• Mọi người giúp em với please!!!?

  E là đứa con gái duy nhất trong lớp bị gọi tên mẹ ra . E cảm thấy rất buồn và sợ khi bị người khác gọi bằng tên mình + tên mẹ . Điều này làm e rất tự ti ko dám tham gia các hoạt động của lớp vì sợ bị chúng nó nói này nói nọ và sợ chúng nó nói to người khác nghe thấy tên mẹ em 😭😭😭 e phải làm sao bây giờ . 😢😢😢
  E là đứa con gái duy nhất trong lớp bị gọi tên mẹ ra . E cảm thấy rất buồn và sợ khi bị người khác gọi bằng tên mình + tên mẹ . Điều này làm e rất tự ti ko dám tham gia các hoạt động của lớp vì sợ bị chúng nó nói này nói nọ và sợ chúng nó nói to người khác nghe thấy tên mẹ em 😭😭😭 e phải làm sao bây giờ . 😢😢😢
  6 câu trả lời · Bạn bè · 3 tuần trước
 • Thánh nào pro hóa giải hộ e bài này vs 5* luôn 😁😁😁?

  Hấp thụ hoàn toàn 4.48l CO2 (đktc) vào V lít dung dịch Ba (OH)2 1M thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác hấp thụ hoàn toàn 17.92 lít CO2 (đktc) vào V lít dung dịch trên thu được a gam kết tủa. Tính V.
  Hấp thụ hoàn toàn 4.48l CO2 (đktc) vào V lít dung dịch Ba (OH)2 1M thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác hấp thụ hoàn toàn 17.92 lít CO2 (đktc) vào V lít dung dịch trên thu được a gam kết tủa. Tính V.
  6 câu trả lời · Hóa học · 2 tháng trước
 • Giúp e pt lượng giác vs mai e kiểm tra rùi 😭😭😭?

  1. (Cos^2 (1+cotx)-3)/ (căn2 sin (x-pi/4))=3cos x 2. (Sin^3 + cos^3 x)/ ( 2cos x - sin x)= cos 2x
  1. (Cos^2 (1+cotx)-3)/ (căn2 sin (x-pi/4))=3cos x 2. (Sin^3 + cos^3 x)/ ( 2cos x - sin x)= cos 2x
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước