• Các cao thủ môn hóa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! giải giùm mình bài hóa (12)này nhé !!!!!!!!!!?

  1) khi thủy phân một triglixerit X, thu đc các chất béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit tresric. Thể tich O2 (đkct) cần để đốt cháy hoàn toàn 8.6 gam X là. đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X ( chứa triglixeric của axit tritrearic , axit panmitic và các axit béo tự do) sau phản ứng thu đc 13.44 lit CO2 và 10.44 gam H2O. Xà phòng hóa m gam X... hiển thị thêm
  1) khi thủy phân một triglixerit X, thu đc các chất béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit tresric. Thể tich O2 (đkct) cần để đốt cháy hoàn toàn 8.6 gam X là. đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X ( chứa triglixeric của axit tritrearic , axit panmitic và các axit béo tự do) sau phản ứng thu đc 13.44 lit CO2 và 10.44 gam H2O. Xà phòng hóa m gam X (90 %) thì thu đc khối lượng glixerol là. ( giải ra giấy rồi chụp hình gửi cho mình nhé)
  2 câu trả lời · Hóa học · 10 tháng trước
 • Mina giúp mình giải câu bài tập hóa (12) này nhé *****************?

  cho ancol X tác dụng với axit Y thu đc este Z. Làm bay hơi 8.6 g Z thu đc thể tích bằng thể tích của 302 g O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Biết My >Mx. Tên gọi của Y là.
  cho ancol X tác dụng với axit Y thu đc este Z. Làm bay hơi 8.6 g Z thu đc thể tích bằng thể tích của 302 g O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Biết My >Mx. Tên gọi của Y là.
  3 câu trả lời · Hóa học · 10 tháng trước
 • Anh chị em oi giúp em giải câu bài tập hóa này nhé ............?

  este 2 chức, mạch hở (ko có nhóm chức nào khác) tạo thành từ ancol no đơn chức và axit 2 chức có 1 liên kết đôi c=c. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sp cháy vào 200 ml dd Ba(oh)2 0.5 M thu được 7.88 gam kết tủa và dd Y. Dung dich Y có khối lượng tăng 1.32 gam so với dd Ba(oh)2 ban đầu. Thêm Naoh vào Y thu được kết tủa. Mặt khác xà phong... hiển thị thêm
  este 2 chức, mạch hở (ko có nhóm chức nào khác) tạo thành từ ancol no đơn chức và axit 2 chức có 1 liên kết đôi c=c. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sp cháy vào 200 ml dd Ba(oh)2 0.5 M thu được 7.88 gam kết tủa và dd Y. Dung dich Y có khối lượng tăng 1.32 gam so với dd Ba(oh)2 ban đầu. Thêm Naoh vào Y thu được kết tủa. Mặt khác xà phong hóa m gam X bằng Vml dd KOH 0.4 M thu được dd Z. Để trung hòa Z cần 200ml dd H2SO4 0.2 M thu được dd G. Cô cạn dd G thu được 10.8 gam chất rắn khan .SỐ ĐỒNG PHÂN MẠCH HỞ CỦA X THỎA TÍNH CHẤT TRÊN.
  6 câu trả lời · Hóa học · 10 tháng trước
 • VIET CHUONG TRINH PASCAL viết chương trình nhập vào giá trị từng phần tử A( n phần tử kiểu nguyên n> =100)?

  viết chương trình nhập vào giá trị từng phần tử A( n phần tử kiểu nguyên n> =100) a) in ra mang hình A vừa nhận b) tính tổng các chỉ số của các phần tử lẻ trong A(in ra mang hinh)
  viết chương trình nhập vào giá trị từng phần tử A( n phần tử kiểu nguyên n> =100) a) in ra mang hình A vừa nhận b) tính tổng các chỉ số của các phần tử lẻ trong A(in ra mang hinh)
  5 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 1 năm trước
 • Các bạn tìm giúp mình một số ví dụ về vấn đề này nhé.?

  ví dụ về tác động của quan hệ cung -cầu. ví dụ về cung-cầu tác động tới giá cả. ví dụ về giá cả tác động tới quan hệ cung cầu.
  ví dụ về tác động của quan hệ cung -cầu. ví dụ về cung-cầu tác động tới giá cả. ví dụ về giá cả tác động tới quan hệ cung cầu.
  3 câu trả lời · Triết học · 1 năm trước
 • Các bạn viết chương trình pascal bài toán này giúp mình nhé!?

  tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Input: nhập N từ bàn phím Output: đưa số ngày của năm N ra màn hình.
  tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Input: nhập N từ bàn phím Output: đưa số ngày của năm N ra màn hình.
  3 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 1 năm trước
 • Mọi người ơi cho em hỏi ???

  sao máy tính của em vào wed nó cứ trước lên trước xuống(thanh kéo cứ chạy len chạy xuống ) hoài làm chả xem dc gì hết vậy. là sao vậy mọi người.
  sao máy tính của em vào wed nó cứ trước lên trước xuống(thanh kéo cứ chạy len chạy xuống ) hoài làm chả xem dc gì hết vậy. là sao vậy mọi người.
  7 câu trả lời · Google · 1 năm trước
 • Mọi người ơi cho em hỏi ???

  sao máy tính của em vào wed nó cứ trước lên trước xuống(thanh kéo cứ chạy len chạy xuống ) hoài làm chả xem dc gì hết vậy. là sao vậy mọi người.
  sao máy tính của em vào wed nó cứ trước lên trước xuống(thanh kéo cứ chạy len chạy xuống ) hoài làm chả xem dc gì hết vậy. là sao vậy mọi người.
  4 câu trả lời · Google · 1 năm trước
 • Giup em phan tich doan van nay nha !!!!!?

  1)viết đoạn văn phân tích cảnh cho chữ trong bài (chữ người tử tù) vì sao cảnh cho chữ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có. 2)viết đoạn văn phân tích nhân vật huấn cao trong chữ người tử tù (phân tích chi tiết giùm nhé). ###nhanh nhanh giùm em mọi người ơi
  1)viết đoạn văn phân tích cảnh cho chữ trong bài (chữ người tử tù) vì sao cảnh cho chữ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có. 2)viết đoạn văn phân tích nhân vật huấn cao trong chữ người tử tù (phân tích chi tiết giùm nhé). ###nhanh nhanh giùm em mọi người ơi
  5 câu trả lời · Tác phẩm & Tác giả · 1 năm trước
 • Tên bài hát này là gì vậy?

  tiễn em đi rồi anh về gác lạnh điều hiêu ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi mi này vắng em cô phòng càng quạnh hiêu nhớ em nhớ từng làng hởi thở trời ơi thương nhớ bao đêm mận nồng bây giờ lìa xa...
  tiễn em đi rồi anh về gác lạnh điều hiêu ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi mi này vắng em cô phòng càng quạnh hiêu nhớ em nhớ từng làng hởi thở trời ơi thương nhớ bao đêm mận nồng bây giờ lìa xa...
  8 câu trả lời · Radio · 2 năm trước
 • Giai giup minh bai toan luong giac lop 10 nay nha, cang nhanh cang tot.?

  chung minh: a) cos3x=4cos^2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin^2x c) cos^2x-sin^2 2x=cos^2x.cos2x-2sin^2x-cos^2x
  chung minh: a) cos3x=4cos^2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin^2x c) cos^2x-sin^2 2x=cos^2x.cos2x-2sin^2x-cos^2x
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giai giup minh bai toan luong giac lop 10 nay nha, cang nhanh cang tot.?

  chung minh: a) cos3x=4cos2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin2x c) cos2x-sin22x=cos2x.cos2x-2sin2x-cos2x
  chung minh: a) cos3x=4cos2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin2x c) cos2x-sin22x=cos2x.cos2x-2sin2x-cos2x
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Nêu ý nghĩa của các bước trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá :?

  nêu ý nghĩa của các bước trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá : 1) tu sửa hệ thống cấp thoát nước 2) tu sữa bờ ao 3) lấp hang hốc 4) vét bớt bùn 5) rắc vôi bột 6) phơi đáy ao 7) bón phân gây màu nước 8) ngâm ao 9) kiểm tra nước
  nêu ý nghĩa của các bước trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá : 1) tu sửa hệ thống cấp thoát nước 2) tu sữa bờ ao 3) lấp hang hốc 4) vét bớt bùn 5) rắc vôi bột 6) phơi đáy ao 7) bón phân gây màu nước 8) ngâm ao 9) kiểm tra nước
  3 câu trả lời · · 3 năm trước
 • Cho biết tác dụng của các loại phân bón :?

  1) URÊ (nguyên tố chính : nitơ) 2) SA :suffatamon 3) LÂN ( phôt pho) 4) KALI (K) xim cảm ơn
  1) URÊ (nguyên tố chính : nitơ) 2) SA :suffatamon 3) LÂN ( phôt pho) 4) KALI (K) xim cảm ơn
  6 câu trả lời · Môi trường – Khác · 3 năm trước
 • Các bạn nào chuẩn bị thi tuyển vào 10 thì giải giùm mình bài toán này nhé !!!!!?

  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC đến (O) (B; C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE sao cho D và C nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia AO. Gọi H là giao điểm của OA và BC. a/ Chứng minh: AB2 = AD.AE. Từ đó suy ra tứ giác OHDE nội tiếp. b/ Tia AO cắt (O) tại G và P (G nằm giữa A và P). Chứng minh DG là tia phân... hiển thị thêm
  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC đến (O) (B; C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE sao cho D và C nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia AO. Gọi H là giao điểm của OA và BC. a/ Chứng minh: AB2 = AD.AE. Từ đó suy ra tứ giác OHDE nội tiếp. b/ Tia AO cắt (O) tại G và P (G nằm giữa A và P). Chứng minh DG là tia phân giác của góc ADH rồi suy ra: GA.PH = GH.PA c/ Vẽ các đường kính BK và DM của (O). Tia AO cắt EK tại N. Chứng minh rằng M, N, B thẳng hàng. d/ Tia MK cắt tia BC tại L. Gọi S là trung điểm của BL. Chứng minh rằng NS // AB.
  3 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • AI LÀ HỌC SINH LỚP 9 GIẢI GIÙM MÌNH BÀI TOÁN NÀY VỚI NHÉ !!!!!!!!!!!?

  cho pt: x^2-3x+m-1=0 Gọi x1, x2 là nghiệm của pt. Tìm m để: x1=2x2
  cho pt: x^2-3x+m-1=0 Gọi x1, x2 là nghiệm của pt. Tìm m để: x1=2x2
  5 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • AI LÀ HỌC SINH LỚP 9 GIẢI GIÙM MÌNH BÀI TOÁN NÀY VỚI NHÉ !!!!!!!!!!!!!?

  cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đường cao AD. BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn tại 3 điểm M, N, P. a) chứng minh : các tứ giác BDHF và BCEF nội tiếp. b) chứng minh: H và M đối xứng nhau qua BC. C) chứng minh: PM song song EF. d) xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF. e)tam giác ABC đều . Tính diện... hiển thị thêm
  cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đường cao AD. BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn tại 3 điểm M, N, P. a) chứng minh : các tứ giác BDHF và BCEF nội tiếp. b) chứng minh: H và M đối xứng nhau qua BC. C) chứng minh: PM song song EF. d) xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF. e)tam giác ABC đều . Tính diện tích viên phân giới hạn bởi cung BC nhỏ và dây BC theo R .
  5 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Tập đoàn công nghệ samsung là tập đoàn của nước nào ?

  tập đoàn công nghệ samsung là tập đoàn của nước nào ?
  tập đoàn công nghệ samsung là tập đoàn của nước nào ?
  1 câu trả lời · Hồ Chí Minh · 4 năm trước
 • Rtrtdfgvgfgdgdfgfh?

  fhghvcbvbvb
  fhghvcbvbvb
  2 câu trả lời · Vật nuôi - Khác · 4 năm trước