• Học thêm cấp ba tại TP.HCM?

    Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với nhé! Em năm nay mới vào lớp mười. Đang phân cân với các lựa chọn sau: 1) Học thêm tại TTBDVH 218 Lý Tự Trọng. (Chỗ này có tiếng xưa giờ) 2) Học thêm tại Lê Hồng Phong. (Trường Top đầu của bộ) 3) Học thêm tại Năng Khiếu. (Không trực thuộc của bộ nhưng vẫn là top đầu) 4) Học thêm Nguyễn Thượng Hiền. (Trường... hiển thị thêm
    Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với nhé! Em năm nay mới vào lớp mười. Đang phân cân với các lựa chọn sau: 1) Học thêm tại TTBDVH 218 Lý Tự Trọng. (Chỗ này có tiếng xưa giờ) 2) Học thêm tại Lê Hồng Phong. (Trường Top đầu của bộ) 3) Học thêm tại Năng Khiếu. (Không trực thuộc của bộ nhưng vẫn là top đầu) 4) Học thêm Nguyễn Thượng Hiền. (Trường em đang học, chất lượng giáo dục tốt mà khỏi tốn công sức vận chuyển) Ai có cao kiến hoặc kinh nghiệm hoặc đánh giá gì bổ ích thì cứ báo cho em nhé!!!
    3 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 1 năm trước