• Giúp mình 1 số bài toán nhé,1 số bài thi vào lớp 10 :)?

  5.Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn O.Các tiếp tuyến của đường tròn song song với 3 cạnh chia tam giác ABC thành 3 tam giác nhỏ có diện tích lần lượt là S1,S2,S3.Diện tích tam giác ABC là S.CMR: S1+S2+S3 >= S/3 6.Cho nửa đường tròn tâm O dây AD =R , AB=2R , BC=Rcăn2 Kẻ AM,BN vuông góc với CD. a,So sánh DM và CN b,Tính MN theo... hiển thị thêm
  5.Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn O.Các tiếp tuyến của đường tròn song song với 3 cạnh chia tam giác ABC thành 3 tam giác nhỏ có diện tích lần lượt là S1,S2,S3.Diện tích tam giác ABC là S.CMR: S1+S2+S3 >= S/3 6.Cho nửa đường tròn tâm O dây AD =R , AB=2R , BC=Rcăn2 Kẻ AM,BN vuông góc với CD. a,So sánh DM và CN b,Tính MN theo R c,Cmr: Diện tích của tứ giác ABMN = diện tích tam giác ADB+diện tích tam giác ACB. 9.Cho tam giác ABC và A1B1C1 biết góc A +góc A1=180 độ, góc B=Góc B1. CM:aa1=bb1=cc1 (với a=BC,b=CA,c=AB)
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Kí hiệu này có nghĩa là gì ∑?Một số bất đẳng thức,hình khó thi vào lớp 10 chuyên?

  Kí hiệu này có nghĩa là gì ∑?Cho mình một ví dụ cụ thể,ví dụ ∑ a=(a+b+c).... Giúp mình mấy bất đẳng thức,bài tập hình khó này nhé: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?... thanks
  Kí hiệu này có nghĩa là gì ∑?Cho mình một ví dụ cụ thể,ví dụ ∑ a=(a+b+c).... Giúp mình mấy bất đẳng thức,bài tập hình khó này nhé: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?... thanks
  3 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Đề thi HK II toán 9 ? Ai giúp mình dc ko?

  1.Cho x,y dương,x.y=1 chứng minh 1/x+1/y+2/(x+y) >=3 2.Cách chứng minh một đoạn thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn ngoại tiếp tam giác có mấy cách?Đó là n~ cách nào? Áp dụng để tính bài tập: Cho đường tròn tâm O,dây AB cố định,I là trung điểm AB.M là 1 điểm trên cung lớn AB.Hẻ đường tròn tâm Oa đi qua M và tiếp xúc với AB tại A.Đường tròn... hiển thị thêm
  1.Cho x,y dương,x.y=1 chứng minh 1/x+1/y+2/(x+y) >=3 2.Cách chứng minh một đoạn thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn ngoại tiếp tam giác có mấy cách?Đó là n~ cách nào? Áp dụng để tính bài tập: Cho đường tròn tâm O,dây AB cố định,I là trung điểm AB.M là 1 điểm trên cung lớn AB.Hẻ đường tròn tâm Oa đi qua M và tiếp xúc với AB tại A.Đường tròn cắt MI tại N.MI cắt cung AB nhỏ tại C. b,Chứng minh IB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Đề thi toán lớp 9 HK II?Giúp mình nhé?

  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O.Các đường cao CE và BF (E,F thuộc AB và AC) và cắt đường tròn tại điểm thứ 2 lần lượt là K và H. a,Chứng minh tứ giác EFCB nội tiếp(dễ) b,chứng minh KH song song với EF(câu này cũng dễ) c,(câu này mới pro nè).Giả sử BC cố định,A di chuyển trên cung lớn BC(A ko trùng với B,C).Chứng minh rằng bán kính... hiển thị thêm
  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O.Các đường cao CE và BF (E,F thuộc AB và AC) và cắt đường tròn tại điểm thứ 2 lần lượt là K và H. a,Chứng minh tứ giác EFCB nội tiếp(dễ) b,chứng minh KH song song với EF(câu này cũng dễ) c,(câu này mới pro nè).Giả sử BC cố định,A di chuyển trên cung lớn BC(A ko trùng với B,C).Chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF ko đổi. P/S:Ai giải được câu c,tặng 5 * và 10 điểm ^^
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Ai giỏi toán vào giúp mình đi nào.................?

  chứng minh rằng:10<(2/1).(4/3).(6/5)......(100/99) < 15 Giúp mình nhanh nhé,mình cần gấp lắm.Thanks các bạn nhiều. (viết cách giải chi tiết cho mình nhé)
  chứng minh rằng:10<(2/1).(4/3).(6/5)......(100/99) < 15 Giúp mình nhanh nhé,mình cần gấp lắm.Thanks các bạn nhiều. (viết cách giải chi tiết cho mình nhé)
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Ai giúp mình đi,mai thi rồi?

  chứng minh rằng:10<(2/1).(4/3).(6/5)......(100/99) < 15 Giúp mình nhanh nhé,mình cần gấp lắm.Thanks các bạn nhiều. (viết cách giải chi tiết cho mình nhé)
  chứng minh rằng:10<(2/1).(4/3).(6/5)......(100/99) < 15 Giúp mình nhanh nhé,mình cần gấp lắm.Thanks các bạn nhiều. (viết cách giải chi tiết cho mình nhé)
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Bài thi hsg hóa?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?

  1.Xác định X,A,B,D và viết Pthh thỏa mãn dãy chuyển hóa sau: X ->A->B A ->D B+CO2->D D->A Biết rằng trong phân tử oxit A nguyên tố X chiếm 71,43% về khối lượng.Khi cho A phản ứng với nước ở dkthường thu được phân tử hidroxit(B là bazo) 2.phân tích thành phần định lượng của một muối vô cơ A thấy có 27,38% Na,1,19% H,14,29%C và... hiển thị thêm
  1.Xác định X,A,B,D và viết Pthh thỏa mãn dãy chuyển hóa sau: X ->A->B A ->D B+CO2->D D->A Biết rằng trong phân tử oxit A nguyên tố X chiếm 71,43% về khối lượng.Khi cho A phản ứng với nước ở dkthường thu được phân tử hidroxit(B là bazo) 2.phân tích thành phần định lượng của một muối vô cơ A thấy có 27,38% Na,1,19% H,14,29%C và 57,14%O.Xđịnh CTHh của A biết rằng cthh của A trùng với cthức đơn giản. 3.nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926X10^(-23)g.tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri 4.Đồng II nitrat bị phân hủy theo sơ đồ sau: Cu(NO3)2----->CuO+NO2+O2. nung 15,04 gam đồng (II)Nitrat thấy còn lại 8,56 g chất rắn thu được hỗn hợp khí B a.Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B so với khí Hidro b.Tính hiệu suất của quá trình phân hủy trên 5.Cho 43,7 g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl cho 15,68 l khí hidro(dktc) a.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên b.tính khối lượng Fe sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 g Fe3O4
  1 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Hóa học lớp 8 tổng hợp?

  1.Xác định X,A,B,D và viết Pthh thỏa mãn dãy chuyển hóa sau: X ->A->B A ->D B+CO2->D D->A Biết rằng trong phân tử oxit A nguyên tố X chiếm 71,43% về khối lượng.Khi cho A phản ứng với nước ở dkthường thu được phân tử hidroxit(B là bazo) 2.phân tích thành phần định lượng của một muối vô cơ A thấy có 27,38% Na,1,19% H,14,29%C và... hiển thị thêm
  1.Xác định X,A,B,D và viết Pthh thỏa mãn dãy chuyển hóa sau: X ->A->B A ->D B+CO2->D D->A Biết rằng trong phân tử oxit A nguyên tố X chiếm 71,43% về khối lượng.Khi cho A phản ứng với nước ở dkthường thu được phân tử hidroxit(B là bazo) 2.phân tích thành phần định lượng của một muối vô cơ A thấy có 27,38% Na,1,19% H,14,29%C và 57,14%O.Xđịnh CTHh của A biết rằng cthh của A trùng với cthức đơn giản. 3.nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926X10^(-23)g.tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri 4.Đồng II nitrat bị phân hủy theo sơ đồ sau: Cu(NO3)2----->CuO+NO2+O2. nung 15,04 gam đồng (II)Nitrat thấy còn lại 8,56 g chất rắn thu được hỗn hợp khí B a.Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B so với khí Hidro b.Tính hiệu suất của quá trình phân hủy trên 5.Cho 43,7 g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl cho 15,68 l khí hidro(dktc) a.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên b.tính khối lượng Fe sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 g Fe3O4
  4 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Toán tách chất ra khỏi hỗn hợp?

  1.Để khai thác Mg từ biển,người ta chế nước biển với Ca(OH)2 sau đó lọc tách Mg(OH)2 rồi hòa tan chất này bằng dung dịch HCl để được MgCl2.Điện phân nóng chảy MgCl2 được Mg.Tính thể tích nước biển có d = 1,03 g/ml cần dùng để sản xuất 1 tấn Mg.Cho biết thành phần nước biển này gồm 3,5% MgCl2 và 0,05 % MgBr2. 2.Hòa tan hoàn toàn 10 g hỗn hợp gồm Mg... hiển thị thêm
  1.Để khai thác Mg từ biển,người ta chế nước biển với Ca(OH)2 sau đó lọc tách Mg(OH)2 rồi hòa tan chất này bằng dung dịch HCl để được MgCl2.Điện phân nóng chảy MgCl2 được Mg.Tính thể tích nước biển có d = 1,03 g/ml cần dùng để sản xuất 1 tấn Mg.Cho biết thành phần nước biển này gồm 3,5% MgCl2 và 0,05 % MgBr2. 2.Hòa tan hoàn toàn 10 g hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng HCl..Dung dịch thu được cho tác dụng với 1 lượng NaOh dư.Lọc lấy kết tủa.Rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng ko đổi thu dc 14 g chất rắn. a.Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu. b.Tính V dung dịch HCl 2 M tối thiểu đã dùng . 3.Chia 1lượng hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 làm 2 phần bằng nhau .Phần 1 nhiệt phân hoàn toàn thu dc 3,36 l CO2 ở đktc.Phần 2 hòa tan hết trong dung dịch HCl rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,85 g hỗn hợp muối khan.Tìm % về khối lượng muối Cacbonat đã dùng.
  3 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Toán về hỗn hợp axit?

  1.Hòa tan hoàn toàn 19,15 g hỗn hợp gồm NaCl.KCl vào H2O được 500 ml dung dịch A .Cho 50 ml dung dịch A tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được 4,305 g kết tủa.Tính nồng độ mol của các muối cso trong dung dịch A. 2.Để hòa tan hoàn toàn 4,8 g MgO,phải dùng bao nhiêu ml dung dịch X chứa đồng thời HCl 1 M và H2SO4 0,5 M.
  1.Hòa tan hoàn toàn 19,15 g hỗn hợp gồm NaCl.KCl vào H2O được 500 ml dung dịch A .Cho 50 ml dung dịch A tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được 4,305 g kết tủa.Tính nồng độ mol của các muối cso trong dung dịch A. 2.Để hòa tan hoàn toàn 4,8 g MgO,phải dùng bao nhiêu ml dung dịch X chứa đồng thời HCl 1 M và H2SO4 0,5 M.
  2 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Toán về hỗn hợp các muối?

  1.Hòa tan 13,3 g hỗn hợp NaCl,KCl vào nước được 500 g dung dịch A.Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ửng với AgNO3 dư được 2,8 g kết tủa. a,Tính số g mỗi muối ban đầu đã dùng. b.Tính nồng độ % các muối trong dung dịch A. 2.Để hòa tan hoàn toàn 55 g hỗn hợp gồm NaCO3,NaSO3,phải dùng 250 g dung dịch HCl 14,6 % . Biết phản ứng chỉ tạo ra muối trung... hiển thị thêm
  1.Hòa tan 13,3 g hỗn hợp NaCl,KCl vào nước được 500 g dung dịch A.Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ửng với AgNO3 dư được 2,8 g kết tủa. a,Tính số g mỗi muối ban đầu đã dùng. b.Tính nồng độ % các muối trong dung dịch A. 2.Để hòa tan hoàn toàn 55 g hỗn hợp gồm NaCO3,NaSO3,phải dùng 250 g dung dịch HCl 14,6 % . Biết phản ứng chỉ tạo ra muối trung hòa. a.Tính thể tích thu được sau phản ửng ở đktc. b.Tính nồng độ % của muối có trong dung dịch sau phản ứng. 2.Hòa tan 49,6 g hỗn hợp gồm 1 muối SO4 và một muối CO3 cùng 1 kim loại hóa trị I vào nước thu được dung dịch A.Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho phản ứng với lượng dư HCl thu được 2,24 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn(đktc) Phần 2 cho phản ứng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 g kết tủa trắng. a.tìm công thức 2 muối ban đầu. b.Tính % khôi lượng các muối trên có trong hỗn hợp.
  1 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Nhận biết các chất dựa vào tính chất vật lí,hóa học?

  1.Phân biệt các chất sau dựa vào t'c vật lí: a.Oxi..Nitơ..Clo b.NH3.O2.Cl2.CO2. 2.nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: a.H2SO4,NảCO,Ca2O4. b.H2SO4,HCl,NaOH,Na2SO4 3.Chỉ dùng 1 hóa chất duy nhất hay nhận biết các lọ mất nhãn sau: a.HCl,H2SO4,BaCl2 b.H2SO4,Na2O4,NaCl2,MgSO4. 4.Không dùng thêm hóa chất nào khác,hãy nhận biết... hiển thị thêm
  1.Phân biệt các chất sau dựa vào t'c vật lí: a.Oxi..Nitơ..Clo b.NH3.O2.Cl2.CO2. 2.nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: a.H2SO4,NảCO,Ca2O4. b.H2SO4,HCl,NaOH,Na2SO4 3.Chỉ dùng 1 hóa chất duy nhất hay nhận biết các lọ mất nhãn sau: a.HCl,H2SO4,BaCl2 b.H2SO4,Na2O4,NaCl2,MgSO4. 4.Không dùng thêm hóa chất nào khác,hãy nhận biết các lọ mất nhãn sau:: a.HCL,NaCl,MgCl,NaCO3 b.HCl,H2SO4,BaCl2.
  2 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Bài tập hóa học lớp 8?

  1.A là 1 kim loại có hóa trị II .Nếu cho 2,4 g kim loại A tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1,5 M thấy sau phản ứng vẫn còn 1 phần kim loại A chưa tan hết .Cùng 2,4g khối lượng A nếu tác dụng với 125 ml dung dịch HCl 2 M thấy sau phản ứng vẫn còn dư axit.Công thức hóa học của kim loại A. 2.Có 1 oxit kim loại hóa trị I.Nếu cho 3 g oxit này tác dụng... hiển thị thêm
  1.A là 1 kim loại có hóa trị II .Nếu cho 2,4 g kim loại A tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1,5 M thấy sau phản ứng vẫn còn 1 phần kim loại A chưa tan hết .Cùng 2,4g khối lượng A nếu tác dụng với 125 ml dung dịch HCl 2 M thấy sau phản ứng vẫn còn dư axit.Công thức hóa học của kim loại A. 2.Có 1 oxit kim loại hóa trị I.Nếu cho 3 g oxit này tác dụng với 1 lượng nước dư được dung dịch A có tính kiềm.Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau,phần 1 cho tác dụng với 9 ml HCl.Dung dịch sau khi phản ứng làm cho giấy quỳ tím chuyển thành xanh.Phần 2 cho tác dụng với V ml HCl 1 M thấy dung dịch sau phản ứng không làm quỳ tím đổi màu. a,Xác định công thức hóa học của oxit kim loại đã dùng. b,Xác định V 3.Cho A,B,C là các hợp chất vô cơ của 1 kim loại .Khi đốt cháy đều cho ngọn lửa màu vàng.A tác dụng với B tạo thành C.Nung nóng B ở nhiệt độ cao được C,hơi nước và khí D là hợp chất của Cacbon,biết D tác dụng với A tạo thành B hoặc C.Xác định công thức hóa học của A,B,C.
  2 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Cách học hóa thế nào cho hiệu quả?

  Cách học hóa như thế nào để nhớ các công thức lâu và vận dụng vào bài 1 cách hiệu quả.Các công thức khi mình học chỉ nhớ được một chút rồi sau lại quên mất và ko vận dụng linh hoạt vào cách làm bài là tại vì sao.Có cách học nào hiệu quả ko.
  Cách học hóa như thế nào để nhớ các công thức lâu và vận dụng vào bài 1 cách hiệu quả.Các công thức khi mình học chỉ nhớ được một chút rồi sau lại quên mất và ko vận dụng linh hoạt vào cách làm bài là tại vì sao.Có cách học nào hiệu quả ko.
  2 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Chứng minh bất đẳng thức.?

  Cho a,b,c dương.Cmr: a/(c+b) + b/(a+c) +c/(a+b) > (hoặc =) 3/2
  Cho a,b,c dương.Cmr: a/(c+b) + b/(a+c) +c/(a+b) > (hoặc =) 3/2
  5 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Phân tích số 2009 thành tích 2 số?

  4 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Giải và biện luận các pt sau.?

  1.a,(m+2)x+4(2m+1)=m^2+4(x+1) với x là ẩn,m là hằng số cho trước.
  1.a,(m+2)x+4(2m+1)=m^2+4(x+1) với x là ẩn,m là hằng số cho trước.
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Toán ................................................................?

  1.Trị tuyệt đối của (2x-4)+trị tuyệt đối (x+1)=x-5 2.Cho x+y=1;x,y>0.Chứng minh rằng:8 (x^4+y^4)+1/xy>(hoặc =)5 3.Giải bất phương trình: a.(x+7)/4-(2x-3)/7<(2x+3/8-(8x+5)/28 b.x^3-2x^2-x+2>0
  1.Trị tuyệt đối của (2x-4)+trị tuyệt đối (x+1)=x-5 2.Cho x+y=1;x,y>0.Chứng minh rằng:8 (x^4+y^4)+1/xy>(hoặc =)5 3.Giải bất phương trình: a.(x+7)/4-(2x-3)/7<(2x+3/8-(8x+5)/28 b.x^3-2x^2-x+2>0
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Toán này.....................................................?

  x^5+32 nhận x+b là nhântử thì b=?
  x^5+32 nhận x+b là nhântử thì b=?
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Ai giỏi toán vô làm giúp tớ bài này với?!?

  1.Đa thức -x^3 +6a^2-11a+6 được phân tích dưới dạng -(x-a)(x-b)(x-c). Ba số a, b, c thuộc vào tập hợp nào trong các tập hợp sau? A.{1;2;-3} B.{1;2;3} C.{-1;2;-3} D.{1;-2;-3} 2.Kết quả phân tích đa thức (a+b)^2-c^2 thành nhân tử là: A.(a + b + c)(a - b - c) B.(a – c + b)(a – c – b) C.(a + b – c + ab) D.(a + b – c – ab) Các bạn giúp hong nhé^^
  1.Đa thức -x^3 +6a^2-11a+6 được phân tích dưới dạng -(x-a)(x-b)(x-c). Ba số a, b, c thuộc vào tập hợp nào trong các tập hợp sau? A.{1;2;-3} B.{1;2;3} C.{-1;2;-3} D.{1;-2;-3} 2.Kết quả phân tích đa thức (a+b)^2-c^2 thành nhân tử là: A.(a + b + c)(a - b - c) B.(a – c + b)(a – c – b) C.(a + b – c + ab) D.(a + b – c – ab) Các bạn giúp hong nhé^^
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước