• Ai làm ơn giúp mình bài này vs! Mình cần gấp lắm. Ai giải dc làm ơn giải dùm mình.?

  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả các số nguyên k sao cho: 0<k<n và n chia hết cho k Giải theo kiểu thuật Toán lại xác định độ phức tạp của bài này
  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả các số nguyên k sao cho: 0<k<n và n chia hết cho k Giải theo kiểu thuật Toán lại xác định độ phức tạp của bài này
  4 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Ai giúp mình giải chi tiết bài này vs! (Toán rời rạc). T.T?

  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên k sao cho: 0<k<n và n chia hết cho k. Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của thuật Toán luôn ạ
  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên k sao cho: 0<k<n và n chia hết cho k. Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của thuật Toán luôn ạ
  3 câu trả lời · Tiêu chuẩn & Kiểm tra · 11 tháng trước
 • Ai giúp em giải bài này với! (Toán rời rạc). Cảm ơn nhiều ạ...!!!?

  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên ksao cho: 0<k<n và n chia hết cho k. Ai giúp giải dùm bài này vs...! Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của bài Toán
  Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên ksao cho: 0<k<n và n chia hết cho k. Ai giúp giải dùm bài này vs...! Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của bài Toán
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 12 tháng trước