• Số an sin xã hội???????

    Ai cho mình cái số an sinh xã hội của nước Hàn Quốc với!!!Làm ơn đi! Rất cảm ơn các bạn!
    Ai cho mình cái số an sinh xã hội của nước Hàn Quốc với!!!Làm ơn đi! Rất cảm ơn các bạn!
    1 câu trả lời · Xã hội học · 9 năm trước