải làm sao đây ??

  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  Em tình cờ gặp anh ấy trên face và em kết bạn rất lâu em mới nhắn tin dần dần mình đã thích anh và mình đã kết bạn zalo với anh mình ko biết nói làm sao để anh biết nhưng mình nghĩ là anh cũng thích mình nữa ????
  3 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 2 năm trước
 • Người yêu của em ??

  Người yêu của em cấm em ko cho em chơi với bạn của em những người bạn đó hơi quậy nhưng em rất buồn giờ đây khi đi học em chỉ còn duy nhất một người bạn để nói chuyện mà thôi người đó lại là nam nên cũng ít khi nói chuyện vậy người yêu của em cấm em chơi với bạn là đúng hay sai vậy
  Người yêu của em cấm em ko cho em chơi với bạn của em những người bạn đó hơi quậy nhưng em rất buồn giờ đây khi đi học em chỉ còn duy nhất một người bạn để nói chuyện mà thôi người đó lại là nam nên cũng ít khi nói chuyện vậy người yêu của em cấm em chơi với bạn là đúng hay sai vậy
  5 câu trả lời · Bạn bè · 2 năm trước
 • Nếu có một người thích bạn ?

  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  4 câu trả lời · Yahoo Tìm kiếm · 2 năm trước
 • Nếu có một người thích bạn ?

  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  3 câu trả lời · Yahoo Tìm kiếm · 2 năm trước
 • Nếu có một người thích bạn ?

  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  6 câu trả lời · Yahoo Tìm kiếm · 2 năm trước
 • Nếu có một người thích bạn ?

  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  Nếu có một người nói thích bạn hỏi bạn có thích anh ta không mà bạn trả lời là không biết anh ta lại nói thích người khác để bạn nói thích anh ta thì bạn sẽ làm sao ?
  3 câu trả lời · Yahoo Tìm kiếm · 2 năm trước