• Anh Kim Ngưu giải giúp em với, hệ thức Viet lớp 9.?

  Cho phương trình x² - (2m - 1)x + 4 = 0 Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa: (x1)² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0.
  Cho phương trình x² - (2m - 1)x + 4 = 0 Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa: (x1)² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0.
  6 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Bài toán lãi suất, giúp mình với?

  Giá bán trả góp: Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,6% mỗi tháng. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,8% mỗi tháng. Kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 1% mỗi tháng. Thanh toán trước 30% giá máy, lãi suất tính trên nợ gốc ban đầu, tiền góp chia đều cho mỗi tháng. Hỏi ta mua máy tính có giá 12 triệu đồng và chọn kỳ hạn 12 tháng thì mỗi tháng ta phải góp bao nhiêu tiền?
  Giá bán trả góp: Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,6% mỗi tháng. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,8% mỗi tháng. Kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 1% mỗi tháng. Thanh toán trước 30% giá máy, lãi suất tính trên nợ gốc ban đầu, tiền góp chia đều cho mỗi tháng. Hỏi ta mua máy tính có giá 12 triệu đồng và chọn kỳ hạn 12 tháng thì mỗi tháng ta phải góp bao nhiêu tiền?
  4 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Bài Hình 9 câu cuối, mong anh Kim Ngưu giúp đỡ?

  Cho ∆ ABC nhọn với ba đường cao AF, BE, CD cắt nhau tại H, O là trung điểm của BC, I là trung điểm của AH. Đường thẳng qua I mà vuông góc với AO cắt DE ở M. Chứng minh: MA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆ ADE?
  Cho ∆ ABC nhọn với ba đường cao AF, BE, CD cắt nhau tại H, O là trung điểm của BC, I là trung điểm của AH. Đường thẳng qua I mà vuông góc với AO cắt DE ở M. Chứng minh: MA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆ ADE?
  6 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Đề thi thử Tuyển sinh lớp 10 Môn Toán?

  Cho ∆ ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ tiếp tuyến AI đến (O). EF cắt BC tại M. Chứng minh M, H, I thẳng hàng? Mong mọi người giúp cho bài này, bí có câu này :D
  Cho ∆ ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ tiếp tuyến AI đến (O). EF cắt BC tại M. Chứng minh M, H, I thẳng hàng? Mong mọi người giúp cho bài này, bí có câu này :D
  4 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Giúp mình giải: Bài hình học 9 ôn thi HKII trường Lương Thế Vinh Q12?

  Cho đường tròn tâm O có điểm A bên ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O). a/ Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp, tìm tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này. b/ Gọi E là trung điểm của AI, BE cắt (O) tại K. Chứng minh góc EKC = góc BOA. c/Gọi D là trung điểm của BO. Chứng minh CB là tia phân giác của góc KCD. d/ CD cắt AO tại F, AO... hiển thị thêm
  Cho đường tròn tâm O có điểm A bên ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O). a/ Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp, tìm tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này. b/ Gọi E là trung điểm của AI, BE cắt (O) tại K. Chứng minh góc EKC = góc BOA. c/Gọi D là trung điểm của BO. Chứng minh CB là tia phân giác của góc KCD. d/ CD cắt AO tại F, AO cắt BC tại H. Chứng minh OF.OE = OH.OI. Mình bí các câu b, c và d. Mong mọi người giúp nhé. Cám ơn :)
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 khó. Giúp mình nhé?

  Cho ∆ ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O với AB < AC. Các đường cao AE, CF cắt nhau tại H. Đường cao AE cắt (O) tại K, vẽ đường kính AD của (O). AK cắt CD tại M, AD cắt CF tại N. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh: a/ ME.HF = NF.HE b/ I, E, F thẳng hàng.
  Cho ∆ ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O với AB < AC. Các đường cao AE, CF cắt nhau tại H. Đường cao AE cắt (O) tại K, vẽ đường kính AD của (O). AK cắt CD tại M, AD cắt CF tại N. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh: a/ ME.HF = NF.HE b/ I, E, F thẳng hàng.
  1 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước