• Cho mình hỏi nhạc nền trong đoạn quảng cáo của sony internet tv là bài gì?

  http://www.youtube.com/watch?v=kfklMveIB... Mình đang tìm đoạn nhạc nền của nó, bạn nào biết chỉ mình với nhé ^^
  http://www.youtube.com/watch?v=kfklMveIB... Mình đang tìm đoạn nhạc nền của nó, bạn nào biết chỉ mình với nhé ^^
  1 câu trả lời · Giải trí & Âm nhạc - Khác · 8 năm trước
 • Cho mình hỏi cách làm hiệu ứng chipmunk trong cool editor hay phần mềm nào cũng được?

  Bạn nào biết dùng phần mềm để chỉnh giọng giống chipmunk có thể chỉ mình cách làm được ko? cảm ơn các bạn nhiều :)
  Bạn nào biết dùng phần mềm để chỉnh giọng giống chipmunk có thể chỉ mình cách làm được ko? cảm ơn các bạn nhiều :)
  1 câu trả lời · Âm nhạc – Khác · 8 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán đại lớp 9 nhé?

  Tìm x, y nguyên là nghiệm của phương trình: x² + 4x + 1 = y^4 Cảm ơn các bạn rất nhiều !
  Tìm x, y nguyên là nghiệm của phương trình: x² + 4x + 1 = y^4 Cảm ơn các bạn rất nhiều !
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán BĐT lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán BĐT lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều***** Đề bài gốc là như trên, nhưng nếu ko làm được các bạn thử thay √(c√(b-c)) bằng √(c(b-c)) xem có được không nhé ! Thank so much ^^
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều***** Đề bài gốc là như trên, nhưng nếu ko làm được các bạn thử thay √(c√(b-c)) bằng √(c(b-c)) xem có được không nhé ! Thank so much ^^
  1 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán BĐT lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 ≥ √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  1 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  1 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán hình lớp 9 nhé !?

  Mình chỉ cần làm ý d thôi, 3 ý trên các bạn đọc câu hỏi để làm dữ kiện cho ý d nhé ! Cho O (O ; R). A bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC tới O. (B, C là tiếp điểm) a) CMR: ABOC là tứ giác nội tiếp b) BC ∩ OA = E. CMR: BE ┴ OA và OE . OA = R² c) Trên cung nhỏ BC lấy K. Tiếp tuyến tại K của (O ; R) cắt AB, AC tại P, Q CMR: P ΔAPQ... hiển thị thêm
  Mình chỉ cần làm ý d thôi, 3 ý trên các bạn đọc câu hỏi để làm dữ kiện cho ý d nhé ! Cho O (O ; R). A bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC tới O. (B, C là tiếp điểm) a) CMR: ABOC là tứ giác nội tiếp b) BC ∩ OA = E. CMR: BE ┴ OA và OE . OA = R² c) Trên cung nhỏ BC lấy K. Tiếp tuyến tại K của (O ; R) cắt AB, AC tại P, Q CMR: P ΔAPQ (chu vi tam giac APQ) không đổi khi K chuyển động trên BC d) Đường thẳng qua O ┴ OA cắt AB, AC tại M, N CMR: PM + QN ≥ MN Cảm ơn các bạn rất nhiều ♥♥♥♥♥ !!!!!!
  1 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán lớp 9 nhé !?

  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  Áp dụng bất đẳng thức : (x + y)/2 = √(xy) để chứng minh: √(c(a-c)) + √(c√(b-c)) ≤ √(ab) với a,b,c dương; a ≥ c ; b ≥ c *****cảm ơn các bạn rất nhiều*****
  1 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình làm bài toán chứng minh của lớp 9 nhé?

  1) Cho 3 số dương x,y,z thỏa mãn điều kiện xy +yz +zx = 2008. Chứng minh rằng biẻu thức sau không phụ thuộc vào x, y, z: M = x . căn ( (2008 + y^2)(2008 + z^2) / (2008 + x^2) ) + y .căn ( (2008 + z^2)(2008 + x^2) / (2008 + y^2) ) + z .căn ( (2008 + x^2)(2008 + y^2) / (2008 + z^2) ) 2) Cho (x + căn (x^2 + 2008)(y + căn (y^2 + 2008) ) = 2008 .... hiển thị thêm
  1) Cho 3 số dương x,y,z thỏa mãn điều kiện xy +yz +zx = 2008. Chứng minh rằng biẻu thức sau không phụ thuộc vào x, y, z: M = x . căn ( (2008 + y^2)(2008 + z^2) / (2008 + x^2) ) + y .căn ( (2008 + z^2)(2008 + x^2) / (2008 + y^2) ) + z .căn ( (2008 + x^2)(2008 + y^2) / (2008 + z^2) ) 2) Cho (x + căn (x^2 + 2008)(y + căn (y^2 + 2008) ) = 2008 . Tính giá trị A = x + y Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^! mình đang rất cần...các bạn giúp mình nhé ^^! được ý nào hay ý đấy :)
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Giúp mình giải 1 bài toán lớp 9 nhé?

  Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng: a) a^3 + b^3 +c^3 = 3abc và a^4 + b^4 + c^4 = 2 (a^2.b^2 + b^2.c^2 +c^2a^2) b) a^5.(b^2 + c^2) + b^5.(c^2 + a^2) +c^5 (a^2 + b^2) = (a^3 + b^3 + c^3) (a^4 + b^4 +c^4) / 2 c) tính S = a^4 + b^4 + c^4 +1910 nếu biết thêm a^2 + b^2 +c^2 = 14 Các bạn giúp mình bài này nhé ! được ý nào hay ý đấy, mình đang... hiển thị thêm
  Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng: a) a^3 + b^3 +c^3 = 3abc và a^4 + b^4 + c^4 = 2 (a^2.b^2 + b^2.c^2 +c^2a^2) b) a^5.(b^2 + c^2) + b^5.(c^2 + a^2) +c^5 (a^2 + b^2) = (a^3 + b^3 + c^3) (a^4 + b^4 +c^4) / 2 c) tính S = a^4 + b^4 + c^4 +1910 nếu biết thêm a^2 + b^2 +c^2 = 14 Các bạn giúp mình bài này nhé ! được ý nào hay ý đấy, mình đang rất cần !. Cảm ơn các bạn rất nhiều !
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 9 năm trước
 • Giúp mình giải 1 bài toán lớp 9 nhé?

  Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng: a) a^3 + b^3 +c^3 = 3abc và a^4 + b^4 + c^4 = 2 (a^2.b^2 + b^2.c^2 +c^2a^2) b) a^5.(b^2 + c^2) + b^5.(c^2 + a^2) +c^5 (a^2 + b^2) = (a^3 + b^3 + c^3) (a^4 + b^4 +c^4) / 2 c) tính S = a^4 + b^4 + c^4 +1910 nếu biết thêm a^2 + b^2 +c^2 = 14 Các bạn giúp mình bài này nhé ! được ý nào hay ý đấy, mình đang... hiển thị thêm
  Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng: a) a^3 + b^3 +c^3 = 3abc và a^4 + b^4 + c^4 = 2 (a^2.b^2 + b^2.c^2 +c^2a^2) b) a^5.(b^2 + c^2) + b^5.(c^2 + a^2) +c^5 (a^2 + b^2) = (a^3 + b^3 + c^3) (a^4 + b^4 +c^4) / 2 c) tính S = a^4 + b^4 + c^4 +1910 nếu biết thêm a^2 + b^2 +c^2 = 14 Các bạn giúp mình bài này nhé ! được ý nào hay ý đấy, mình đang rất cần !. Cảm ơn các bạn rất nhiều !
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 9 năm trước
 • Giúp mình bài toán giải phương trình lớp 9 nhé !?

  căn(x - 2) + căn(y + 2008) + căn (z - 2009) = (x + y + z) / 2 (tất cả đều là căn bậc 2 nhé. Để cho dễ viết các bạn có thể viết bài giải ra 1 file word rồi gửi link cho mình nhé. Hoặc liên hệ nick yahoo: s4d.m3m0ri3s ) Cảm ơn các bạn rất nhiều ^___^
  căn(x - 2) + căn(y + 2008) + căn (z - 2009) = (x + y + z) / 2 (tất cả đều là căn bậc 2 nhé. Để cho dễ viết các bạn có thể viết bài giải ra 1 file word rồi gửi link cho mình nhé. Hoặc liên hệ nick yahoo: s4d.m3m0ri3s ) Cảm ơn các bạn rất nhiều ^___^
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 9 năm trước
 • Giúp mình làm 1 bài toán lớp 9 nha !?

  giải hệ sau: x + y + z = 1 x^4 +y^4 + z^4 = xyz
  giải hệ sau: x + y + z = 1 x^4 +y^4 + z^4 = xyz
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 9 năm trước
 • Scrip trong SwishMax?

  Mình đang học Scrip trong SwishMax và muốn tìm tài liệu học scrip (bằng tiếng việt càng tốt). Bạn nào có tài liệu hoặc đa từng nghiên cứu có thể giúp mình đc ko? Mình xjn cảm ơn và hậu tạ !!!!!!!!! nick chat mình: s4d.m3m0ri3s
  Mình đang học Scrip trong SwishMax và muốn tìm tài liệu học scrip (bằng tiếng việt càng tốt). Bạn nào có tài liệu hoặc đa từng nghiên cứu có thể giúp mình đc ko? Mình xjn cảm ơn và hậu tạ !!!!!!!!! nick chat mình: s4d.m3m0ri3s
  1 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 9 năm trước
 • Mình mới lập blog beta bạn nào rảnh vào xem và góp ý giúp mình nhé !!?

  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến để mình sửa nhé ^___^ (1 vài bạn nói blog của mình quá mờ, các bạn xem hộ mình có bị mờ ko nhé, cả về phần trang trí, màu sắc, hiệu ứng....) http://vn.beta.360plus.yahoo.com/s4d.m3m... Thanks !
  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến để mình sửa nhé ^___^ (1 vài bạn nói blog của mình quá mờ, các bạn xem hộ mình có bị mờ ko nhé, cả về phần trang trí, màu sắc, hiệu ứng....) http://vn.beta.360plus.yahoo.com/s4d.m3m... Thanks !
  3 câu trả lời · Yahoo 360plus · 9 năm trước
 • Mình mới lập blog beta bạn nào rảnh vào xem và góp ý giúp mình nhé !!?

  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến để mình sửa nhé ^___^ http://vn.beta.360plus.yahoo.com/s4d.m3m... Thanks !
  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến để mình sửa nhé ^___^ http://vn.beta.360plus.yahoo.com/s4d.m3m... Thanks !
  1 câu trả lời · Yahoo 360plus · 9 năm trước
 • Mời các bạn vào xem và góp ý cho blog beta của mình !?

  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến nhé ^___^ Thanks !
  chào các bạn ! mình mới lập blog beta, bạn nào rảnh vào xem rùi cho ý kiến nhé ^___^ Thanks !
  1 câu trả lời · Yahoo 360plus · 9 năm trước
 • Tháo key ra xem tên main ở đâu?

  em có cái máy tính ko biết tên main, muốn tháo key ra để xem tên main để cài driver nhưng ko biết tên main in trên bộ phận nào của key, xem ở đâu? như thế nào, ai biết xin chỉ giúp em ạ !!!! *****
  em có cái máy tính ko biết tên main, muốn tháo key ra để xem tên main để cài driver nhưng ko biết tên main in trên bộ phận nào của key, xem ở đâu? như thế nào, ai biết xin chỉ giúp em ạ !!!! *****
  4 câu trả lời · Máy tính để bàn · 9 năm trước