• Ai có khả năng vào giúp làm bài cái?

  tác dụng vào một chất điểm một lực có phương trình Fc= mω^2Rsin(ωt)*verter(i) + mω^2R cos(ωt)*verter(j). Xác định quãng đường mà chất điểm đi được (tai thời gian t) với vi trí ban đầu biết rằng khi t=0 v=0 đáp án là S= 4A(cos(wt/2) -1) (ko biết đáp án có đúng không vì với mọi t S<=0 ???)
  tác dụng vào một chất điểm một lực có phương trình Fc= mω^2Rsin(ωt)*verter(i) + mω^2R cos(ωt)*verter(j). Xác định quãng đường mà chất điểm đi được (tai thời gian t) với vi trí ban đầu biết rằng khi t=0 v=0 đáp án là S= 4A(cos(wt/2) -1) (ko biết đáp án có đúng không vì với mọi t S<=0 ???)
  4 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Ai có khả năng vào giúp làm bài cái?

  tác dụng vào một chất điểm một lực có phương trình Fc= mω^2Rsin(ωt)*verter(i) + mω^2R cos(ωt)*verter(j). xác định khoảng cách của chất điểm (tai thời gian t) với vi trí ban đầ biết rằng khi t=0 v=0
  tác dụng vào một chất điểm một lực có phương trình Fc= mω^2Rsin(ωt)*verter(i) + mω^2R cos(ωt)*verter(j). xác định khoảng cách của chất điểm (tai thời gian t) với vi trí ban đầ biết rằng khi t=0 v=0
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Chọn maine thế nào cho chíp i5 ?

  em moi mua may tinh nhung mà được 3 tuần con maine chết em đi bảo hành nhưng sau 1 tháng moi lay dc ( may em lap linh kien roi) em muon mua mot con maine cu de dung tam nhung khong biet main nao ho tro chip intel i5-650 3.2GHz soket 1156, may em da co cac roi nhung maine co cac onbo cung dc, em biet noi co noi nguon hang maine cu kha nhieu nen... hiển thị thêm
  em moi mua may tinh nhung mà được 3 tuần con maine chết em đi bảo hành nhưng sau 1 tháng moi lay dc ( may em lap linh kien roi) em muon mua mot con maine cu de dung tam nhung khong biet main nao ho tro chip intel i5-650 3.2GHz soket 1156, may em da co cac roi nhung maine co cac onbo cung dc, em biet noi co noi nguon hang maine cu kha nhieu nen khong can lo kho tim
  2 câu trả lời · Máy tính để bàn · 8 năm trước
 • Máy tính bật không lên được là vì sao?

  có đèn ở chuột nhưng khi ấn nút power thì không có hiện tượng gì cả, quạt không quay, nút power không sáng
  có đèn ở chuột nhưng khi ấn nút power thì không có hiện tượng gì cả, quạt không quay, nút power không sáng
  5 câu trả lời · Máy tính để bàn · 9 năm trước