• Thắc mắc về địa lý Việt Nam?

  Tỉnh nào ở nước ta còn có tên gọi là Làng Hồ? Cám ơn bạn.
  Tỉnh nào ở nước ta còn có tên gọi là Làng Hồ? Cám ơn bạn.
  5 câu trả lời · Địa lý · 6 năm trước
 • Thắc mắc vui về vật lý.?

  Kích thước lớn nhất mà một tiểu hành tinh có là bao nhiêu nếu ta đứng tại một điểm trên bề mặt của nó và nhảy (bằng chân) ra ngoài vũ trụ? Giả sử khối lượng riêng của tiểu hành tinh bằng khối lượng riêng của Trái Đất. Vì vậy có thể sử dụng gia tốc trọng trường của Trái Đất.
  Kích thước lớn nhất mà một tiểu hành tinh có là bao nhiêu nếu ta đứng tại một điểm trên bề mặt của nó và nhảy (bằng chân) ra ngoài vũ trụ? Giả sử khối lượng riêng của tiểu hành tinh bằng khối lượng riêng của Trái Đất. Vì vậy có thể sử dụng gia tốc trọng trường của Trái Đất.
  1 câu trả lời · Vật lý · 8 năm trước
 • Questions about wine?

  I seriously want to get into drinking wine, especially red because I love Italian food. The problem is that I can't get past the alcohol taste. Can any of you wine experts out there help me out with this? If I go for dry rather than sweet, do you think that would help? I tried Madeira wine when I was there, and I went for a super sweet one and I... hiển thị thêm
  I seriously want to get into drinking wine, especially red because I love Italian food. The problem is that I can't get past the alcohol taste. Can any of you wine experts out there help me out with this? If I go for dry rather than sweet, do you think that would help? I tried Madeira wine when I was there, and I went for a super sweet one and I had to spit it out because the "wine" taste just hits me on the back of my tongue. I've heard a person can sort of work up to it by trying it with different cheeses maybe... Anyone? Hope I can get feedback and suggestion... Thanks!!
  5 câu trả lời · Beer, Wine & Spirits · 9 năm trước
 • Tên một bài thơ của Chế Lan Viên?

  Mình có đọc qua bốn khổ thơ sau: "Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm Thương một đời đâu phải tạm thương..." Mình chỉ biết đây là 4 khổ thơ do Chế Lan Viên sáng tác. Nhưng không biết đoạn trên chỉ là đoạn trích hay nó đã là một bài thơ trọn vẹn rồi? Và tên của bài thơ này... hiển thị thêm
  Mình có đọc qua bốn khổ thơ sau: "Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm Thương một đời đâu phải tạm thương..." Mình chỉ biết đây là 4 khổ thơ do Chế Lan Viên sáng tác. Nhưng không biết đoạn trên chỉ là đoạn trích hay nó đã là một bài thơ trọn vẹn rồi? Và tên của bài thơ này là gì? Rất mong các anh chị và các bạn giải đáp hộ. Xin cám ơn.
  2 câu trả lời · Tác phẩm & Tác giả · 9 năm trước