• Máy tính của mình khi mở bất kỳ chuơng trình nào đều luôn luôn tự khởi động lại máy!?

    Máy tính của mình luôn tự khởi động lại máy khi mở bất kỳ 1 chương trình hay 1 file nào đó. Máy khởi động bình thường vào được Windows bình thường, nhưng không làm được gì trong Wins cả, chỉ click chuột phải Refresh được thôi, vừa click mở 1 file hay 1 ứng dụng bất kỳ thì máy tính tự khởi động lại ngay sau đó. P/s: Khi vừa khởi động ở lúc đầu, máy... hiển thị thêm
    Máy tính của mình luôn tự khởi động lại máy khi mở bất kỳ 1 chương trình hay 1 file nào đó. Máy khởi động bình thường vào được Windows bình thường, nhưng không làm được gì trong Wins cả, chỉ click chuột phải Refresh được thôi, vừa click mở 1 file hay 1 ứng dụng bất kỳ thì máy tính tự khởi động lại ngay sau đó. P/s: Khi vừa khởi động ở lúc đầu, máy kêu "bíp" 1 cái chứng tỏ mọi thứ vẫn bình thường. Ai pro giúp với, mau mau nhé :((
    6 câu trả lời · Máy tính - Khác · 9 năm trước