• Chào bạn, Chúc bạn 1 năm mới nhiều niêm vui, gửi bạn bài hát kinh điển nhân dịp năm mới. HAPPY NEW YEAR - ABB?

    Chào bạn, Chúc bạn 1 năm mới nhiều niêm vui, gửi bạn bài hát kinh điển nhân dịp năm mới. HAPPY NEW YEAR - ABBA Nomore champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to... hiển thị thêm
    Chào bạn, Chúc bạn 1 năm mới nhiều niêm vui, gửi bạn bài hát kinh điển nhân dịp năm mới. HAPPY NEW YEAR - ABBA Nomore champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say .... Không còn rượu sâm panh nữa Và pháo hoa cũng đã tắt rồi Chúng ta đây, em và anh Cảm thấy lạc lõng và buồn bã Đã tàn tiệc rồi Và bình minh vẫn ảm đạm Thật chẳng giống ngày hôm qua Giờ đã đến lúc chúng ta nói .... Nhấn vào đây để nghe và xem chi tiết http://www.loidich.com/ld53-HappyNewYear... Thân,
    2 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước