• Kỹ năng viết Essay để du học Mỹ?

    em chuẩn bị du học Mỹ, bây giờ em đang luyện kỹ năng để viết bài luận, nhưng em không biết làm thế nào để viết được 1 bài bài luận thật ấn tượng, anh chị nào biết chỉ em với em có đc nnghe về cái khóa học rèn kỹ năng viết bài luận ở bên EQuest nhưng ko biét thế nào có anh chị nào biết về khóa này thì cho em xin thông tin với !
    em chuẩn bị du học Mỹ, bây giờ em đang luyện kỹ năng để viết bài luận, nhưng em không biết làm thế nào để viết được 1 bài bài luận thật ấn tượng, anh chị nào biết chỉ em với em có đc nnghe về cái khóa học rèn kỹ năng viết bài luận ở bên EQuest nhưng ko biét thế nào có anh chị nào biết về khóa này thì cho em xin thông tin với !
    1 câu trả lời · Du học · 8 năm trước