• Mời các bạn cùng đối lại câu này nha:?

    Thầy giáo tháo giầy vấy đất vất đấy Trên đây là câu nói lái chữ ,theo từng cặp và có nghĩa trong cả câu .Các bạn đối lại cũng theo yêu cầu như thế. Xin cảm ơn
    Thầy giáo tháo giầy vấy đất vất đấy Trên đây là câu nói lái chữ ,theo từng cặp và có nghĩa trong cả câu .Các bạn đối lại cũng theo yêu cầu như thế. Xin cảm ơn
    6 câu trả lời · Trò chơi & Giải trí - Khác · 1 thập kỷ trước