• E đang cần gấp ạ . mn giúp e vs please?

  cho hàm số y=x^3+2x^2+x+1. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với một tiếp tuyến khác của đồ thị
  cho hàm số y=x^3+2x^2+x+1. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với một tiếp tuyến khác của đồ thị
  Toán học · 5 tháng trước
 • Mọi người giúp mk vs😄😄😄 5* lun?

  Thực hiện phản ứng đime hóa axetilen thu được 8.96 l (dktc) 1 hỗn hợp khí A . Trộn toàn bộ A với 4,48 lít khí hidro (dktc) rồi nung nóng với xúc tác sau 1 thời gian thu được 10,08l (dktc) hỗn hợp khí B. B phản ứng tối đa với dd chứa 152g Br2. Xđ hiệu suất phản ứng đime hóa M ra 85,71% ko biết có đúng ko
  Thực hiện phản ứng đime hóa axetilen thu được 8.96 l (dktc) 1 hỗn hợp khí A . Trộn toàn bộ A với 4,48 lít khí hidro (dktc) rồi nung nóng với xúc tác sau 1 thời gian thu được 10,08l (dktc) hỗn hợp khí B. B phản ứng tối đa với dd chứa 152g Br2. Xđ hiệu suất phản ứng đime hóa M ra 85,71% ko biết có đúng ko
  4 câu trả lời · Hóa học · 11 tháng trước
 • Mọi người giúp em với please!!!?

  E là đứa con gái duy nhất trong lớp bị gọi tên mẹ ra . E cảm thấy rất buồn và sợ khi bị người khác gọi bằng tên mình + tên mẹ . Điều này làm e rất tự ti ko dám tham gia các hoạt động của lớp vì sợ bị chúng nó nói này nói nọ và sợ chúng nó nói to người khác nghe thấy tên mẹ em 😭😭😭 e phải làm sao bây giờ . 😢😢😢
  E là đứa con gái duy nhất trong lớp bị gọi tên mẹ ra . E cảm thấy rất buồn và sợ khi bị người khác gọi bằng tên mình + tên mẹ . Điều này làm e rất tự ti ko dám tham gia các hoạt động của lớp vì sợ bị chúng nó nói này nói nọ và sợ chúng nó nói to người khác nghe thấy tên mẹ em 😭😭😭 e phải làm sao bây giờ . 😢😢😢
  4 câu trả lời · Bạn bè · 1 năm trước
 • Thánh nào pro hóa giải hộ e bài này vs 5* luôn 😁😁😁?

  Hấp thụ hoàn toàn 4.48l CO2 (đktc) vào V lít dung dịch Ba (OH)2 1M thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác hấp thụ hoàn toàn 17.92 lít CO2 (đktc) vào V lít dung dịch trên thu được a gam kết tủa. Tính V.
  Hấp thụ hoàn toàn 4.48l CO2 (đktc) vào V lít dung dịch Ba (OH)2 1M thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác hấp thụ hoàn toàn 17.92 lít CO2 (đktc) vào V lít dung dịch trên thu được a gam kết tủa. Tính V.
  6 câu trả lời · Hóa học · 1 năm trước
 • Giúp e pt lượng giác vs mai e kiểm tra rùi 😭😭😭?

  1. (Cos^2 (1+cotx)-3)/ (căn2 sin (x-pi/4))=3cos x 2. (Sin^3 + cos^3 x)/ ( 2cos x - sin x)= cos 2x
  1. (Cos^2 (1+cotx)-3)/ (căn2 sin (x-pi/4))=3cos x 2. (Sin^3 + cos^3 x)/ ( 2cos x - sin x)= cos 2x
  4 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước