• Giúp mình một câu hỏi khó nhé ?

  Hãy nêu sự khác nhau giữa ngoại độc tố và nội độc tố của vi khuẩn về bản chất hóa học, độc tính, khả năng chịu nhiệt, cách thức hình thành loại vi khuẩn tạo ra chúng
  Hãy nêu sự khác nhau giữa ngoại độc tố và nội độc tố của vi khuẩn về bản chất hóa học, độc tính, khả năng chịu nhiệt, cách thức hình thành loại vi khuẩn tạo ra chúng
  1 câu trả lời · Sinh học · 8 năm trước
 • Cần gấp các bạn chuyên sinh ơi?

  Hãy giúp mình trình bày hiệu ứng Pasteur và giải thích hiệu ứng này
  Hãy giúp mình trình bày hiệu ứng Pasteur và giải thích hiệu ứng này
  3 câu trả lời · Sinh học · 8 năm trước
 • Tại sao em ko xem được bất kì một clip nào trên mạng?

  mặc dù lúc trước em xem và tải về được nhưng hôm qua mở máy tính lên thì không thể nào xem được nữa, ai chỉ em cách khắc phục với
  mặc dù lúc trước em xem và tải về được nhưng hôm qua mở máy tính lên thì không thể nào xem được nữa, ai chỉ em cách khắc phục với
  2 câu trả lời · Internet - Khác · 8 năm trước
 • Ai giúp minh mấy câu sử 10?

  1/ Những biểu hiện minh chứng mầm mống chủ nghĩa tư bản ra đời trong thời nhà Minh. Cho biết kết quả và giải thích 2/hai nền văn hóa trung quốc và ấn độ có ảnh hưởng đến văn hóa nước ta như thế nào 3/ Cho biết những ảnh hưởng của văn hóa phong kiến nhà Đường đến nước ta 4/ Tư bản là gì ? Đây là đề cương sử 10, chỉ 4 câu thôi là đủ quải rồi, ai... hiển thị thêm
  1/ Những biểu hiện minh chứng mầm mống chủ nghĩa tư bản ra đời trong thời nhà Minh. Cho biết kết quả và giải thích 2/hai nền văn hóa trung quốc và ấn độ có ảnh hưởng đến văn hóa nước ta như thế nào 3/ Cho biết những ảnh hưởng của văn hóa phong kiến nhà Đường đến nước ta 4/ Tư bản là gì ? Đây là đề cương sử 10, chỉ 4 câu thôi là đủ quải rồi, ai giúp mình với
  1 câu trả lời · Lịch sử · 8 năm trước
 • Câu hỏi của lớp chuyên sinh ai thix thì nhào zô, ưu tiên chuyên sinh: hơi bị khó?

  Đây là quá trình nguyên phân của tế bào nào: a/G1 - S- G2 - Nguyên phân - G1 - S - G2 - Nguyên phân - G1 - ...... b/ G1 - S- G2 - Nguyên phân - Phân chí tế bào chất - G1 - S - G2 - Nguyên phân - phân chia tế bào chất - G1 - ...... c/ S- nguyên phân - S- nguyên phân - S - ...
  Đây là quá trình nguyên phân của tế bào nào: a/G1 - S- G2 - Nguyên phân - G1 - S - G2 - Nguyên phân - G1 - ...... b/ G1 - S- G2 - Nguyên phân - Phân chí tế bào chất - G1 - S - G2 - Nguyên phân - phân chia tế bào chất - G1 - ...... c/ S- nguyên phân - S- nguyên phân - S - ...
  2 câu trả lời · Sinh học · 8 năm trước
 • Cần gấp trước 11h30 hôm nay, bất đẳng thức 10 đê, ai chuyên toán thì nhao zô?

  Với a, b, c >0 và x, y, z > 1 và a=x^2/(y -1), b=y^2/(z -1), a=z^2/(x -1). Chứng minh giúp mình: x^2/a+y^2/b+z^2/c >= (x + y + z)^2/(a + b + c) Trình bày đầy đủ chính xác, ai làm đúng mình cho 5*. cảm ơn các bạn nhiều lắm
  Với a, b, c >0 và x, y, z > 1 và a=x^2/(y -1), b=y^2/(z -1), a=z^2/(x -1). Chứng minh giúp mình: x^2/a+y^2/b+z^2/c >= (x + y + z)^2/(a + b + c) Trình bày đầy đủ chính xác, ai làm đúng mình cho 5*. cảm ơn các bạn nhiều lắm
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Help me. cần gấp trong sáng mai?

  Với a, b, c >0 và x, y, z > 1 và a=x^2/(y -1), b=y^2/(z -1), a=z^2/(x -1). Chứng minh giúp mình: x^2/a+y^2/b+z^2/c >= (x + y + z)^2/(a + b + c) Trình bày đầy đủ chính xác, ai làm đúng mình cho 5*. cảm ơn các bạn nhiều lắm
  Với a, b, c >0 và x, y, z > 1 và a=x^2/(y -1), b=y^2/(z -1), a=z^2/(x -1). Chứng minh giúp mình: x^2/a+y^2/b+z^2/c >= (x + y + z)^2/(a + b + c) Trình bày đầy đủ chính xác, ai làm đúng mình cho 5*. cảm ơn các bạn nhiều lắm
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Cần rất gấp!!! Rất gấp!!! Sáng thứ hai phải nộp mà tới giờ vẫn bí, có ai giúp ko ???

  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 >= 48
  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 >= 48
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 >= 48
  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 >= 48
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Giúp mình với những ai chuyên toán helppppppppppppppppppppppp!!!!!!!!?

  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 > 48 Các bạn chịu khó xem kĩ giùm, mình ko bik đánh phân số. Giúp mình với, thứ hai nộp gấp nhé !!!!!
  Với x,y,z>1 Hãy chứng minh giúp mình: (x^4)/(y - 1)^2 + (y^4)/(z - 1)^2 + (z^4)/(x - 1)^2 > 48 Các bạn chịu khó xem kĩ giùm, mình ko bik đánh phân số. Giúp mình với, thứ hai nộp gấp nhé !!!!!
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước